Strona główna
Z Dzienniczka s. Faustyny Kowalskiej
św. Siostra Faustyna Kowalska św. s. F. Kowalska
Często się modlę za Polskę, ale widzę wielkie zagniewanie Boże na nią, iż jest niewdzięczna. Całą duszę wytężam, aby ją bronić. Nieustannie przypominam Bogu Jego obietnice miłosierdzia. Kiedy widzę Jego zagniewanie, rzucam się z ufnością w przepaść miłosierdzia i w nim zanurzam całą Polskę, a wtenczas nie może użyć swej sprawiedliwości. Ojczyzno moja, ile ty mnie kosztujesz, nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za ciebie. (Dz. 1188)
Widziałam gniew Boży ciążący nad Polską. I teraz widzę, że jeśliby Bóg dotknął kraj nasz największymi karami, to byłoby to jeszcze Jego wielkie miłosierdzie, boby nas mógł ukarać wiecznym zniszczeniem za tak wielkie występki. Struchlałam cała, jak mi Pan choć trochę uchylił zasłony. Teraz widzę wyraźnie, że dusze wybrane podtrzymują w istnieniu świat, aby się dopełniła miara. (Dz. 1533)

25 stycznia 2015 r. Pokutny  Marsz  Różańcowy  w  Łomży
(kliknij w obrazek aby powiększyć zdjęcie)
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę Krucjata Różańcowa za Ojczyznę Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę Krucjata Różańcowa za Ojczyznę Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę Krucjata Różańcowa za Ojczyznę Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę Krucjata Różańcowa za Ojczyznę Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę Krucjata Różańcowa za Ojczyznę Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
pobierz plakat
Dlaczego potrzeba Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę?

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Pobierz dokument
Jesteśmy świadkami niewydolności państwa i wymiaru sprawiedliwości, korupcji, olbrzymiego zadłużenia, zapaści demograficznej, coraz większej liczby rozbitych rodzin, czy wreszcie całkowitego rozkładu moralnego.
Wielu z nas zastanawia się co można zrobić, a napisane jest:
„ ... Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą (Łk 9-13)”.
Jakże potrzebne są nam dary Ducha Świętego aby wydobyć się z obecnej trudnej sytuacji. Sprawującym władzę dar mądrości i miłości do bliźniego, a nam wszystkim dar bojaźni Pańskiej i dar pobożności byśmy wyszli z tego upadku moralnego, do którego doprowadziliśmy.
Nie pozwólmy aby Matka Boża, która nieustannie oręduje za nami, stanęła przed obliczem Boga z pustymi rękami. Podarujmy Jej każdego dnia przynajmniej jedną dziesiątkę Różańca.

Przystąpmy do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Intencja może być odmawiana osobno lub może być dodawana do innych dotychczasowych intencji odmawianych przez nas na Różańcu, przynajmniej jedna dziesiątka dziennie.
Sługa Boży Kard. August Hlond nauczał: „Zbawiciel umiłował wielce Polskę i uczyni ją matką wielkiego pokolenia. Państwo zostanie rozbite i jak słabe niemowlę błagać będzie o pomoc i opiekę Matki swojej. Zgubne jest dla Polski naśladowanie bezbożnych w ich czynach grzesznych i złych. Polska ma zachować swą wiarę, czystość obyczajów, szczere i gorące nabożeństwo do Matki Bożej i całkowite zerwanie wszelkich stosunków, które przeszkadzają jej w dążeniu do prawdziwej wielkości. Polska nie powinna chcieć stać się narodem modnym, bo moda postępowa to fałsz i obłuda w stosunku do Boga”. („Dzienniki”)
Zobacz więcej: O Krucjacie

Modlitwa o pokój święty (ułożona przez ks. abp. Józefa Bilczewskiego)
Panie Jezu Chryste, Tyś z miłości ku nam umarł na krzyżu, aby przynieść pokój każdej duszy, która w Ciebie wierzy, Tobie ufa i Ciebie miłuje. Oto przypadamy do stóp Twoich, błagając, niech ustąpi spośród nas wszelka nienawiść i niezgoda, a niech zapanuje sprawiedliwość i miłość święta, ze sprawiedliwością zaś i miłością pokój w duchu Twoim - pokój między owieczkami a pasterzami, pokój między dziećmi a rodzicami, pokój między podwładnymi a przełożonymi, pokój między uboższymi a bogatszymi, pokój między pojedynczymi stanami i narodami, pokój w każdej rodzinie i całym społeczeństwie.
Daj też narodowi naszemu obfitość łask Twoich i lepszą dolę; niech będzie zawsze wiernym Tobie i przywiązanym do Kościoła Twego. Prosimy Cię o to przez Najświętsze Serce Twoje i przez przyczynę Najmiłościwszej Rodzicielki Twojej, a Matki i Królowej naszej Maryi; który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
Ks. Tomasz Myśliwy, obchodzi dzisiaj swoje imieniny
Ks. Czesław Pawlukiewicz, proboszcz z Rosi na Białorusi
W środę, 28 stycznia obchodzimy liturgiczne wspom­nienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła, patrona studentów i teologów. Jest on także patronem wikariusza naszej parafii, Ks. Tomasza Myśliwego, który w tym dniu obchodzi swoje imieniny.
Ks. Tomasz szczególna opieką otacza dzieci i mło­dzież, opiekując się wspólnotą Ruchu Światło-Życie, schola dziecięco-młodzieżową, a także kręgiem rodzin Domowego Kościoła.
W imieniu całej wspólnoty parafialnej składam Ks. Tomaszowi serdeczne życzenia obfitości darów Ducha Świętego, sił i zdrowia oraz wielu radości w posłudze kapłańskiej.
ZAPROSZENIE NA BEZALKOHOLOWY BAL KARNAWAŁOWY
2 0 1 5

Małżeństwa ze Wspólnoty Domowego Kościoła serdecznie zapraszają na organizowany już po raz piąty Bezalkoholowy Bal Karnawałowy, który odbędzie się 31.01.2015 r. „W Jędrusiowej Zagrodzie” w Piątnicy przy ul. Stawiskowskiej 59. Rozpoczęcie o godz. 19.00 Szczegółowe informacje:
Światowy Dzień Trędowatych
Dzień ten jest "okazją do uświadomienia nam na nowo potrzeby odbudowania w nas wyobraźni miłosierdzia. Bez niej, mimo postępu cywilizacyjnego rozwiniętych społeczeństw, trąd, głód i inne zapomniane już dziś choroby będą dalej dziesiątkowały naszych najuboższych i najsłabszych braci" Raoul Follereau więcej
Jak działa pigułka "dzień po"
Pigułka "dzień po" może mieć działanie wczesnoporonne, wszystko zależy od momentu cyklu, w którym zostanie przyjęta - powiedział KAI dr Maciej Barczentewicz, ginekolog, prezes zarządu Fundacji Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej w Lublinie.
Zdaniem lekarza, sprzedaż tych tabletek bez recepty jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia, zwłaszcza młodych dziewcząt.
Decyzją ministerstwa zdrowia preparat "ellaOne", czyli tak zwana pigułka "dzień po", będzie dostępna w Polsce bez recepty. To zalecenie Komisji Europejskiej, do którego zastosował się, choć nie musiał, polski resort zdrowia. więcej
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 18 do 25 stycznia. Termin ten został zaproponowany przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA, w 1908 r., aby obejmował czas między dniem wspominającym św. Piotra, a dniem upamiętniającym nawrócenie św. Pawła.
Tegoroczny Tydzień przeżywamy pod hasłem: „Jezus rzekł do Samarytanki: »Daj mi pić!«” (por.J 4,7).
Bóg, który w Chrystusie staje się człowiekiem (J, 1,14) i ogałaca samego siebie, by mieć udział w naszym człowieczeństwie (Flp 2,6-7), może poprosić Samarytankę: „Daj Mi pić” (J 4,7). Jednocześnie ten Bóg, który wychodzi nam na spotkanie, ofiarowuje każdemu z nas wodę żywą: „Woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu” (J 4,14).
Spotkanie Jezusa z Samarytanką zachęca nas do spróbowania wody z innej studni, a także do ofiarowania czegoś z siebie. W różnorodności wzbogacamy się nawzajem. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest uprzywilejowanym czasem modlitwy, spotkania i dialogu. Jest to możliwość poznania bogactwa i wartości znajdujących się w innych i proszenia Boga o dar jedności.
Każde życie jest święte:
ZETAIGREKA (WYRWANI Z NIEWOLI) - "ISKIERKA" wideoklip

Zakończyliśmy kolędowe odwiedziny duszpasterskie
Dziękujemy wszystkim, z którymi mogliśmy się spotkać na modlitwie, niosąc Boże błogosławieństwo. Dziękuję za złożone z tej okazji ofiary na kościół i na kolędę. Środki te pozwolą spłacić dług z ubiegłego roku i podjąć kolejne prace remontowe w kościele i w budynku parafialnym. Pragniemy dotrzeć do wszystkich mieszkańców naszej parafii z kolędowym błogosławieństwem.
Osoby, które nie mogły przyjąć kolędy w ustalonym terminie prosimy o kontakt w zakrystii lub kancelarii w celu uzgodnienia dogodnego terminy odwiedzin.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Modlitewne czuwanie „Noc Wszystkich Świętych”
w parafii pw. Bożego Ciała w Łomży - sobota 1 listopada 2014 r. o godz. 20.00
Modlitewne czuwanie „Noc Wszystkich Świętych - 1 listopada 2014 r. o godz. 20.00
Procesja z relikwiami świętych, patronów naszej parafii
Procesja z relikwiami
1 listopada 2014 r. godz. 20.00
Ks. Kamil Dąbrowski z Białegostoku
Ks. Kamil Dąbrowski z Białegostoku
1 listopada 2014 r. godz. 20.00
aktorka Patrycja Hurlak, nawrócona z czarów i okultyzmu
aktorka Patrycja Hurlak
1 listopada 2014 r. godz. 20.00
W sobotę 1 listopada, o godz. 20.00, zebraliśmy się na modlitewnym czuwaniu „Noc Wszystkich Świętych”.
Prowadził je Ks. Kamil Dąbrowski z Białegostoku, świadectwem nawrócenia podzieliła się aktorka Patrycja Hurlak, nawrócona z czarów i okultyzmu. Czuwanie zorganizowane było razem z Katolickim Sto­wa­rzy­sze­niem Młodzieży. „Noc Wszystkich Świętych” to radosne spotkanie, w czasie którego oddajemy cześć świętym, a szczególnie patronom naszej parafii oraz uwielbiamy Boga, którego chwała ukazuje się w życiu świętych.
Modlitewne czuwanie „Noc Wszystkich Świętych”
prowadził Ks. Kamil Dąbrowski z Białegostoku
poruszane tematy:
 • Stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boże
 • Święci Kościoła
 • Zagrożenia duchowe:
  - oszustwo diabła: „Dam ci coś, co sprawi że będziesz   szczęśliwy”
  - praktyki, które prowadzą do ubóstwienia człowieka
  - bioenergoterapia
  - homeopatia
  - amulety i talizmany
Aktorka Patrycja Hurlak nawrócona z czarów
i okultyzmu podzieliła się swoim świadectwem nawrócenia
Dla tych, którzy mnie nie znają moi drodzy, ja zajmowałam się ponad 20 lat okultyzmem, siedziałam w czarnej magii i nikt mnie nie zaczepił i nie powiedział, że źle robię. Dlatego na pewno was uczulę, że jak wyjdziecie stąd i spotkacie osobę z pierścieniem atlantów, spotkacie osobę z pacyfką na piersi, czy z jakimkolwiek innym okultystycznym znakiem, zwróćcie mu uwagę, bo taka osoba jak ja jaszcze sprzed 5-ciu lat nigdy w życiu by tu nie przyszła. Więc nie mogłaby tego usłyszeć, nie miałaby szansy, żeby to usłyszeć. A według księgi Ezechiela jeżeli wiesz, że ktoś jest niesprawiedliwy a mu o tym nie powiesz, to on umrze z powodu swojej niesprawiedliwości, ale ciebie obarczę winą. Jeżeli mu powiesz, a on nie zejdzie z tej drogi, to on umrze. ale ty uratujesz duszę. Więc nie przejmujcie się, że ktoś was opluje, zwyzywa czy powie „weź się odwal”. Nie stresujcie się tym.

Bo żeby przez całe życie choć jedna osoba przyszła i mi powiedziała „dziewczynko masz ogon”, może bym opluła, drugą bym zwyzywała, ale gdyby przyszła piąta może bym chociaż obejrzała się i sprawdziła czy ten ogon może jest. Nikt mnie nie zaczepił, mimo tego że ja nie kryłam się, że rzucam uroki, że wróżę z kart, że chodzę do wróżek, że czytam horoskopy chociażby, gdzie jest to grzech ciężki przeciw 1 przykazaniu. Taka jedna informacja by mi wystarczyła ...
Zobacz Noc Wszystkich Świętych
Odsłuchaj: Ks. Kamil Dąbrowski z Białegostoku
Odsłuchaj: Patrycja Hurlak - świadectwo nawrócenia
Odsłuchaj: Noc Wszystkich Świętych - całość
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
1 listopada 2014 r. - Uroczystość Wszystkich Świętych
Uroczystość Wszystkich Świętych - Msza Św.
Msza Święta godz. 12.00
Zobacz galerię zdjęć:
Uroczystość Wszystkich Świętych - procesja
Procesja na cmentarz
Zobacz galerię zdjęć:
„Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie (...) nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!”
Święty Jan Paweł II, papież - Stary Sącz, 16 czerwca 1999
W Uroczystość Wszystkich Świętych uwielbiamy Boga w Jego świętych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu, ofiarnie służąc bliźnim. Są oni dla nas przewodnikami na drodze do świętości i wspierają nas swoją modlitwą.
Chociaż w pierwszy dzień listopada zwyczajowo udajemy się na cmentarze, nawiedzamy groby naszych bliskich zmarłych, to jednak liturgia kieruje nasz wzrok wzwyż, ku niebu. Przypomina nam o powszechnym powołaniu do świętości, zapewniając nas, że w obliczu Boga stoją niezliczone zastępy naszych sióstr i braci, którzy nas poprzedzili w ziemskim życiu i osiągnęli już pełnię radości.
„Świętego można obrać za swojego patrona, poczytać jakąś książkę na jego temat, zawiesić jego obrazek nad swoim łóżkiem na ścianie, można wybrać się do grobu świętego, ale żeby od razu go naśladować? Czy w dzisiejszych czasach jest to możliwe?
Jakże trudno nam sobie wyobrazić świętego czy świętą jadącą obok nas w pociągu czy autobusie, świętego stojącego obok nas w kolejce do sklepu, świętego przechodzącego obok nas ulicą, czy świętych kroczących po ulicach ze swoimi pociechami na rękach, świętych bawiących się w parku ze swoimi dziećmi.
Czasami moi drodzy te stereotypy się przełamują kiedy patrzymy na tych świętych, którzy są tak blisko nas, można by powiedzieć są nam współcześni. św. papież Jan Paweł II, św. Matka Teresa czy św. papież Jan XXIII. Wiemy o tym, że św. Jan Paweł II dokonał w czasie swego pontyfikatu więcej beatyfikacji i kanonizacji niż wszyscy jego poprzednicy razem wzięci.
To też jest znak dla każdego z nas, że świętość jest niezwykle potrzebna i pożądana dzisiaj, ale też że świętość jest możliwa także i w dzisiejszych czasach.
Świętym może być każdy i każda z nas. W takim dniu moi drodzy jak dzisiejszy musimy zadać sobie to pytanie kim są święci i po co są święci. Czemu służy kult świętych w Kościele Katolickim. Pytania te są jak najbardziej uzasadnione, zwłaszcza w tej sytuacji świata kiedy świat coraz częściej odrzuca dobro, odrzuca wiarę i miłość a tym samym odrzuca też samego Pana Boga. ...”
Ks. Tomasz Myśliwy
Zobacz: Msza Święta Zobacz: Procesja
Odsłuchaj: Kazanie
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
JUBILEUSZOWE MISJE EWANGELIZACYJNE
25-lecie utworzenia parafii pw. Bożego Ciała - 19 do 26 października 2014 r.
Msza Święta z kazaniem na zakończenie Misji; Wyznanie wiary pod Krzyżem Misyjnym
Powitanie Misjonarzy; Przekazanie stuły; Intronizacja Pisma Świetego i Paschału
Uroczyste rozpoczęcie Misji
19 października 2014 r. godz. 8.00
Intronizacja Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Patronki Misji Ewangelizacyjnych
Intronizacja Obrazu Matki Bożej
19 października 2014 r. godz. 17.45
Droga Krzyżowa ulicami Parafii
Droga Krzyżowa ul. Parafii
20 października 2014 r. godz. 20.00
Msza Święta z kazaniem na zakończenie Misji; Wyznanie wiary pod Krzyżem Misyjnym
Wyznanie wiary pod Krzyżem
26 października 2014 r. godz. 15.30
... niech będzie pobłogosławiony i poświęcony ten krzyż, który znajduje się przed nami i wszystkie krzyżyki, które wierni przynieśli ze sobą ...
ks. bp Janusz Stepnowski
22 listopada 1989r. Jego Ekscelencja ks. bp dr Juliusz Paetz wydał Dekret Erekcyjny Parafii Rzymskoka­to­lic­kiej p.w. Bożego Ciała w Łomży, w którym czytamy:
„... na większą chwałę Boga Wszechmogącego, na pożytek Kościoła Świętego i dla większego dobra wiernych, na pod­sta­wie kanonu 515&2 Kodeksu Prawa Kanonicznego /w łączności z kanonem 127&1/, ... ERYGUJEMY z dniem 3 grudnia 1989 r. t.j. od I Niedzieli Adwentu – PARAFIĘ pod wezwaniem BOŻEGO CIAŁA w Łomży.” zobacz historia parafii
W dniach 19 - 26 października 2014r. z okazji 25-lecia utworzenia parafii pw. Bożego Ciała w Łomży miały miejsce JUBILEUSZOWE MISJE EWANGELIZACYJNE.
PROGRAM TYGODNIA MISYJNEGO
NIEDZIELA (19 X) BÓG JEST MIŁOŚCIĄ
Na pierwszej Mszy Świętej uroczyste rozpoczęcie Misji; Powitanie Misjonarzy; Przekazanie stuły; Intronizacja Pisma Świętego i Paschału; Intronizacja Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Patronki Misji Ewangelizacyjnych.
PONIEDZIAŁEK (20 X) GRZECH CZŁOWIEKA I ZBAWIENIE W JEZUSIE CHRYSTUSIE
Misyjne spotkanie dla dzieci; DROGA KRZYŻOWA ulicami Parafii (bezpośrednio po Mszy Świętej).
WTOREK (21 X ) WIARA I NAWRÓCENIE
Misyjna Uroczystość Pojednania we Wspólnocie; Misyjne spotkanie dla dzieci; Misyjne spotkanie dla młodzieży; Apel Misyjny.
ŚRODA (22 X) JEZUS CHRYSTUS JEST MOIM PANEM I ZBAWICIELEM
Misyjna Uroczystość wyboru Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela; Misyjne spotkanie dla dzieci; Misyjne spotkanie dla młodzieży; Apel Misyjny.
CZWARTEK (23 X) DUCH ŚWIĘTY OBIETNICĄ OJCA
Msza Święta z kazaniem oraz Modlitwą o Dar Ducha Świętego dla wszystkich stanów parafii.
PIĄTEK (24 X) KOŚCIÓŁ WSPÓLNOTĄ WIERZĄCYCH
Uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Małżeńskich; Koronka do Bożego Miłosierdzia; Apel Misyjny.
SOBOTA (25 X) WZROST I PRZEMIANA W CHRYSTUSIE - UBODZY W DUCHU NA WZÓR MATKI JEZUSA
Namaszczenia Chorych i modlitwą o uzdrowienie; Odwiedziny chorych w domach; Błogosławieństwo dzieci przedszkolnych i matek w stanie błogosławionym; Apel Misyjny - Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy.
NIEDZIELA (26 X) BĄDŹCIE MOIMI ŚWIADKAMI
Msza Święta z kazaniem na zakończenie Misji; Wyznanie wiary pod Krzyżem Misyjnym. Misje: pobierz plakat

Zakończenie Misji.
Całym sercem dziękuję redemptorystowskiej ekipie ewangelizacyjnej O. Jackowi, O. Krzysztofowi oraz świeckim misjonarkom Najświętszego Odkupiciela - Ani i Joli, którzy przez cały tydzień służyli nam głoszeniem słowa Bożego prowadzeniem modlitwy, aby jubileusz 25-lecia utworzenia naszej parafii zaowocował duchową odnową. Dziękuję księżom spowiednikom z sąsiednich parafii za posługę miłosierdzia. Dziękuję z całego serca za udział w czynnym przygotowaniu i przeżywaniu Misji Ewangelizacyjnych – animatorom, którzy zapraszali wszystkich na Misje, za wykonanie krzyży pamiątkowych, lektorom, ministrantom, scholi i zespołowi za oprawę liturgiczną, za dary żywnościowe, za ofiary składana podczas nabożeństw misyjnych i za wszelką życzliwość i pomoc.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz Uroczyste rozpoczęcie Misji
Zobacz Intronizacja Obrazu Matki Bożej
Zobacz Droga Krzyżowa ul. Parafii
Zobacz Wyznanie wiary pod Krzyżem
Odsłuchaj: poświęcenie krzyża
Odsłuchaj: podziękowania
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Pierwsza Komunia święta i sakrament chrztu w naszej parafii - 19 października 2014 r.
Pierwsza Komunia Święta - Aniela Wojciechowska, 19 października 2014 r.
Aniela Wojciechowska
Pierwsza Komunia Święta - 19.10.2014 r.
Sakrament chrztu - Julia Jastrzębska, 19 października 2014 r.
Julia Jastrzębska
Sakrament chrztu - 19.10.2014 r.
W niedzielę, 19 października, podczas Mszy św. o godz. 12.00 do wczesnej Pierwszej Komunii św. przystąpiła Aniela Wojciechowska. Aniela wyróżniała się gorącym i dojrzałym pragnieniem przyjmowania Jezusa w komunii św. i pomyślnie przeszła wymagane przygotowanie. Niech Jezus zawsze będzie obecny w jej sercu i niech błogosławi Anieli i jej rodzinie. Wspierajmy ją naszą modlitwą.
Myślę, że jednym słowem przynajmniej powiem jak to się stało, że Anielka, która dopiero jest w II klasie dzisiaj przyjęła po raz pierwszy Pana Jezusa do swojego serca. Otóż rodzice Anielki już pół roku temu sygnalizowali, że Anielka bardzo pragnie przyjmować Pana Jezusa. Nie ten opłatek jakiś, tylko ona chce Pana Jezusa przyjmować do swojego serca. Kiedy razem z rodzicami zweryfikowaliśmy, że to pragnienie jest bardzo świadome, na ile dziecko, na ile w ogóle my ludzie możemy byś świadomi daru Eucharystii to zdecydowaliśmy się, że przyspieszymy przygotowanie Anielki do I Komunii św. Ks. Tomasz objął ją szczególną opieką, dopilnował żeby mogła być należycie przygotowana. Ja się wzruszyłem bardzo kiedy ... (teraz też się wzruszam) mama mi powiedziała, że Anielka w swoim pokoiku kiedyś nuciła sobie „Ciebie całą duszą pragnę”. Pomyślałem, to który dorosły człowiek sobie nuci takie pieśni w domu „Ciebie całą duszą pragnę”. Myślę, że Anielka dzisiaj jest dla nas małą nauczycielką miłości do Chrystusa Eucharys­tycz­nego. Obyśmy dali się porwać Duchowi Bożemu, oby ta miłość w naszej wspólnocie do Chrystusa Eucharystycznego była jak najbardziej dojrzała i gorąca.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
„Julio stałaś się nowym stworzeniem, przyoblekłaś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech Twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne”. Amen.
„Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie”.
Zobacz galerię zdjęć
Odsłuchaj:   I Komunia św.    Chrzest    Schola
.
21 września 2014 r. - Uroczystość św. Stanisława Kostki
Ks. Arcybiskup Wojciech Załuski - Nuncjusz Apostolski
Ks. Arcybiskup Wojciech Załuski
Uroczystość św. Stanisława Kostki
Uroczystość św. Stanisława Kostki
procesja eucharystyczna
Uroczystość odpustowa ku czci św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży i naszej parafii, zakończyła Nabo­żeń­stwo Czterdziestogodzinne. Od piątku, pod przewodnictwem o. Piotra Podrazy, Redemptorysty, trwaliśmy dzień i noc na modlitwie, adorując Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszej Eucharystii. Serdecznie dziękujmy O. Piotrowi za posługę słowa i przewodzenie naszej modlitwie.
W niedzielę, 21 września 2014 r. przeżywaliśmy Uroczystości odpustowe ku czci św. Stanisława Kostki. Mszy Świętej prze­wod­niczył Ks. Abp Wojciech Załuski.
Bardzo się cieszę, że możemy modlić się pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Wojciecha Załuskiego Nuncjusza Apostolskiego w Burundii w dalekiej Afryce, nam bliskiego bo wyrasta z naszej łomżyńskiej ziemi, z Andrzejewa tak jak ks. Tomasz nasz wikariusz.
Dziękuję wszystkim, którzy dali świadectwo wierze i miłości do Jezusa Eucharystycznego. Cieszę się, że mogliśmy adorować Jezusa nie tylko w monstrancji, lecz przede wszystkim przyj­mo­wać Go do naszych serc, oczyszczonych w sakramencie pokuty. Niech św. Stanisław Kostka, nasz patron, uprasza nam u Boga łaskę coraz większej gorliwości i miłości do Jezusa Eucharystycznego.
Cieszę się również, że był z nami ks. prał. Ferdynand, który usiadł sobie w kąciku w stalli, ale udało się pokonać trudności zdrowotne i dołączyć do naszej radosnej wspólnoty.
Niech św. Stanisław Kostka, młody człowiek, który odważnie szedł drogą Bożych przykazań i dla Chrystusa potrafił wyrzec się bardzo konkretnych korzyści majątkowych, narazić się nawet własnym rodzicom, niech nas wspiera, abyśmy dzisiaj byli odważnymi wyznawcami Chrystusa Pana, abyśmy umieli stracić dla Chrystusa może nawet wiele aby zyskać radość życia wiecznego, aby zyskać radość wierności na co dzień, radość czytelnego świadectwa wobec świata.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
.
7 września 2014 r. Błogosławieństwo nauczycieli i uczniów, poświęcenie tornistrów
Błogosławieństwo nauczycieli
Błogosławieństwo nauczycieli
Zespół wokalny Ks. Kazimierza Ostrowskiego
Zespół wokalny Ks. K. Ostrowskiego
Błogosławieństwo uczniów i poświęcenie tornistrów
Błogosławieństwo uczniów
W niedzielę 7 września 2014 r. podczas Mszy św. o godz. 10.00 modliliśmy się za wszystkich nauczycieli naszej parafii, którym zostało udzielone specjalne błogosławieństwo na całoroczny trud pracy wychowawczej, natomiast podczas Mszy św. o godz. 12.00 zostało udzielone błogosławieństwo uczniom oraz zostały poświęcone tornistry, zeszyty, przybory szkolne, aby Boże błogosławieństwo objęło wszystko co służy nauce i rozwojowi naszych dzieci.
Naszej niedzielnej modlitwie przewodniczył ksiądz Kazimierz Ostrowski, towarzyszył mu jeszcze zespół złożony z dwóch pań. Na koniec Mszy świętych mogliśmy wysłuchać kilku pieśni liturgicznych, wielogłosowych, które ubogaciły naszą modlitwę. Ks. Kazimierz jest odpowiedzialny za organizację Instytutu Organistowskiego w naszej diecezji.
Cieszymy się kochani też dzisiaj w sposób szczególny, że są z nami dzieci, które pobłogosławimy na koniec Mszy św. aby ten rok szkolny katechetyczny mogły rozpocząć z Bożym błogosławieństwem pod opieką Matki Najświętszej. Na koniec Mszy św. poświęcimy plecaki i przybory szkolne aby służyły w zdobywaniu wiedzy, aby też przyczyniały się do wzrostu w łasce u Boga i ludzi. Zawierzamy też dobremu Bogu wszystkie nasze intencje, które przynosimy na tę Eucharystię w naszych sercach.
Ks. Tomasz Myśliwy
Jeszcze raz dziękując księdzu proboszczowi za zaproszenie chciałbym tak krótko jeszcze powiedzieć o tej wielkiej inicjatywie, którą udało się podjąć i która trwa, o reorganizacji Instytutu Diecezjalnego Organistowskiego. Ta uczelnia mieści się w podziemiach WSD i ciągle prace trwają. Cieszymy się, że wczoraj 15 osób zgłosiło się i zostało przyjętych. Jeśli pośród nas jest ktoś kto chciałby takiej formacji poddać się ucząc się i rozwijając umiejętności wokalne i instrumentalne bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję wszystkim za modlitwę w tej intencji i za ofiary, które są przeznaczone na remonty i zakup instrumentów. Niech te śpiewy dotkną najgłębszych naszych warstw pobudzając wartości estetyczne i to co najważniejsze - duchowe.
ks. Kazimierz Ostrowski
Zobacz Błogosławieństwo nauczycieli
Zobacz Błogosławieństwo uczniów
Odsłuchaj: Kazanie
Odsłuchaj: Zespół wokalny
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Rozpoczęli posługę w naszej parafii
Ks. Maciej Przygoda
Ksiądz Maciej Przygoda
28 sierpnia 2014 r.
Witamy w naszej wspólnocie Ks. Macieja Przygodę, który od czwartku rozpoczął posługę wikariusza w naszej parafii. Ksiądz Maciej pochodzi z Ostrowi Mazowieckiej, ukończył łomżyńskie Wyższe Seminarium Duchowne, został wyświecony na kapłana, a ostatnio posługiwał w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini.
Życzymy Księdzu Maciejowi wiele radości i Bożego błogos­ła­wieństwa w kapłańskiej posłudze w naszej parafii.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

Diakon Andrzej Surdykowski
Diakon Andrzej Surdykowski
24 sierpnia 2014 r.
Dziękuję Ks. Diakonowi Andrzejowi Surdykowskiemu za skierowane do nas Słowo Boże, a jednocześnie witamy Ks. Diakona w naszej wspólnocie, w której będzie spełniał posługę katechetyczno-pastoralną, i praktycznie przygotowywał się do kapłaństwa. Pamiętajmy też stale o modlitwie w intencji nowych powołań do kapłaństwa.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć

.
Zakończyli posługę w naszej parafii
ks. Dariusz Krajewski 2010-2014
Ksiądz Dariusz Krajewski
28 sierpnia 2014 r.
Decyzją Biskupa Łomżyńskiego, z dniem 28 sierpnia 2014 r. Ksiądz Dariusz Krajewski zakończył swoją czteroletnią posługę wikariusza w naszej parafii, aby kontynuować posługę kapłańską w Zambrowie w parafii Ducha Świętego.
W imieniu całej wspólnoty pragnę złożyć Księdzu Dariuszowi serdeczne podziękowanie. Dziękuję szczególnie w imieniu licznej grupy chorych, których Ks. Dariusz odwiedzał z posługą, dzię­ku­ję za pracę z rodzinami Domowego Kościoła, z ministrantami, oraz za wszystko, czym ubogacał naszą wspólnotę.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

ks. Adam Hryc
Ksiądz Adam Hryc
24 sierpnia 2014 r.
Przed rokiem Ks. Adam Hryc rozpoczął swoją posługę w naszej parafii jako diakon. Przez ostatnie dwa miesiące, jako neoprezbiter, służył nam podczas ur­lo­pów i zajęć wakacyjnych naszych wikariuszy. Za tę gorliwą posługę w imieniu wspólnoty parafialnej cały sercem dziękuję.
Na dalsze lata kapłańskiej posługi życzę światła i mocy Ducha Świętego oraz opieki Maryi, Matki Kapłanów.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć

.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - 15 sierpnia 2014 r.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Msza św. godz. 12.00 Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P.
Msza św. godz. 12.00
Misterium „Maryja Królowa Polski” w wykonaniu Pani Marii Dramińskiej
Misterium „Maryja Królowa Polski”
wyk. Pani Maria Dramińska
Po Mszy św. można było nabyć płyty z pieśniami w wykonaniu Pani Marii Dramińskiej
można było nabyć płyty z pieśniami
w wykonaniu Pani Marii Dramińskiej
Galeria: Msza Święta
Odsłuchaj: Kazanie
Odsłuchaj: Misterium
Córa królewska wchodzi pełna chwały,
odziana w złotogłów.
W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla,
Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod jej stopami,
a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
W połowie sierpnia przeżywamy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wyznajemy, że Bóg przyjął Maryję do chwały nieba z duszą i ciałem. Ta prawda wiary wyznawana od początku w Kościele Chrystusowym została uroczyście ogło­szo­na przez papieża Piusa XII w roku 1950 jako dogmat. Radujemy się z Maryją i razem z nią uwielbiamy Boga. Dziękujemy w sposób szczególny za opiekę Matki Bożej nad naszą ojczyzną, w rocznicę tzw. „Cudu nad Wisłą”, ocalenia odradzającej się Polski przed inwazją bolszewicką. Prosimy o pokój i pomyślność dla naszej ojczyzny, o to aby rządzący umieli uszanować chrześci­jań­skie dziedzictwo naszego kraju i wkład Kościoła w jego obecną kulturę i dorobek ...
Trzeba sobie przypomnieć dzisiaj, gdy świętujemy Wniebo­wzię­cie Najświętszej Maryi Panny, że ludzkie ciało też jest święte, też jest przeznaczone do chwały. Nie jest przeznaczone by być towarem, którym się handluje, którym się poniewiera. Dziwne, że feministki nie bronią godności kobiet, którymi są oplakato­wa­ne nasze miasta, i to kobiecą golizną niestety. Odziera się kobietę z jej godności, z jej piękna by reklamować dachówki, samochody czy koparki i nikt nie robi z tego problemu. Gorzej, bo jesteśmy zalewani takim erotyzmem, takim odzieraniem ludzkiego ciała z godności. Niestety internet, piękne narzędzie, też jest pełne stron pornograficznych, gdzie w zaciszu do­mo­wym, w ukryciu przed najbliższymi, można jak w rynsztoku taplać się w tej nieczystości ...
Czystość, piękno Maryi przypomina nam nasze powołanie. My jesteśmy do tego by jaśnieć chwałą Bożą, byśmy byli wolni od wszelkiego plugastwa nieczystości. Maryja jak najlepsza matka wstawia się za nami, abyśmy umieli odważnie przeciwstawiać się temu co poniża ludzką godność, abyśmy umieli strzec godności naszej duszy i ciała, przeznaczonych do udziału w chwale Bożej.
Jeśli patrzymy dziś na Maryję, to Ona jest pierwszym owocem odkupionej ludzkości, i możemy być pewni, że skoro Ona została z duszą i ciałem wzięta to wszyscy, którzy sprzeciwiają się Chrystusowi będą kiedyś leżeć u jego stup, a ci którzy Chrystu­so­wi zaufali, którzy zmagają się ze złem i w swojej duszy, w swoim sercu i wokół siebie mają odwagę przyznawać się do Chrystusa, już teraz uczestniczą w jego zwycięstwie, już teraz napełniają ten świat Bożą obecnością i Bożym błogosławieństwem ...
Dziękuję Pani Marii Dramińskiej, za ubogacenie naszej celebracji wykonaniem misterium „Maryja Królowa Polski”. Po Mszy św. można będzie nabyć płyty z pieśniami w wykonaniu Pani Marii oraz broszurę mistyczki Cataliny Rivas o Mszy św.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
.
XXX Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę
XXX Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę
1-go sierpnia wyruszyła XXX Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę
Wymarsz pielgrzymów sprzed Katedry
Łomżyńskiej 1 sierpnia 2014r. godz. 7:15
Zobacz galerię zdjęć: Pielgrzymkowa Grupa Biała 1-15 sierpnia 2014 r.
Pielgrzymkowa Grupa Biała
Wspólna modlitwa Apelu Jasnogórskiego godz.21.00
Galeria zdjęć:  1 sierpnia   12 sierpnia
Nasza diecezjalna pielgrzymka.
Rozpoczęliśmy miesiąc sierpień, który ma szczególne miejsce w naszej religijnej i narodowej tradycji. W tym czasie dziesiątki tysięcy pielgrzymów zdążają na Jasną Górę, wśród nich także nasza diecezjalna pielgrzymka. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki. Codziennie gromadzimy się w świątyni o godz. 21.00 na wspólnej modlitwie Apelu Jasnogórskiego w ramach pielgrzym­kowej „Grupy Białej” im. bł. papieża Jana Pawła II. Zachęcam do jak najliczniejszego udziału w tej modlitwie i duchowym pielgrzymowaniu.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Pielgrzymkowa Grupa Biała.
Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki. Każdego dania w naszym kościele gromadzimy się o godz. 21.00 na modlitwie Apelu Jasnogórskiego w ramach pielgrzymkowej Grupy Białej im. św. papieża Jana Pawła II. Zachęcam serdecznie wszystkich do udziału w tej modlitwie i duchowym pielgrzymowaniu. Pielgrzymom na szlaku towarzyszy między innymi Ks. Dariusz. Zapraszamy chętnych na wspólny wyjazd autokarem na powitanie pielgrzymów na Jasnej Górze 13 sierpnia. Zapisy u Ks. Adama.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

.
Oddając krew, ratujesz życie
(kliknij w obrazek aby powiększyć zdjęcie)
Oddając krew ratujesz życie - 3 sierpnia 2014 r. Oddając krew ratujesz życie - 3 sierpnia 2014 r. Oddając krew ratujesz życie - 3 sierpnia 2014 r.
Oddając krew ratujesz życie - 3 sierpnia 2014 r. Oddając krew ratujesz życie - 3 sierpnia 2014 r. Oddając krew ratujesz życie - 3 sierpnia 2014 r.
Oddając krew ratujesz życie - 3 sierpnia 2014 r. Oddając krew ratujesz życie - 3 sierpnia 2014 r. Oddając krew ratujesz życie - 3 sierpnia 2014 r.
Dziękuję wszystkim, którzy w minioną niedzielę, podczas akcji zorganizowanej przy naszej parafii, oddali krew, jako gest czynnej miłości bliźniego. Krew oddało 26 osób, co daje 11,7 l. Mam nadzieję, że współpraca naszej parafii z Centrum Krwiodawstwa będzie miała dalszy ciąg.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
.
Msza święta Prymicyjna, Ks. Adam Hryc - 29 czerwca 2014 r.
Msza św. Prymicyjna, Ks. Adam Hryc Msza święta Prymicyjna, Ks. Adam Hryc
29 czerwca 2014 r. neoprezbiter, ksiądz Adam Hryc, o godz. 12.00 odprawił Mszę św. Prymicyjną, a na zakończenie każdej Mszy św. udzielał nam swego prymicyjnego błogosławieństwa. My zaś życzymy Ks. Adamowi mocy Ducha Świętego na całe kapłańskie życie i posługiwanie.
Chciałbym powiedzieć, że ksiądz biskup Janusz Stepnowski zdecydował, aby ks. Adam pierwsze dwa miesiące swojej kapłańskiej posługi spędził w naszej parafii. Będzie więc nam służył przez wakacje kiedy nasi księża będą zaangażowani w różne wydarzenia religijne.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

Zobacz galerię zdjęć Odsłuchaj: kazanie
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
Kwesta wśród parafian na potrzeby niewidomych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach.
Kwesta wśród parafian - 27 lipca 2014 r.
Wielebny Księże Proboszczu
wraz z całą Wspólnotą Parafialną!
Bardzo serdecznie dziękujemy za gościnę, której doświadczyłyśmy podczas pobytu w Waszej parafii oraz tak hojny dar serca w wysokości 3.720.05,- zł przeznaczony na potrzeby niewidomych wychowanków naszego Ośrodka Szkolno-Wycho­waw­czego. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za ten wyraz życzliwości i wsparcia.
Kwesta wśród parafian obecnych na mszach świętych w Parafii pw. Bożego Ciała pozostanie w naszej pamięci i modlitwie – Bóg zapłać za wszelką dobroć! więcej:
s. Leona Czech FSK

Podziękowanie za dar serca.
W imieniu Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla niewidomych w Laskach dziękuję wszystkim, którzy wsparli prowadzone przez Siostry dzieło opieki i kształcenia osób niewidomych. Zebrano na ten cel 3720,05 zł.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz galerię zdjęć:   Pobierz: dokument .pdf
Odsłuchaj: Psalm 119 Odsłuchaj: s. Franciszkanka
.
We czwartek 19-go czerwca 2014 r. obchodziliśmy święto Bożego Ciała
Święto Bożego Ciała i odpust w naszej parafii 19 czerwca 2014r. uroczystość Bożego Ciała
We czwartek, 19 czerwca, obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jest to uroczystość patronalna i odpust w naszej parafii. Dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii, prosiliśmy Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszych rodzin, naszej parafii i Oj­czyzny. Uczestnictwo w procesji eucharystycznej było naszym publicznym wyznaniem wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
Najistotniejszy wymiar Eucharystii - jedność.
Jedność z Chrystusem i jedność ze zgromadzonym Kościołem. Eucharystia to jeden chleb, jedno wino, jedno ciało i jedna krew Chrystusa. Eucharystia to sakrament jedności. Eucharystia to nie prywatna sprawa księdza, jakiejś wąskiej grupy osób, przyjaciół, znajomych czy osób o wspólnych zainteresowa­niach.
Eucharystia to sprawa publiczna, każdego z nas i wszystkich razem. To modlitwa, która ogarnia i angażuje. Przynajmniej powinna angażować wszystkich ludzi, każdego z nas. Przecież na Mszy św. nie ma podziałów. Wszyscy razem gromadzimy się jako jedna wspólnota. Obok siebie bogaty i biedniejszy, bardziej i mniej wykształcony, rządzący i ten którym się rządzi. Można by powiedzieć, że w jednej kościelnej ławce siadają obok siebie wielki święty asceta oraz nawrócona jawnogrzesznica. To jest właśnie Eucharystia, która gromadzi, przekracza granice, prowadzi ludzi ku nowej jedności. Każda Eucharystia chociaż by była sprawowana w najmniejszym kościele, w najmniejszej kaplicy świata - jest Eucharystią sprawowaną na wielkim ołtarzu świata.
Dlatego eucharystyczny wymiar jedności ma znaleźć odzwierciedlenie w naszym życiu, w naszych konkretnych postawach. Dla chrześcijanina nie liczy się interes prywatny. Nie liczy się to co zaspokoi jedynie zachcianki jednej grupy społecznej ale liczy się dobro wspólne. Liczy się równość, która dla każdego jest gwarantem rozwoju właściwego człowieczeństwa, która dla każdego jest gwarantem godnego życia.
Ks. Paweł Michałczak
Zobacz galerię zdjęć Odsłuchaj: kazanie
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Dni ewangelizacji Łomży - 13, 14 czerwca 2014 r.
Dni ewangelizacji Łomży - 13, 14 czerwca 2014 r.
Koncert ewangelizacyjny 14 czerwca 2014 r.
Ks. Adam Ulatowski
Ks. Adam Ulatowski
Bóg mówi:
„Kocham każdego, nie robię różnic. Nieważne jaka opcja polityczna, jaki kolor skóry, nieważne jakie zarobki. Kocham każdego, przygarniam dzisiaj do serca”.
Panie Jezu
oddaję Ci moje życie, wszystko czym jestem i co posiadam. Oddaję Ci moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Proszę Cię abyś się o mnie troszczył i mną opiekował, pozwalam Ci aby Twoja łaska na mnie spłynęła, pozwalam Ci abyś o mnie walczył. Chcę być w niebie. Amen.
Modlitwa do naszego Ojca, który jest w niebie
Tatusiu, przedstawiam Ci tych moich braci i siostry, bo to są moi bracia i siostry. Ty jesteś naszym Tatą, od Ciebie pochodzimy i dziękuję Ci za nich, dziękuję Ci za to, że tutaj są. Dziękuję Ci za tych wszystkich, którzy pokonali przeszkody i trudności związane z przybyciem tutaj, dziękuje Ci za każde otwarte serce, dziękuję Ci za każdą ciekawość ale też wariactwo pewne w tym, żeby pokonać samego siebie. Tatusiu, dziękuje Ci za odwagę dla wszystkich ludzi, którzy zechcieli odpowiedzieć na twoje wezwanie do ewangelizacji i do tego spotkania. Dziękuję Ci i uwielbiam Cię w nich. Uwielbiam Cię w ich myślach, uwielbiam Cię w ich sercach. Tato, Ty każdego z nas stworzyłeś z miłości i chcesz żebyśmy rozkwitali jak kwiaty, Ty pragniesz nas uskrzydlać, Ty chcesz żeby nasze życie było życiem w pełni, proszę Cię żebyś usunął wszystko co przeszkadza nam żyć w pełni, co przeszkadza nam uwierzyć w Jezusa i odejść stąd z radością ... więcej:
Zobacz galerię zdjęć Odsłuchaj: modlitwa 1    modlitwa 2

Anna i Tomasz Przybyszewscy
Anna i Tomasz Przybyszewscy
Diecezjalny Zespół ds. Nowej Ewangelizacji
Panie Boże
Ty powiedziałeś: niedobrze być człowiekowi samemu i ustanowiłeś świętym związek kobiety i mężczyzny, pobłogosławiłeś ich miłość i obdarzyłeś potomstwem, dziękujemy Ci za dar małżeństwa, macierzyństwa, ojcostwa i prosimy Cię w intencji wszystkich mał­żeństw abyś udzielał nam swego wszechmogącego wsparcia, abyś chronił nas od zła wszelkiego i pro­wadził nas bezpiecznie do szczęścia, które się nie kończy. Prosimy Cię abyś pomagał nam każdego dnia na nowo odkrywać piękno współmałżonka i świe­żość tej miłości, która nas połączyła. Prosimy Cię Panie o twoje nieustanne błogosławieństwo dla nas wszystkich. Prosimy Cię Panie. Prosimy Cię abyś wspierał wszystkie rodziny w trudach codzienności, pomagał nam rozwiązywać wszystkie problemy, był dla nas zawsze światłem na wspólnej drodze życia i dobrą radą w podejmowaniu decyzji. Prosimy Cię Panie. Prosimy Cię Panie abyś uczył nas być dobrymi rodzicami dla naszych dzieci. Ty Boże jesteś najlepszym ojcem, pomagaj nam wychować nasze dzieci na prawych ludzi, ucz nas jak obdarzyć je mądrą miłością, miłością bezgraniczną ale i wymagającą ... więcej:
Zobacz galerię zdjęć Odsłuchaj: modlitwa
Galeria zdjęć: 13 czerwca 2014r.   14 czerwca 2014r.
Odsłuchaj: 1 dzień ewangelizacji   2 dzień ewangelizacji
Zobacz: całość
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
25 maja 2014r. Dzieci z klas II przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej
Pierwsza Komunia Święta
25 maja 2014r. Pierwsza Komunia Święta
Zobacz galerię zdjęć
25 maja 2014 r. przeżywaliśmy w naszej parafii dzień szczególnej radości, ponieważ grupa dzieci przyjęła po raz pierwszy Komunię św. uczestnicząc w pełni w Eucharystii. Dzieci pier­wszokomunijne i ich rodziny otaczamy naszą modlitwą. Niech ich serca będą zawsze otwarte na obecność Jezusa, a ich najbliżsi pomagają im wzrastać w łasce Bożej.
Drogi księże Tomaszu, w imieniu wzruszonych i szczęśliwych rodziców tu zebranych, pragniemy serdecznie podziękować księdzu za przygotowanie naszych dzieci do Pierwszej Komunii św. Wiemy, że nie było łatwo, a jednak dotarliśmy dzięki tobie i z tobą do mety. Mety jaką jest Jezus Chrystus w hostii ukryty i po raz pierwszy przyjęty w Komunii św. przez nasze dzieci.  (rodzice)
Jest to moment szczególny dla nas wszystkich. Dzisiejsza uroczystość pomogła nam zrozumieć jak wiele zawdzięczamy Kościołowi, który od momentu narodzin naszych dzieci wspiera nas pomocą w ich wychowaniu poprzez modlitwę i Słowo Boże. Drogi księże Tomaszu, za uśmiech, pomoc, cierpliwość i opanowanie podczas prób niech Bóg ci błogosławi. Szczęść Boże.  (rodzice)
Całym sercem dołączam się do tych słów wypowiedzianych przez przedstawicieli rodziców i również od siebie dziękuję ks. Tomkowi za jego oddanie najmłodszym naszym parafianom, szczególnie w tym przygotowaniu ich do pełnego uczestnictwa w eucharystii, do przyjęcia Pierwszej Komunii św. Drodzy, w tym słowie rodziców padły słowa o mecie, ja myślę że to tylko w takim przejściowym znaczeniu, dlatego że tak naprawdę przyjęcie Komunii św. przez te dzieci to jest tylko pewien etap w ich życiu. Teraz rodzice z jeszcze większą gorliwością zobowiązani są aby czuwać nad miejscem, obecnością Chrystusa w sercach swoich dzieci. To czuwanie wyraża się przede wszystkim w świadectwie waszego życia. Drodzy rodzice, chciałbym żebyście dzisiaj odnowili tę pamięć waszych rodzicielskich zobowiązań wypowiedzianych w dniu chrztu św. a dzisiaj uroczyście potwierdzonych. Niech przykład waszej gorliwości, waszej dojrzałej wiary, waszego zaangażowania w życie Kościoła pomoże tym dzieciom w dalszym wzrastaniu w wierze. Kochane dzieci, to wielkie radosne święto. Chrystus cieszy się bardziej niż wszyscy my tu razem zgromadzeni. Pragnieniem Serca Jezusowego jest aby zawsze w waszych serduszkach było miejsce dla Niego. Aby wasze serca zawsze były otwarte dla Pana Jezusa, nie tylko od święta, ale każdego dnia, aby On zawsze mógł do was przychodzić, by mógł oczyszczać i umacniać was i prowadzić, abyście mogły wzrastać w mądrości, łasce u Boga i u ludzi.
Zobacz galerię zdjęć ks. prał. dr Wojciech Nowacki
.
Uroczystość Odpustowa ku czci NMP Królowej Polski, bierzmowanie w naszej parafii
Ks. bp Tadeusz Bronakowski udziela sakramentu bierzmowania
Ks. bp Tadeusz Bronakowski
udziela sakramentu bierzmowania - 2014-05-03
3-go Maja 2014 r. podczas uroczystości od­pus­to­wej Matki Bożej Królowej Polski, Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski udzielił sakramentu bie­rzmowania 57 gimnazjalistom oraz 2 osobom dorosłym.
Wspierajmy bierzmowanych naszą modlitwą, aby przyjęty sakrament przynosił w ich życiu owoce dojrzałości chrześcijańskiej i aby wzrastali w wierze. Dziękuję rodzicom bierzmowanej młodzieży za ofiarę na ufundowanie nowego obrazu Jezusa Miłosiernego do bocznego ołtarza. Zapraszam bierzmowanych do włączenia się w formację oazową oraz do służby liturgicznej. Dobrą okazją do dalszego wzrastania w wierze będą rekolekcje wakacyjne.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

Przypomnijmy kochani kilka ważnych nauk jakie nam przekazał podczas swego przełomowego pontyfikatu św. Jan Paweł II. Pamiętamy poruszający apel z pierwszych dni pontyfikatu: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się, nie bójcie się przyjąć Chrystusa do swojego serca”. Te słowa pozostają aktualne także dzisiaj , gdy wiele osób nie chce Chrystusa, boi się Chrystusa, odrzuca Chrystusa.
Jakże aktualne w czasach demoralizacji i lansowania nieodpowiedzialnego stylu życia brzmi inne wołanie papieża skierowane do młodych: „Musicie od siebie wiele wymagać, nawet wtedy gdyby inni od was nie wymagali”.
Ileż mocy jest wciąż w słowach wzywających nas Polaków do międzyludzkiej solidarności: „Jeden drugiego brzemiona noście”, „Solidarność to znaczy jeden i drugi”, „a skoro brzemię, to brzemię niesione razem we wspólnocie, a więc nigdy jeden przeciw drugiemu i nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie bez pomocy drugich”.
W czasach moralnego zamętu i promocji grzechu niewolno nam też zapomnieć innych słów wypowie­dzia­nych na polskiej ziemi: „Oto dekalog, dziesięć słów, od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw, przyszłość narodu, państwa, Europy i świata.
Trzeba to papieskie przesłanie o dekalogu powtarzać tym bardziej im bardziej dookoła nas szerzy się pokusa urządzania świata i swego życia bez Boga, albo wbrew Bogu, bez jego przykazań, bez Ewangelii, bo życie ludzkie i świat zbudowany bez Boga - mówi papież w końcu obracają się przeciwko człowiekowi. Obracają się przeciwko człowiekowi, ponieważ nie ma dla człowieka innego źródła nadziei jak Boże miłosierdzie.
Gdy coraz więcej środowisk lansuje lewicowe, antychrześcijańskie i antyludzkie ideologie, musimy głośno powtarzać za św. Janem Pawłem II - „Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości”. Starajmy się więc budować państwo, o którym św. Jan Paweł II mówił w polskim sejmie, a więc państwo, które otacza szczególną troską rodzinę, życie ludzkie, wychowanie młodego pokolenia, respektuje prawo do pracy, widzi istotne sprawy całego narodu i jest wrażliwe na potrzeby konkretnego człowieka, szczególnie ubogiego i słabego.
Papież Franciszek mówił, że święci przez wieki prowadzili Kościół naprzód i sprawiali, że się rozwijał. Przypomnijmy jeszcze raz, święci nie pragną braw i taniego poklasku, święci żyją świętymi i pragną także naszej świętości. To jest zadanie na dzisiaj: świat potrzebuje także twojej świętości, Kościół potrzebuje także twojej świętości, Ojczyzna potrzebuje naszej świętości. To jest szansa, wielka wspaniała szansa na lepsze życie, na szczęśliwsze rodziny, na bardziej solidarną ojczyznę.
Ks. bp Tadeusz Bronakowski
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: przywitanie    ks. bp T. Bronakowski    podziękowania    proboszcz    zakończenie
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Święto Miłosierdzia Bożego - 27 kwietnia 2014 r.
autor obrazu - artysta malarz z Grodna, Pan Walery Etol Poświęcenie obrazu Jezusa Miłosiernego
autor obrazu - Pan Walery Etol
Słowa Pana Jezusa do siostry Faustyny
Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).
Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego, i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim (Dz. 570).
Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze; które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; (Dz. 699).
W Drugą Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Uroczys­tość Bożego Miłosierdzia. Warto przypomnieć słowa świętego Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (św. J.P.II, Łagiewniki 2002).
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: Orędzie Bożego Miłosierdzia
Zobacz: św. Siostra Faustyna Kowalska
Zobacz: galerię zdjęć
.
Kanonizacja papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII - 27 kwietnia 2014 r.
autor obrazu - artysta malarz z Grodna, Pan Walery Etol
Poświęcenie obrazu  św. Jana Pawła II
autor obrazu - Pan Walery Etol
27 kwietnia 2013 r. w Rzymie Ojciec święty Franciszek dokonał kanonizacji bł. Papieża Jana XXIII i bł. Papieża Jana Pawła II. Od tej chwili możemy zwracać się do nich o wsta­wiennictwo jako do świętych. Dziękujemy za tę szczególną łaskę, zdając sobie sprawę, że ich świętość zawstydza nas i równocześnie mo­bilizuje.
[ Ojciec Święty Jan Paweł II ] mówił nam „Nie prag­nijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała”. Bardzo boleśnie przeżywał wojnę, którą [gen.] Jaru­zel­ski wypowiedział swojemu narodowi, oraz zniewo­lenie stanu wojennego. Otoczenie mówiło, że gdyby sowieci wtedy wkroczyli do Polski, gotów był zostawić Watykan i cierpieć razem ze swoim narodem.
Kiedy jednak odzyskaliśmy wolność i okazało się, że z tego daru wolności robimy swawolę, to wtedy napominał nas z ogromną ojcowską troską, czując jak bardzo ta ziemia, ta ojczyzna potrzebuje naszej odpowiedzialności w korzystaniu z wolności. W Kielcach (1991 r.) wzywał do odnowienia życia małżeńskiego i rodzinnego, wołał o poszanowanie każdego poczętego życia, mówił z ogromną troską i emocją  „to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować”.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć Odsłuchaj: kazanie
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Poświęcenie dzwonu - 20 kwietnia 2014 r. przed procesją rezurekcyjną
Poświęcenie dzwonu - 20 kwietnia 2014 r.
Ks. Bp Stanisław Stefanek poświęcił dzwon
W poranek wielkanocny, przed procesją re­zu­rek­cyj­ną, Ks. Bp Stanisław Stefanek poświęcił dzwon dedykowany Matce Bożej, aby ogłaszał zmartwychwstanie Chrystusa i zapraszał nas na wspólną modlitwę.
Drodzy bracia i siostry, jaśnieje nam dzisiaj radosny dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Gromadzimy się aby wyznać wiarę. Jezusa, który żyje myślimy spotkać jak niewiasty i apostołowie i aby przyjąć Jezusa w eucharystycznej najbliższej rzeczywistej Komunii. Chcemy wielbić przez to dobroć Boga i dlatego też mamy pobłogosławić nowy dzwon w taki poranek, bo on po to jest stworzony aby nam to­wa­rzy­szył przez całe nasze życie i w najważniejszych wydarzeniach wspólnoty parafialnej. Dzwony mają ścisły związek z całym życiem Ludu Bożego. Ich dźwięk odmierza czas modlitwy, gromadzi lud na sprawowanie czynności liturgicznych, przypomina więc wydarzenia ważne, które przejmują radością, a także towarzyszą nam [...] do Boga. Niech owocny udział w dzisiejszym obrzędzie uwrażliwi nas na głos dzwonów, ilekroć usłyszymy pamiętajmy, że jesteśmy jedną rodziną, która powinna się gromadzić na znak swojego zjednoczenia.
Tak jest przez Kościół postanowione, że każdy, który osobistą pracą, modlitwą i złożoną ofiarą przyczynił się do ufundowania dzwonu - nabiera praw jego chrzestnego. W sposób szczególny zapraszamy w tej chwili duchowo, każdego kto troszczył się o to, by ten znak naszej jedności modlitewnej powstał i by służył na co dzień dla gromadzenia wszystkich wiernych.
Ks. Biskup Stanisław Stefanek
Zobacz: galerię zdjęć Odsłuchaj: Poświęcenie dzwonu
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Wielkanoc 20 kwietnia 2014 r. - procesja rezurekcyjna godz. 6.00
Procesja rezurekcyjna godz. 6.00 Procesja rezurekcyjna godz. 6.00
ŻYCZENIA BISKUPA ŁOMŻYŃSKIEGO
Umiłowani Bracia i Siostry!
Po świętej i bogatej w znaki liturgii Wielkich Dni przeżywamy radosny czas Zmartwychwstania Pańskiego. Tegoroczne Święta naznaczone atmosferą oczekiwania na kanonizację bł. Jana Pawła II, przepełniają nasze serca wdzięcznością wobec Boga za podarowane odkupienie oraz za dar życia i osoby Polskiego Papieża. Przypominamy dziś sobie jedne z ostatnich jego słów:
„Potrzebujemy Ciebie Zmartwychwstały Panie!” Czynimy je modlitwą o pokój serca każdego z nas, jak i wołaniem o pokój w Europie i na świecie – tym bardziej kiedy myślimy o trudnej  i  niebezpiecznej

sytuacji  u  naszych wschodnich sąsiadów. Niech Zmartwychwstały Pan, który działa w głębiach serca, ugasi spory, pomnoży miłość oraz wzmocni wiarę i nadzieję ...
Wraz z Księżmi Biskupami życzę Wam – Umiłowani Diecezjanie – głębokiego doświadczenia zbawczej obecności Chrystusa. Niech każde rodzinne spotkanie, stanie się źródłem radości i mocy potrzebnej w codziennym życiu.
Wasz Biskup   + Janusz Stepnowski
„Wy się nie bójcie! ... zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom:  Powstał z martwych...” (Mt 28,1-10).
W imieniu własnym i księży Wikariuszy, z całego serca pragnę złożyć serdeczne życzenia wielkanocne wszystkim naszym parafianom oraz drogim gościom. Niech Anioł Zmartwychwstania uwalnia nasze serca od lęku i trwogi; niech osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym ożywia naszą wiarę i nadzieję; niech pokój płynący ze zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, przepełnia nasze serca, kładąc kres niezgodzie; niech radość wielkanocna rozprasza wszelki smutek.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
.

Wielki Piątek 18 kwietnia 2014r. - Liturgia Męki Pańskiej i Droga Krzyżowa
Liturgia Męki Pańskiej
Liturgia Męki Pańskiej 18.04.2014r. 18.00
Droga Krzyżowa Droga Krzyżowa 18.04.2014r. godz. 20.00
Liturgia Męki Pańskiej
W Wielki Piątek, drugi dzień Triduum Paschalnego prze­żywaliśmy najsmutniejszy dzień całego roku kościelnego. Od niepamiętnych czasów był on dla chrześcijan dniem żałoby i postu ponieważ tego dnia umarł Chrystus. Tego dnia zgro­madziliśmy się na Świętej Liturgii aby uobecnić Jego mękę i śmierć. Dlatego zobaczyliśmy pusty ołtarz, tabernakulum, obnażone ołtarze, milczące dzwony i organy oraz matowy głos kołatek. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa Kościół nie sprawował nigdy w tym dniu Eucharystii. Podobnie jest i dziś. Jest to jedyny dzień w roku gdy nie odprawia się Najświętszej Ofiary. Na Liturgię Wielkiego Piątku składają się liturgia słowa, adoracja krzyża i Komunia Święta.
Droga Krzyżowa
W Wielki Piątek o godz. 20.00 na zaproszenie oo. Kapucynów wzięliśmy udział w Drodze Krzyżowej organizowanej w roku Jubileuszy obecności w Łomży. Droga Krzyżowa rozpoczęła się przy klasztorze oo. Kapucynów.

.
Zawieszenie dzwonu w naszej parafii - 14 kwietnia 2014 r.
Zawieszenie dzwonu w Parafii pw. Bożego Ciała w Łomży - 14 kwietnia 2014 r.
Zawieszenie dzwonu - 14 kwietnia 2014 r.
W poniedziałek, 14 kwietnia 2014 r. został zawieszony przed naszym kościołem dzwon dedykowany Matce Bożej o imieniu „Maryja”. Serdecznie dziękuję Panu Sławkowi, i wszystkim, którzy napracowali się przy konstrukcji i zawieszeniu dzwonu. Dziękuję też wszystkim, którzy składają się na pokrycie kosztów dzwonu. W przyszłości planuję zakup kolejnych dwóch dzwonów oraz budowę wolnostojącej dzwonnicy, która była zaprojektowana wraz z kościołem, ale do tej pory nie została wykonana.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć

.
Palmy wileńskie - 6 kwietnia 2014 r.
Palmy wileńskie przed wejściem do naszego kościoła
Palmy wileńskie przed naszym kościołem
Zobacz: galerię zdjęć
6 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej parafii grupę rodaków z Wileńszczyzny. Po Mszy św. można było nabyć u nich tradycyjne palmy wykonane z kłosów zbóż, traw i kwiatów. Zebrane przez nich środki posłużą wsparciu wspólnoty polskiej na Litwie.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
W tym samym czasie można było wziąść udział w Jarmarku Wielkanocnym w siedzibie Ośrodka Kultury przy ul. Małachowskiego 4, w godzinach 10.00-15.00. Organizatorami Łomżyńskiego Jarmarku Wiel­ka­noc­ne­go są Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży i Łom­żyń­ska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Jarmark Wielkanocny organizowany jest przez Reg­io­nal­ny Ośrodek Kultury w Łomży od 2005 roku w formie Targów Twórczości Artystycznej. Przez 6 lat gościło u nas ponad 90 twórców. Większość z nich uczestniczy w Jarmarkach regularnie. więcej:
.
Rekolekcje Wielkopostne - 31 marca do 2 kwietnia 2014 r.
Ks. Robert Śliwowski - rekolekcjonista
Ks. Robert Śliwowski - rekolekcjonista,
Dyrektor Ekonomiczny WSD w Łomży i Asystent Diecez­jalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Zalecany program do otwierania plików multimed­ialnych, między innymi .ogg : VLC
30 marca 2014 r. rozpoczęliśmy Reko­lekcje Wielkopostne, które trwały do 2 kwietnia.
Moi drodzy, zanim rozpocznie się Msza św. jeszcze kilka zdań na temat sprawowania sakramentu pokuty i pojednania. odsłuchaj:
Ks. Robert Śliwowski
Dziękujemy księżom spowiednikom, chcę tu pod­kreś­lić szczególnie pomoc ks. prof. Antoniego, naszego parafianina, dziękujemy serdecznie wszystkim spo­wied­nikom.
Szczególne podziękowanie chcę wyrazić również ks. Robertowi. Miałem okazję przez 5 lat współpracować bardzo blisko z księdzem Robertem w Wyższym Seminarium Duchownym, w trosce o to Seminarium. Ksiądz Robert kontynuuje to dzieło bardzo skutecznie i bardzo ofiarnie ... odsłuchaj:
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

.
16 marca 2014 r. Ks. Inf. Dr Jan Sołowianiuk - Niedziela seminaryjna
Ks. Inf. Dr Jan Sołowianiuk - Niedziela seminaryjna
Ks. Inf. Dr Jan Sołowianiuk
Serdecznie witam w naszej wspólnocie
Ks. Inf. Dr Jana Sołowianiuka wychowawcę wielu, wielu pokoleń nowych, młodych księży, także naszego wychowawcę. Dziękujemy, że Ks. Infułat zachciał dzisiaj pomodlić się z nami i podzielić się Słowem Bożym.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Święty Maksymilian Maria Kolbe
... gdy Mundek coś tam spsocił mamie, mama zawołała „Mundek, Mundek co z ciebie wyrośnie!” Mundek niewiele myśląc wybiegł do drugiego pokoju, klęknął przed obrazem Matki Boskiej Częstochow­skiej, wzniósł swoje ręce i mówi: „Matko Boska Częstochowska powiedz mi co ze mnie wyrośnie?”.

Wtedy ukazała się mu żywa, prawdziwa Matka Boska, która trzymała w rękach dwie korony. W jednej ręce koronę białą a w drugiej ręce koronę czerwoną i pyta „Mundek, którą koronę wybierasz?”. Mundek nie zastanawiając się wiele zawołał „Matko Boska, obie chcę przyjąć z twoich rąk”. Tak Mundek przyjął obie korony ... więcej:
Ks. Inf. Dr Jan Sołowianiuk
Bardzo dziękuję Ks. Inf. Dr Janowi Sołowianiukowi za dzisiejszą modlitwę, wygłoszone Słowo Boże, za jego wieloletnią posługę w naszym Seminarium Łomżyńskim w naszej diecezji, także za osobistą życzliwość dla mnie.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Odsłuchaj: kazanie    Ew. o przemienieniu    św. Dominik Savio    św. Maksymilian Maria Kolbe
Zobacz: galerię zdjęć
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
9 marca 2014 r. gościł u nas ks. Czesław Pawlukiewicz, proboszcz z Rosi na Białorusi
Ks. Czesław Pawlukiewicz, proboszcz z Rosi na Białorusi
ks. Czesław Pawlukiewicz
W niedzielę 9 marca w naszej wspólnocie goś­ciliśmy ks. Czesława Pawlukiewicza z Rosi na Białorusi. Podzielił się on z nami słowem Bożym i doświadczeniem posługiwania u naszego wschodniego sąsiada. Po Mszy świętej mogliśmy też wesprzeć swoimi ofiarami prowadzone przez niego dzieło for­macyjne.
Serdecznie dziękujmy ks. Czesławowi za wygłoszenie przez niego Słowa Bożego i wspólną modlitwę.
Ks. Czesław Pawlukiewicz przesłał nam serdeczne podziękowanie za bardzo życzliwe przyjęcie w naszej parafii i za wielką ofiarność. Zebrane ofiary na Dom Rekolekcyjny w Rosi wyniosły 4802 zł.

Zobacz: galerię zdjęć Odsłuchaj: Ks. Czesław Pawlukiewicz
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Mamy pierwszy dzwon w naszej parafii
Pierwszy dzwon w naszej parafii
W poniedziałek, 24 lutego 2014 r. Ludwisarnia Felczyńskich z Gliwic dostarczyła nam dzwon o wadze 290 kg dedykowany Matce Bożej o imieniu „Maryja”. Po wykonaniu zawieszenia zostanie on umieszczony przed kościołem i będzie swoim brzmieniem zapraszał nas na modlitwę, głosząc chwałę Bożą. Wartość dzwonu to ok. 25 tys. zł. Mam nadzieję, że w naszej wspólnocie znajdą się chętni do ufundowania tego dzwonu. W przyszłości planuję zakup kolejnych dwóch dzwonów oraz budowę wolnostojącej dzwonnicy, która była zaprojektowana wraz z kościołem, ale do tej pory nie została wykonana.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
.
16 lutego 2014 r. - Zespół Studencki polskiej młodzieży pochodzącej z wileńszczyzny
Zespół Studencki polskiej młodzieży pochodzącej z wileńszczyzny
Zespół Studencki z wileńszczyzny
W naszej parafii gościliśmy 16 lutego Zespół Studencki polskiej młodzieży pochodzącej z wileńszczyzny, który działa przy Wyższej Szkole Agrobiznesu z Łomży. Zespół towarzyszył nam w modlitwie podczas Mszy św. o godz. 10.00 i 12.00 oraz wykonał koncert religijno-patriotyczny.
Chciałbym w imieniu zespołu podziękować ks. proboszczowi za zaproszenie, za miłe przyjęcie i wam drodzy za wysłuchanie, obecność, za złożone ofiary, wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać, życzymy dobrej niedzieli.
ks. dr Waldemar Świątkowski

Chciałbym w imieniu całej naszej wspólnoty podziękować ks. Waldemarowi a nade wszystko wam kochani młodzi. Przez waszą obecność i wasz piękny śpiew to i Wileńszczyzna się zrobiła taka bliższa i do Ostrej Bramy by się chciało zaraz pojechać. Mam nadzieję, że uda się nam taką wyprawę z naszej parafii zorganizować. Życzymy żeby ten czas spędzony w Łomży na studiach procentował w całym waszym dorosłym życiu, żebyście mogli tworzyć bogactwo tej polskiej społeczności na Wileńszczyźnie. Szczęść Boże.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć      Odsłuchaj: Zespół Studencki
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Święto Trzech Króli - dzielenie się radością Bożego Narodzenia 6 stycznia 2014 r.
Święto Trzech Króli, bp Tadeusz Bronakowski Święto Trzech Króli, Msza św. 12.00
bp Tadeusz Bronakowski
Orszak Trzech Króli, przemarsz ulicami naszego osiedla
Przemarsz ulicami naszego osiedla
do stajenki
Trzej królowie oddali cześć i złożyli dary Bożej Dziecinie
Orszak Trzech Króli kończy się złożeniem hołdu Bożej Dziecinie
Galeria: Msza Święta
Galeria: Orszak Trzech Króli
Odsłuchaj: Kazanie
Odsłuchaj: Orszak
Orszak Trzech Króli rozpoczął się o godz. 12.00, celeb­racją Mszy św. w kościele pw. Bożego Ciała, a zakończył pokłonem Trzech Króli na placu przed kościołem pw. Krzyża Świętego. Przeżywaliśmy radość z tego, że Jezus Chrystus, Syn Boży, który narodził się z miłości do nas w Betlejem, dał się poznać mędrcom ze wschodu, jako przedstawicielom narodów pogańskich, wezwanych do wiary i doświadczenia zbawczej miłości Boga. Wspólnym i głośnym śpiewem kolęd wyraziliśmy radość Bożego Narodzenia.
O sile modlitwy wstawienniczej za osoby potrzebujące. Drodzy przyjaciele, dobrą tradycją orszaków stała się wspólna modlitwa wstawiennicza. Dwa lata temu była to mała Zosia z rakiem wątroby, rok temu był to chłopiec cierpiący na padaczkę, i tu uwaga kochani - wszyscy w kraju, na wszystkich orszakach modlili się za zdrowie tych dzieci. Okazało się, że można wymodlić się o zdrowie tych dzieci. One wyzdrowiały. Kochani, w tym roku miejmy szczerą intencję w sercu i poprośmy siebie, znajomych i malutkiego Jezusa o łaskę dla małej dziewczynki, której lekarze zoperowali niewłaściwą nogę a rdzeń kręgowy zarazili jakimś wirusem. Została sparaliżowana. Druga osoba, która domaga się łaski i siły modlitwy to nauczycielka, która stworzyła z trudem i z trudem utrzymuje szkołę dla młodych Polaków w byłym kraju Związku Sowieckiego. Dziś otrzymaliśmy tę informację o chorobie nowotworowej. Kochani, bardzo was proszę, tutaj stąd, prawie z nieba o szczerą modlitwę, bo wierzę że dzięki nam, że dzięki orszakom w całym naszym kraju siła modlitwy sprawi, że ci ludzie wyzdrowieją. Kochani, dziękuję wam z góry za tę modlitwę.
Wielbią Pana wszystkie ludy Ziemi. Czcigodni bracia w Chrystusowym kapłaństwie, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. Życie współczesnych ludzi coraz częściej biegnie w zgodzie z rytmem narzuconym przez specjalistów od marketingu i promocji. Przed świętami nasilają się działania mające skłonić jak najwięcej osób do zakupów. Teraz widzimy, że masowa kultura szybko przechodzi do innych tematów. Widzimy noworoczne wyprzedaże i zachęty do karnawałowej zabawy. W tej logice czas płynie niezwykle szybko. Liczy się tylko zysk. Dzisiejsza liturgia zaprasza nas byśmy zatrzymali się w tym komercyjnym biegu, abyśmy nie odchodzili zbyt szybko od ubogiego żłóbka, abyśmy nie zapomnieli o przesłaniu Bożego Narodzenia ...
Dzisiaj kochani w całej Polsce odbywa się niemal 200 pięknych marszów, pięknych Orszaków Trzech Króli. również ulicami Łomży po raz drugi przejdzie taki orszak. Najserdeczniej dziękuję księżom proboszczom, kapłanom i wszystkim wiernym
z Parafii Krzyża Świętego i Parafii Bożego Ciała w Łomży zaangażowanym w organizację kolejnej edycji łomżyńskiego Orszaku. Dziękuję wszystkim, którzy dostrzegają wagę i znaczenie tej inicjatywy i tak chętnie ją wspierają ...
Ten Marsz to nasze odważne przyznanie się do Chrystusa, to odważne potwierdzenie, że wierzymy w Syna Bożego, że potrzebujemy Go w naszym codziennym życiu. Uczyńmy wszystko aby to świadectwo naszej wiary w Syna Bożego nie zakończyło się u celu Orszaku, ale trwało każdego dnia ...
bp Tadeusz Bronakowski
.
5 stycznia 2014 r. - Przedstawienie jasełkowe „Tajemnica Bożego Narodze­nia”
Przedstawienie jasełkowe
Przedstawienie jasełkowe
Pan Jezus chce się w moim sercu narodzić, w twoim, a przez nas chce się rodzić we wszys­tkich sercach, w których jeszcze hula zimny nieprzyjemny zimowy wiatr.
I znów święta. Usłyszałem przepychając się wieczor­ną porą przez ulicę pełną ludzi zmierzających na przedświąteczne zakupy. Zaraz jednak ktoś dodał „święta, święta i po świętach”. Czy to już cała prawda o dniach za którymi tak tęsknimy? Oczywiście że nie, choć w tym zabieganiu często nie mając czasu i sił, pozostajemy właśnie na tym poziomie. Dopiero rzewna kolęda, biały opłatek w ręku przypominają nam o czymś co tak ważne i święte, a bez czego nasze życie byłoby jałową bieganiną po rynkach świa-

ta z atrapami szczęścia. Może tych kilka chwil wspólnie tu spędzonych pomoże nam na nowo odkryć prawdziwe piękno i przesłanie świąt Bożego Narodzenia.
Na zakończenie przedstawienia:
Moi kochani, myślę że wszyscy którzy zostali tutaj aby uczestniczyć w jasełkach nie żałują i myślę że jeszcze raz nagrodzimy aktorów od tych najmniejszych, gromkimi oklaskami, ponieważ przybliżyli nam tajemnicę Bożego Narodzenia. Myślę, że możemy być i dumni, i Panu Bogu wdzięczni, że nam rosną we wspólnocie parafialnej tak utalentowane, zdolne i gorliwe dzieci. Musimy też nagrodzić gromkimi oklaskami te większe dzieci. Moją ogromną radością jest, że te jasełka były przygotowywane bardzo rodzinnie, że całe rodziny zaangażowały się w to piękne Bożonarodzeniowe przedstawienie, i rodzice i dzieci. Myślę że z tych co uczestniczyli będziemy na drugi rok mieli murowanych kandydatów do jasełek. Ja jeszcze chcę bardzo podziękować pani Ewie - w tym czerwonym kubraczku tutaj siedzi na początku, bo ona napracowała się bardzo i swoją gorliwością ożywiała tych pozostałych aktorów, dziękuję również służbom technicznym na czele z Kamilem, który sterował głosem bardzo sprawnie i dzięki temu wszystko nam brzmiało ładnie ...
Jeszcze raz wszystkim, którzy tworzyli te jasełkowe przedstawienia ogromne, ogromne podziękowania. Wszystkim też Bóg zapłać za uczestnictwo w jasełkach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen!
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: jasełka
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Mszą świętą o godz. 24.00 witaliśmy nowy rok 2014
Mszą świętą o godz. 24.00 witaliśmy w naszej parafii nowy rok 2014
Msza św. o północy, 31 gru.2013/1 st. 2014r.
Zakończył się kolejny, 2013 rok. O północy z 31 grudnia na 1 stycznia 2014r spotkaliśmy się
na nabożeństwie dziękczynno-przebłagalnym, aby dziękować Bogu za wszelkie dobro, doznane od innych i innym ofiarowane. Przeprosiliśmy też za wszelkie błędy, niewierności i popełnione zło. Prosiliśmy również o błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i naszej Ojczyzny, w Nowym Roku. Naszą wdzięczność Bogu wyrażamy śpiewem hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy”.
Zobacz: galerię zdjęć

.
Niedziela Świętej Rodziny - 29 grudnia 2013 r. godz. 12.00
Niedziela Świętej Rodziny - 29 grudnia 2013 r.
Niedziela Świętej Rodziny
Odnowienie ślubów małżeńskich
Drodzy małżonkowie, przed laty zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak że coraz doskonalej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, teraz odpowiedzcie na pytania, które zadam wam w imieniu Kościoła.
Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Chcemy!

Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Chcemy!
Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie służąc sobie z serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Chcemy!
Bóg wszechmogący od którego pochodzą nasze dobre pragnienia niech umocni waszą wolę i wspiera was swoja łaską abyście wiernie wypełniali św. ślubowanie - dzisiaj ponowione i zasłużyli na życie wieczne. Amen.
MODLITWA O WYTRWANIE W MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ
Wszechmogący Boże, Ojcze wszystkich ludzi, za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu spraw, by miłość tych małżonków odnawiała się i umacniała wciąż łaską sakramentu małżeństwa, by była mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów. Strzeż tej wspólnoty rodzinnej i zachowaj w niej miłość, wierność, radość i pokój. Uczyń tę rodzinę ogniskiem wiary, ofiarnej miłości, głębokiej modlitwy. Odwróć od nich grożące im niebezpieczeństwa. Dziękujemy Ci za szczęście, które przepełnia ich serca i za wszelkie dobro, którego doświadczają każdego dnia. Zachowaj ich na zawsze w Twojej miłości. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.
.
Pasterka - poniedziałek 23 grudnia 2013 r. godz. 24.00
Pasterka - poniedziałek 23 grudnia 2013 r. godz. 24.00
Pasterka - 23 grudnia 2013 r. godz. 24.00
... Bóg przychodzi nie w pałacach, nie w luksu­sach, ale wybiera drogę niesłychaną. Rodzi się w stajni, bo nie było dla nich miejsca w gospodzie. Rodzi się jako jeden z odrzuconych przez ten świat.
Jak to, ten który stworzył wszechświat, który trzyma wszystko co istnieje, podtrzymuje w istnieniu mocą swojej miłości stwórczej i dla niego nie ma miejsca? To miejsce się znalazło, ale niezbyt eksponowane. I towarzystwo w którym się narodził też nie należało do najwybitniejszych. Tradycja sytuuje obok narodzo­nego z Maryi Jezusa, obok Józefa który z ojcowską miłością czuwa nad świętą rodziną - zwierzęta. Wół, osioł, pewnie jakieś owce.

Nie nadzwyczajne towarzystwo. A może to i lepiej. Pewnie ta Boża ekonomia zbawienia, tego przychodzenia do człowieka była obliczona właśnie na to, by nikt z nas nie czuł się wykluczony z tego wydarzenia. Obojętnie czy zalicza się do elit, czy jest zwykłym, prostym zjadaczem chleba, to tym bardziej może stanąć przy stajence. Może odnaleźć tam swoje miejsce, może zobaczyć, że Bóg do niego właśnie przychodzi. Nie bój się, nie bój się Bóg cię nie ominie. Bóg nie wzniesie się ponad twoją głowę, nie przytłoczy cię swoją wielkością. Do Bożego dziecięcia może podejść każdy i dla każdego z nas, narodzenie Chrystusa w Betlejem może stać się źródłem prawdziwej, wielkiej radości.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: kazanie
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Roraty - uroczysta Msza św. o brzasku dnia, 23 grudnia godz. 6.30
Roraty - uroczysta Msza św. o brzasku dnia
Roraty, 23 grudnia godz. 6.30
Od niedzieli 1-go grudnia 2013 r. rozpoczął się okres Adwentu
W dni powszednie Adwentu uczestniczyliśmy w uroczys­tej Mszy świętej wotywnej o Matce Bożej zwanej Roratami, sprawowanej o brzasku dnia. W naszym kościele Roraty były sprawowane o godz. 6.30. Wielu z nas i wiele rodzin przychodziło, z zapalonymi lampionami, które są znakiem naszego oczekiwania na przychodzącego Chrystusa.

.
15 grudnia 2013 r. - świadectwo nawrócenia Ani Olechno
Ania Olechno - świadectwo nawrócenia
Ania Olechno z Białegostoku
W niedzielę, 15 grudnia na Mszy św. o godz. 18.00 odbyło się spotkanie z Anią Olechno, studentką z Białegostoku, która podzieliła się świadectwem swojego nawrócenia.
Szczęść Boże! Mam na imię Ania. Mam 23 lata i przyjechałam z Białegostoku. Chciałabym dzisiaj podzielić się z wami tym co mnie spotkało. Pragnę świadczyć o prawdzie, która zmieniła moje życie. Zacznę od tego, że dla Boga nie ma rzeczy niemoż­liwych. Bóg wyrwał mnie z piekła, ocalił od śmierci i moje ciało i moją duszę, bo byłam naprawdę bardzo daleko od Niego. Wielu ludzi mnie skrzywdziło, dozna­łam wielu zawodów i cierpień i przez to czułam się taka głupia,  niepotrzebna,  bez wartości.  Nienawidzi-

łam siebie, nienawidziłam innych. Zaczęłam szukać własnych „dróg zbawienia”: alkohol, papierosy, nar­kotyki, imprezy, hazard. Tak wyglądało moje życie, tym zaczęłam je zapełniać, aby nie myśleć, aby nie czuć. Robiłam wszystko, wyjeżdżałam za granicę do Hiszpanii, do Holandii, podróżowałam autostopem po Polsce, ale tak naprawdę nie znalazłam miejsca, w którym mogłabym poczuć się dobrze ...
Ania Olechno
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: świadectwo nawrócenia
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Błogosławieństwo i ustanowienie do posługi ministranckiej - 8 grudnia 2013 r.
Błogosławieństwo i ustanowienie do posługi ministranckiej 2013.12.08
Zobacz galerię zdjęć:
Dnia 8 grudnia podczas Mszy świętej o godz. 12.00, grupa 26 chłopców została uroczyście pobłogosławiona i ustanowiona do posługi mi­nistranckiej w naszej parafii.
Większość z nich uczestniczyła w bezpośrednim przygotowaniu podczas dnia skupienia, prowadzonego przez Ks. Dariusza Krajewskiego w piątek wieczór i w sobotę, 6-7 grudnia, w domu rekolekcyjnym świętej Rodziny w Łomży.
/z obrzędu błogosławieństwa ministrantów/
Najmilsi, pokornie prośmy Boga Ojca wszech­mogącego, aby pobłogosławił tych, którzy mają być dopuszczeni do posługi ministranta i udzielił im pomocy do godnego wypełnienia tej posługi przy świętych obrzędach.
Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na wspólnotę modlącego się Kościoła i racz pobłogosławić tych synów, którzy pragną Ci służyć jako ministranci. Udziel im darów żywej wiary i głębokiej miłości, aby ich służba była miła Tobie i pociągała innych do Ciebie. Niech będą sumienni w nauce, szlachetni w postępowaniu i przykładni w życiu. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
W: Amen.
Dziękujmy Bogu i wychwalajmy Jego święte Imię za to, że powiększyło się grono służących Panu w Jego świątyni. Nowych ministrantów wspierajmy modlitwą i otaczajmy wdzięczną opieką. Miłosiernemu Bogu polecajmy również ich rodziców, rodzeństwo i bliskich; niech zawsze towarzyszy im Boże błogosławieństwo. Przez Chrystusa, Pana naszego.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
.
Rejonowy Dzień Wspólnoty w parafii Bożego Ciała w Łomży - 8 grudnia 2013 r.
Rejonowy Dzień Wspólnoty w parafii Bożego Ciała w Łomży 2013.12.08
Zobacz galerię zdjęć:
W niedzielę 08.12.2013 r. w parafii Bożego Ciała w Łomży miał miejsce Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie
Plan Dnia Wspólnoty:
10.00 Zawiązanie wspólnoty
10.20 Katecheza
11.00 Dzielenie się Bożym słowem w parach
11.30 Przygotowanie do Eucharystii
12.00 Eucharystia
13.00 Świadectwo o Bożym Słowie
13.30 Agapa
14.30 Zakończenie modlitwą

.
We wtorek 10 grudnia 2013 r. - zakończyliśmy Rekolekcje Adwentowe
Ks. Eugeniusz Plocha
Rekolekcjonista ks. Eugeniusz Plocha
W dniach od 8 do 10 grudnia 2013 r. Trwały Rekolekcje Adwentowe. Serdecznie dziękujemy naszemu rekolek­cjoniście, ks. Eugeniuszowi Plocha z Opola.
Ks. Eugeniusz jest Duszpasterzem akademickim i Koordynato­rem Odnowy w Duchu Świętym w swojej diecezji. Bardzo proszę, abyśmy wspierali jego posługę rekolekcyjną naszą gorliwą modlitwą.
Cieszę się, że wiele osób gromadziło się na słuchaniu Bożego Słowa i wspólnej modlitwie, korzystając z sakramentu pokuty i przyjmując Chrystusa w komunii św. Dziękuję wszystkim, którzy angażowali się w przygotowanie liturgii i wsparli nas darami na stół rekolekcyjny.
Nasz adwentowy rekolekcjonista, Ksiądz Eugeniusz, ponawia gorące podziękowania za życzliwe przyjęcie, za serdeczność i hojność, jakiej doświadczył w naszej wspólnocie.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

.
O. Cezary Wieczorek, ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich - 17 listopada 2013 r.
O. Cezary Wieczorek, ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich
O. Cezary Wieczorek, misjonarz - 17 listopada 2013 r.
Zobacz galerię zdjęć:
Odsłuchaj: kazanie
Umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry, kochane dzieci, tak jak powiedziałem na wstępie witamy w naszej wspólnocie Ojca Cezarego ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.
Pochodzi on z Ostrowi Mazowieckiej, jest naszym ziomkiem. Witamy go serdecznie, a ornat w którym odprawia dzisiaj Mszę św. jest z Nigerii.
W tamtym tygodniu modliliśmy się za Kościół prześladowany, za Kościół w Nigerii, właśnie w takiej duchowej łączności, w ornacie pochodzącym stamtąd mogę sprawować dzisiaj Mszę świętą.
Ks. Tomasz Myśliwy

Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Dokąd idziesz Polsko, dokąd idziesz kraju - 10 listopada 2013 r.
Program artystyczny z okazji Święta Niepodległości
Dokąd idziesz Polsko, program artystyczny
Zobacz galerię zdjęć:
Odsłuchaj: pieśń   całość
W niedzielę, 10 listopada 2013 r.  w przeddzień
Święta Niepodległości, po Mszy św. o godz. 12.00, młodzież z Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólno­kształcących im Marszałka Józefa Piułsudskiego przedstawiła w naszym kościele program artystyczny poświęcony Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Dziękuję panu dyrektorowi, który modli się z nami, nauczycielom i młodzieży za ubogacenie naszej wspólnoty.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Dokąd idziesz Polsko
dokąd idziesz kraju
czy do wrót piekielnych
czy do bramy raju

Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Modlitewne czuwanie „Noc wszystkich Świętych” - 1 listopada 2013 r. godz. 20.00
„Noc wszystkich Świętych” - 1 listopada 2013 r.
Zobacz galerię zdjęć:
... Zebraliśmy się dzisiaj aby przeżyć na nowo w modlitwie dar świętości. Świętym jest sam Bóg, a jego świętość rozlewa się na wszystkie stworzenia i obficie objawia się w tych, którzy zawierzyli Mu, którzy zechcieli pójść za Nim. Dzisiaj Bogu dziękujemy za niezliczone zastępy wiernych uczniów Chrystusa, którzy przeżyli swoje życie w duchu ewangelii kochając Boga i człowieka ponad wszystko. Często ponad własne życie.
Bardzo cieszę się, że tak licznie zgromadzi- liśmy się na tej wspólnej modlitwie. Cieszę się bardzo, że tej modlitwie przewodniczy ks. bp. Stanisław, który kocha młodzież, kocha cały Kościół diecezjalny ale młodzież ks. biskupowi jest szczególnie bliska.

Cieszę się że jest z nami ks. Krzysztof Kralka - pallotyn, który będzie przewodniczył w drugiej części naszej modlitwy w czasie uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem, jest też z nami ks. dr. Jarosław Kotowski rektor Wyższego Seminarium Duchownego, liczne grono alumnów, ks. dyr. Robert Śliwowski asystent diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, bardzo liczne grono Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które współtworzy to dzisiejsze spotkanie, bogaty zespół muzyczny z parafii p.w. Krzyża Świętego. Cieszę się z obecności każdej i każdego z was. Prośmy aby Duch Święty prowadził nas w tym modlitewnym czuwaniu, aby rozpalał w nas pragnienie świętości, aby ci którzy już osiągnęli pełnię radości w Bogu mogli swoimi modlitwami nas zagrzewać, abyśmy i my toczyli zwycięski bój o własne życie. Bój, który z pomocą Chrystusa każdy z nas może wygrać.
W tej dekoracji która za chwilę zostanie ubogacona relikwiami świętych a więc znakiem ich szczególnej fizycznej obecności jest też jeden szczególny obraz - to jest lustro, żeby każdy się mógł w nim osobiście przejrzeć i zobaczyć, że w galerii świętych jest miejsce na twój i mój wizerunek. Niech łaska Boża nas wspomaga w tej modlitwie.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz galerię zdjęć:
Odsłuchaj:   przywitanie    ks. Krzysztof Kralka    zespół muzyczny
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
1 listopada 2013 r. - Uroczystość Wszystkich Świętych
Uroczystość Wszystkich Świętych - Msza Św.
Msza Święta godz. 12.00
Zobacz galerię zdjęć:
Uroczystość Wszystkich Świętych - procesja
Procesja na cmentarz
Zobacz galerię zdjęć:
W Uroczystość Wszystkich Świętych uwielbiamy Boga w Jego świętych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu, ofiarnie służąc bliźnim. Są oni dla nas przewodnikami na drodze do świętości i wspierają nas swoją modlitwą.
Chociaż w pierwszy dzień listopada zwyczajowo udajemy się na cmentarze, nawiedzamy groby naszych bliskich zmarłych, to jednak liturgia kieruje nasz wzrok wzwyż, ku niebu. Przypomina nam o powszechnym powołaniu do świętości, zapewniając nas, że w obliczu Boga stoją niezliczone zastępy naszych sióstr i braci, którzy nas poprzedzili w ziemskim życiu i osiągnęli już pełnię radości.
Świętymi nazywamy, czy błogosławionymi nazywamy w sposób uroczysty w kościele ludzi, którzy wybitnie wskazali na Chrystusa potrafili w sposób heroiczny przeżyć swoje życie. Przypominają nam o nich relikwie i portrety wystawione przed ołtarzem ...
Wiemy, że przed Bogiem są nasi bracia i siostry w niezliczonej liczbie. Osiągnięcie przez nich świętości jest dla nas zachętą. Tutaj stoi przy innych obrazach lustro. Trzeba podejść do niego, i z bliska można zobaczyć, że każdy zwyczajny człowiek taki jak ja i ty możemy świętymi być. To jest miejsce dla każdego z nas.
Cieszę się z obecności licznych gości w naszej wspólnocie parafialnej, cieszę się z obecności kapłanów Ks. prał. Tadeusza Górskiego, ks. kanonika Andrzeja Godlewskiego. Ogarniamy modlitwą wszystkich naszych drogich zmarłych aby dzięki temu modlitewnemu wsparciu i oni mogli osiągnąć pełnię radości w życiu wiecznym.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

.
27 października 2013 r. zakończył posługę kościelnego Pan Józef Grzybowski
Pan Józef Grzybowski - kościelny (2006-2013)
Pan Józef Grzybowski - kościelny 2006-2013
Zobacz galerię zdjęć:
W dniu dzisiejszym kończy posługę kościelnego
Pan Józef Grzybowski. Spełniał ja przez osiem lat, służąc w liturgii, dbając o zakrystię, świątynię i teren przykościelny. Bardzo ofiarnie tu nam posługiwał i chciałbym Panu Józefowi w imieniu całej wspólnoty i swoim własnym jeszcze raz wyrazić serdeczne podziękowania. Pan Józef wyróżnia się skromnością, sumiennością, rozmodleniem. Był cenionym współpra­cownikiem dla Ks. Prałata Ferdynanda i dla mnie. Bardzo liczę na to, że Pan Józef zachowa swoje miejsce w prezbiterium i będzie nas w dalszym ciągu wspierał. Życzę panu Józefowi sił i zdrowia, a przede wszystkim Bożej opieki i błogosławieństwa.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

.
Uroczysta intronizacja relikwii bł. Ks. Jerzego Popiełuszki - niedziela 20.10.2013
ks. Sławomir Wądołek
Ks.Prof.Dr hab. Adam Skreczko
Uroczystość św. Stanisława Kostki
  relikwie bł. Ks. J. Popiełuszki
Metropolita Białostocki, Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski, udzielił naszej parafii relikwii bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. W niedzielę, 20 października, dzień po liturgicznym wspomnieniu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, w naszej parafii odbyła się uroczysta intronizacja tych relikwii. Słowo Boże skierował do nas Ksiądz Prof. Dr hab. Adam Skreczko z Białegostoku.
Moi drodzy, głos księdza Jerzego trwa nadal, bo bronił wartości nieprzemijających, bronił wartości Bożych i też służących życiu człowieka. Dlatego warto dzisiaj jego postać przypomnieć, uczynić żywą i zapytać czego uczy nas, czego uczy mnie ten właśnie błogosławiony.
Ksiądz Jerzy, którego dzisiaj w szczególny sposób wydobywamy w naszym sercu, w naszej pamięci jest dla nas człowiekiem właśnie takiej wytrwałości, przekonania, silnej wiary. Myślę że może i powinien być patronem dla nas wszystkich umacniającym nas stale w czasach kiedy tak wiele ludzi od wiary odchodzi, kiedy pozostawia Kościół, wypisuje się (jak to mówią) z Kościoła.
Moi drodzy a cóż znajdziesz? kiedy zostawisz to co Bóg nam darował. Kiedy zostawisz Kościół, sakramenty i tą drogę pewną, która pochodzi od Boga. Można znaleźć różne potem ideologie, różne idee, ale czy one mają trwały fundament? Czy nie są tylko wymyślone przez człowieka i kończą się tak jak skończony jest człowiek.
Dlatego też w tę niedzielę misyjną prośmy błogosławionego ks. Jerzego:
„Błogosławiony księże Jerzy pogódź nasze serca, pogódź serca wszystkich Polaków, by ojczyzna nasza była nam naprawdę droga. By dla nas wszystkich ważna była pomyślność ojczyzny, ale też i Kościoła, którego synem wiernym był ksiądz Jerzy Popiełuszko. Umocnij naszą wiarę ażebyśmy wspólnie pomagali sobie w tej drodze do nieba, gdzie wszyscy się spotkamy ażeby się na wieki cieszyć. Amen”.
ks. Prof. Dr hab. Adam Skreczko

„Dziękuje serdecznie Ks. Prof. Dr hab. Adamowi Skreczko za skierowane do nas słowo Boże, za przybliżenie postaci bł. Ks. Jerzego Męczennika oraz losów relikwii jego krwi. Ufamy, że dzięki tym relikwiom bliższy dla nas stanie się bł. Ks. Jerzy i będziemy mogli doświadczać jego wstawiennictwa przed Bogiem. Dziękuję anonimowej ofiarodawczyni z Al. Piłsudskiego za ufundowanie relikwiarza do relikwii bł. Ks. Jerzego Popiełuszki”.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz galerię zdjęć:
.
29 września 2013 r. Kościół powszechny obchodził Światowy Dzień Misyjny
O. Antoni ze zgromadzenia Księży Oblatów Maryi Niepokalanej
O. Antoni ze zgromadzenia Księży Oblatów Maryi
Niepokalanej - 20 października 2013 r.
W niedzielę, 20 października 2013 r. w naszej parafii gościliśmy O. Antoniego ze zgromadze­nia Księży Oblatów Maryi Niepokalanej.
Dziękujemy za wygłoszone Słowo Boże i przybliżenie dzieła misji katolickich. Po Mszy św. O. Antoni rozprowadzał kalendarze misyjne zbierając środki na materialne potrzeby misji.
Opowiem wam teraz o takim chłopcu, który urodził się we Francji ale był bardzo niegrzecz-
ny. Jak chodził do szkoły, to nie tylko się nie uczył ale i rozrabiał na lekcjach. Nauczyciele go upominali, przychodzili do jego rodziców i mówili żeby coś zrobili, bo chłopiec jest taki niegrzeczny. Mama była nauczycielką a ojciec policjantem. Pewnego razu gdy znowu przyszła skarga ze szkoły to ojciec tak się zde-

nerwował, że pokazał pistolet i mówi „Jak się nie poprawisz to zobaczysz co będzie”. Na jakiś czas pomogło, ale potem znowu to samo. W końcu mama mówi do swojego męża i do tego chłopca, który miał na imię Józek „choć pójdziemy do kościoła”. Tam był w bocznym ołtarzu obraz Matki Bożej i mama tak się zaczęła modlić „Matko Boża, nie umiemy sobie dać rady z tym dzieckiem. Weź sobie Ty go i wychowuj”. A ten chłopiec kręcił się i wiercił, ale w końcu wpatrzył się w ten obraz i o dziwo zaczął się poprawiać. Już nie przychodziły skargi ze szkoły na niego. Zaczął się dobrze uczyć, a potem mówi do rodziców „wstępuję do seminarium, chcę zostać kapłanem”. I został misjonarzem oblatem i wyjechał do dalekiego kraju, do południowej Afryki, do Lesoto i tam głosił ewangelię. Wiecie jak długo? - 60 lat. Miał swojego ulubionego konia, na którym jeździł od jednej miejscowości do drugiej, z tymi ludźmi był, dzielił ich radości i smutki, właściwie to niewiele ludzi ochrzcił, ale jak zmarł to setki tych Basutosów przychodziło na jego grób, brało grudkę ziemi jako relikwię i tłumnie przyjmowali sakrament chrztu św. Jan Paweł II zaliczył go w poczet błogosławionych. Widzimy jak pięknie Pan Bóg także za wstawiennictwem Maryi pokierował życiem tego dziecka, tego chłopca.
O. Antoni ze zgromadzenia Księży Oblatów
Zobacz: galerię zdjęć
.
15 września 2013 r. - Uroczystość św. Stanisława Kostki
ks. Sławomir Wądołek
ks. Sławomir Wądołek
Diecezjalny Koordynator Odnowy w Duchu Św, egzorcysta, proboszcz w parafii pw. św. St. BM w Dąbrowie k. Mławy
Uroczystość św. Stanisława Kostki
W niedzielę, 15 września 2013 r. nasza parafia przeżywała uroczystość odpustową ku czci św. Stanisława Kostki i Nabożeństwo Czterdziesto­godzinne, które trwało do wtorku 17 września.
Naszej modlitwie miał przewodniczyć Ks. Biskup Senior Stanisław Stefanek jednak stan zdrowia i konieczność badań lekarskich uniemożliwiły to. Módlmy się zatem dla Ks. Biskupa o łaskę powrotu do zdrowia.
Przygotowanie do uroczystości rozpoczęliśmy w piątek 13 września, celebracją Drogi Krzyżowej wspólnie z parafią Krzyża Świętego, która także przygotowuje się do uroczystości patronalnej. Tego dnia wieczorna Msza św. celebrowana była o godz. 17.30, tak aby umożliwić uczestnictwo w Drodze Krzyżowej.
Uroczystość odpustowa i Nabożeństwo Czterdziesto­godzinne to czas łaski i umocnienia wiary; czas oderwania się od grzechu i zła, oraz odnowienia i pogłębienia naszej więzi z Chrystusem.
Modlitwie Odpustowej przewodniczył i Nabożeństwo Czter­dziestogodzinne poprowadził Ksiądz Sławomir Wądołek z diecezji płockiej – diecezjalny Koordynator Odnowy w Duchu Świętym, egzorcysta, Szef Diakonii Medialnej KZK i proboszcz w parafii pw. świętego Stanisława BM w Dąbrowie k. Mławy.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz galerię zdjęć:
Odsłuchaj: kazanie
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Dożynki - Sokoły 8 września 2013 r.
Diecezjalne dziękczynienie za zebrane plony odbyło się 8 września 2013 r. o godz. 12.00
w bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach.
podziękowanie za plony
ubiegły rok - Łapy 9 września 2012
Zobacz podziękowanie za plony
uroczysty przemarsz ubiegły rok - Łapy 9 września 2012
Zobacz uroczysty przemarsz
miejsce obchodów dożynek
ubiegły rok - Łapy 9 września 2012
Zobacz miejsce obchodów dożynek
Chcemy podziękować Bogu za tegoroczne zbiory z na­szych pól i ogrodów. Będziemy się modlić w intencji naszej wsi o aktywny jej udział w życiu Kościoła i Narodu.
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Łomżyńskiej Kurii Diecez­jalnej uprzejmie powiadamia, że diecezjalne dziękczynienie za plony odbędzie się w dniu 8 września 2013 r. w bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach. Na tę wspólną modlitwę naszej Diecezjalnej Rodziny zapraszamy wszystkich wiernych, szczególnie rolników oraz osoby i instytucje związane z rolnictwem. Pod przewodnictwem Pasterza Diecezji Księdza Biskupa Janusza Stepnowskiego, chcemy podziękować Bogu za tegoroczne zbiory z naszych pól, ogrodów, sadów. Będziemy się modlić w intencji naszej wsi o aktywny jej udział w życiu Kościoła i Narodu. Biskup Łomżyński zobowiązuje duszpasterzy ze wszystkich parafii naszej diecezji, także miejskich, do zorganizowania i wysłania do Sokół delegacji z wieńcem dożynkowym i darem ołtarza. Z parafii miejskich, w których nie ma rolników, delegaci mogą nieść dar ołtarza złożony z owoców, warzyw i kwiatów oraz innych wytworów pracy rąk ludzkich. Żywimy niezłomną nadzieje, iż – zgodnie z pragnieniem Pasterza Diecezji – nie zabraknie delegacji z żadnej parafii na dożynkach diecezjalnych.
Zobacz: www.kuria.lomza.pl
Program uroczystości:
 1. Od godz. 10.30 zbierają się delegacje poszczególnych parafii z wieńcami i darem ołtarza przy bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach.
 2. Delegacje parafialne zgłaszają się w sekretariacie dożynek przed bazyliką.
 3. Godz. 12.00 – Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Pasterza Diecezji. Księża, którzy zechcą wziąć udział w koncelebrze, zabiorą ze sobą szaty liturgiczne (albę i białą stułę).
 4. Godz. 13.30 – druga część uroczystości odbędzie się na placu przed bazyliką

.
Początek roku szkolnego 2013/2014.
 Nowy rok szkolny 2013 / 2014
Bardzo proszę, aby rodzice przygotowując dzieci do zajęć szkolnych, a szczególnie dokonując zakupów pomocy szkolnych, kierowali się zdrowym rozsądkiem i wiarą. Ukryte ośrodki narzucają nam modę, dyktując niemal bezwzględnie nabywanie określonych produktów, które już zupełnie jawnie lansują diabelstwo i pseudo-kulturę śmierci. Jak mantrę powtarza się hasło: „twoje dziecko musi to mieć, bo wszyscy już mają”.

Zastanówmy się, czy rzeczywiście chcemy, aby dzieci, już od najmłodszych lat oswajały się z upiorami, diabłami, wampirami, itp. Czy trupia czaszka to właściwa dekoracja przedmiotów, z którymi dzieci mają codzienny kontakt? Komu i czemu to służy. Na pewno nie jest to ani piękne, ani nie służy zdrowiu duszy, umysłu i ciała. Nie pozwalajmy się otumanić i nie wprowadzajmy symboliki śmierci i szatana do naszych domów. Zawsze mamy wybór, który dzieciom trzeba mądrze uzasadnić.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

.
Ruch Światło-Życie OAZA - Dlaczego warto wstąpić do Oazy
Ruch Światło-Życie OAZA
Ruch Światło-Życie OAZA - 2013 r.

Oaza gromadzi ludzi różnego wieku i powołania. Poprzez odpowiednią dla każdej z grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła. Ruch ten posiada charakter ewangelizacyjny, gdyż pragnie doprowadzić młodego człowieka do odkrycia Boga jako Osoby i odnalezienia swojego miejsca w Kościele. Jest także ruchem formacyjnym, który kształtuje człowieka duchowo i prowadzi do pogłębienia wiary w Jezusa Chrystusa przez co czyni go chrześcijaninem w pełni tego słowa znaczeniu.
Sentencją ruchu są cotygodniowe spotkania formacyjne w ciągu roku i rekolekcje wakacyj­ne będące zwieńczeniem pracy rocznej.
Nie ma tu żadnych barier, wszyscy są mile widziani. Wspólnota wychowuje dojrzałych i świadomych chrześcijan, którzy rozumiejąc swoją posługę przyczyniają się do odnowy Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Cel ten jest realizowany poprzez całoroczną pracę formacyjną, w czasie wakacji przekształcaną w rekolekcyjne wyjazdy oazowe.
Zapraszamy na spotkania grupy oazowej Ruchu Światło-Życie: młodzież w piątki, a dzieci w poniedziałki po Mszy św. o godz. 18.00. - Zapraszamy zarówno tych, którzy już uczestniczyli w rekolekcjach, jak i wszystkich zainteresowanych.
Zobacz więcej Zobacz galerie zdjęć:   2012 r.   2013 r.
.
15-go sierpnia Kościół Świętuje Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
15 sierpnia - uroczystość Wniebowzięcia  N.M.P.
We środę, 15 sierpnia, przypada uroczystość Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny.
Wierzymy, że Maryja, po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona przez Boga jako Królowa. Tę prawdę wiary ogłosił jako dogmat papież Pius XII w 1950 roku.
Uroczystość ta jest obchodzona u nas jako święto Matki Bożej Zielnej.
Na liturgię przynosimy do pobłogosławienia bukiety ziół, kwiatów i zbóż. Przez ten obrzęd wychwalamy Stwórcę za wszelkie Jego dary, za Jego dobroć i opiekę. W uroczystość Wniebowzięcia dziękujemy za dar  pierwszych  zbiorów,  ponieważ  Maryja  Wniebo-

wzięta jest Najdojrzalszym Owocem odkupionej ludzkości. Ona wspiera nas macierzyńską modlitwą, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Zachęcam gorąco do pielęgnowania tej pięknej tradycji i mam nadzieję, że tych wiązanek będzie więcej niż w ubiegłym roku.
Dziękujemy Matce Bożej za Jej opiekę nad naszym Narodem, a szczególnie za „Cud nad Wisłą”
z 1920 roku. Zwycięstwo w walce z bolszewikami ochroniło Polskę i Europę przed zalewem ateistycznego komunizmu. Polecajmy Królowej Polski losy naszego Narodu i módlmy się także za Wojsko Polskie, w dniu święta patronalnego.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: kazanie
Odsłuchaj: „Cud nad Wisłą”
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
1 sierpnia 2013 r. wyruszyła XXIX Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę
Wyruszyła z Łomży XXIX Łomżyńska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
Wymarsz pielgrzymów sprzed Katedry
Łomżyńskiej 1 sierpnia godz. 7:15
Zobacz galerię zdjęć: Pielgrzymkowa Grupa Biała 1-15 sierpnia 2013 r.
Pielgrzymkowa Grupa Biała
Wspólna modlitwa Apelu Jasnogórskiego godz.21.00
Zobacz galerię zdjęć:
Wyruszyła 29 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska
Rozpoczęliśmy miesiąc sierpień, który ma szczególne miejsce w naszej religijnej i narodowej tradycji. W tym czasie dziesiątki tysięcy pielgrzymów zdążają na Jasną Górę, wśród nich także nasza diecezjalna pielgrzymka. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki. Codziennie gromadzimy się w świątyni o godz. 21.00 na wspólnej modlitwie Apelu Jasnogórskiego w ramach pielgrzym­kowej „Grupy Białej” im. bł. papieża Jana Pawła II. Zachęcam do jak najliczniejszego udziału w tej modlitwie i duchowym pielgrzymowaniu. Pielgrzymom na szlaku towarzyszą nasi księża: Ks. Dariusz i pomagający u nas w wakacje Ks. Radosław.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Bardzo się cieszę, że licznie gromadzimy się każdego dnia o godz. 21.00 na wspólnej modlitwie Apelu Jasnogórskiego w ramach pielgrzymkowej Grupy Białej, w łączności z naszą Łomżyńską Pieszą Pielgrzymką na Jasną Górę. Zapraszam także tych, którzy do tej pory się nie zdecydowali, lub nie mieli czasu, aby dołączyli do tej pięknej modlitwy i duchowego pielgrzymowania. Prośmy w tej modlitwie o ożywienie i pogłębienie wiary w całej naszej wspólnocie parafialnej.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

.
23 czerwca 2013 r. ubogaciła naszą modlitwę schola „Gaudeamus” z parafii Krzyża Św.
Schola „Gaudeamus” z parafii Krzyża Świętego
Schola „Gaudeamus” z parafii Krzyża Świętego
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: schola
W niedzielę, 23 czerwca, podczas Mszy świętej o godzinie 18.00 ubogaciła naszą modlitwę schola „Gaudeamus” z parafii Krzyża Świętego, prowadzona przez Ks. Rafała Wilińskiego.
„Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp, tam dobre serca mają. Bo ludzie źli, ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”.
Dziękujemy bardzo scholi, zespołowi, ks. Rafałowi który na co dzień pracuje z młodzieżą, trochę mi tylko szkoda, że tak mało jest wrażliwych uszu w naszej parafii (polecieli chyba wiadomości oglądać). Jeszcze raz dziękuję scholi i wszystkim, którzy chcieli z bogactwa talentów naszej młodzieży skorzystać. Szczęść Boże!
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Msza Święta Prymicyjna Ks. Mateusza Dobrzyckiego - 9 czerwca 2013 r.
Ks. Mateusz udzielił specjalnego błogosławieństwa z nałożeniem rąk
Msza Św. Prymicyjna Ks. Mat. Dobrzyckiego
Podczas Mszy świętej o godz. 12.00 Ksiądz Mateusz odprawił dla naszej wspólnoty Prymicję i udzielił specjalnego błogosławieństwa z nałożeniem rąk. Otaczamy Księdza Mateusza serdeczną modlitwą, aby całe jego kapłańskie życie było wierną i radosną służbą Chrystusowi i braciom w Kościele.
Od sierpnia ubiegłego roku zapoznawaliśmy się z Mateuszem, który jako diakon spełniał swoją posługę diakońską w naszej parafii, zdobywał doświadczenie duszpasterskie, poznawał pracę duszpasterską na parafii, najpierw przez miesiąc czasu - prawie cały wrzesień, potem w weekendy i wszystkie niedziele wielkiego postu. Dzisiaj staje przed nami jako prezbiter Kościoła Łomżyńskiego, jako kapłan. W dniu

25 maja przyjął święcenia kapłańskie, a w swojej rodzinnej parafii odprawiał pierwszą mszę świętą w Dzień Matki. Dzisiaj cieszymy się obecnością ks. Mateusza w naszej wspólnocie i prosimy aby pomodlił się za nas, tak jak my otaczamy jego modlitwą i aby udzielił swojego błogosławieństwa. Niech te świeżo namaszczone krzyżmem św. kapłańskie dłonie oddane na wyłączną własność Chrystusowi - Najwyższemu Kapłanowi dzisiaj obejmą nas w geście błogosławieństwa. Księże Mateuszu na ołtarzu Chrystusa składaj dzisiaj Najświętszą Ofiarę również i w intencji tej wspólnoty, która cieszyła się twoją obecnością, i mam nadzieję, że i dla ciebie tutaj pobyt był wartościowy i ubogacający. Niech Duch Święty prowadzi ciebie dzisiaj w tym sprawowaniu Najświętszej Ofiary i przez całe twoje kapłańskie życie.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Dziękuję ks. proboszczowi za miłe słowo przywitania. Ja dzisiaj z drżeniem podchodzę do tego ołtarza, niosąc w sercu was wszystkich, modląc się i dziękując Bogu za wszystkie spotkania, za wszystko co tutaj w tej parafii doznałem. Składam to wszystko na patenie ofiarnej prosząc o błogosławieństwo dla całej parafii.
Ks. Mateusz Dobrzycki
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: przywitanie
Odsłuchaj: podziękowanie
Odsłuchaj: schola
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Rekolekcje ewangelizacyjne - z ks. Johnem Bashoborą  3-5 czerwca 2013 r.
Ks. John Bashobora, 3 czerwca 2013 r. - I Konferencja
3 czerwca 2013 godz. 9:00, I Konferencja
Zobacz galerię zdjęć:
Ks. John Bashobora, 4 czerwca 2013 r. - Msza św.
4 czerwca - Procesja podczas Mszy św.
Zobacz galerię zdjęć:
Ks. John Bashobora, 5 czerwca 2013 r. - Konferencja
5 czerwca 2013 godz. 9:00, Konferencja
Zobacz galerię zdjęć:
Dziękujemy Bogu za przeżycie trzydniowych reko­lekcji ewangelizacyjnych z Ks. Johnem Bashoborą, które odbywały się w ubiegłym tygodniu w naszej parafii pod hasłem: "Panie, przymnóż nam wiary". Cieszy liczne grono parafian, którzy uczestniczyli w tych rekolekcjach. Mam nadzieję, że pomnożona wiara zaowocuje zaangażowaniem we wspólnocie parafialnej.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Ks. John Baptist Bashobora urodził się 5 grudnia 1946r. W wieku 2 lat stracił ojca, ale nie wiedział o tym, gdyż jego wychowaniem zajął się jego wujek wraz ze swoją żoną, którzy nie powiedzieli mu, że nie są jego rodzicami. Aż do swoich święceń kapłańskich żył z tą nieświadomością myśląc, że ci, z którymi mieszka to jego rodzice.
W dniu swoich święceń kapłańskich dowiedział się, że jego ojciec nie żyje, a jego matka, którą wypędzono po śmierci męża, mieszka teraz gdzie indziej. Okazało się, że to jego ciotka, ta, która go potem wychowywała, otruła jego ojca, gdyż była zazdrosna o miłość panującą w jego rodzinie, o to, że mały John był bardzo inteligentnym chłopcem, mądrzejszym od jej dzieci. Potem też próbowała otruć o. Johna, gdy był dzieckiem. Podała mu raz zatrutą owsiankę w naczyniu. Gdy mały John zrobił przed jedzeniem znak krzyża, naczynie rozpadło się na drobne kawałki. W dniu święceń kapłańskich ciotka podeszła do o. Johna i poprosiła, żeby wybaczył jej to, co zrobiła. Wybaczył jej w Imię Jezusa. Odszukał potem grób swojego ojca, spotkał się też ze swoją mamą, odzyskał rodzinę.  więcej:
Zobacz Świadectwo z rekolekcji ks. J. Bashobory.
Zobacz Ks. John Bashobora, 3 czerwca 2013 r.
Zobacz Ks. John Bashobora, 4 czerwca 2013 r.
Zobacz Ks. John Bashobora, 5 czerwca 2013 r.
Odsłuchaj: przygotowania 3 czerwca 2013 r.
Odsłuchaj: I Konferencja 3 czerwca 2013 r.
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC

.
W czwartek 30 maja 2013r. obchodziliśmy święto Bożego Ciała i odpust w naszej parafii
Święto Bożego Ciała 30 maja 2013r. uroczystość Bożego Ciała
Zobacz galerię zdjęć
W czwartek, 30 maja 2013 r. obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii, prosiliśmy Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego Narodu. Udziałem w procesji eucharystycznej wyznaliśmy wiarę w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
W uroczystość Bożego Ciała z głęboką wiarą i czcią pochylamy się po raz kolejny w naszym życiu nad tajemnicą Eucharystii, nad tym bezmiarem Bożej miłości zamkniętym w tym małym kawałku białej hostii, która w mocy Ducha św. przez słowa kapłana staje się Najświętszym Ciałem naszego Pana i Zbawiciela. Trwamy w dziękczynieniu również z dziećmi, które w niedzielę przyjęły po raz pierwszy Jezusa do swoich serc, z ich rodzinami i najbliższymi, dziękując Bogu za ten najwspanialszy i największy dar Bożej miłości jaki nam Bóg tutaj na ziemi pozostawił.
Ks. Tomasz Myśliwy
Pragnę gorąco podziękować Wam moi drodzy za świadectwo wiary, za wspólnotę modlitwy, zwłaszcza tym, którzy budowali i dekorowali cztery ołtarze. Dziękuję także wszystkim, którzy pomogli w organizowaniu procesji: ministrantom, asyście, niosącym chorągwie, feretrony i inne oznaki naszej wiary. Dziękuję Państwu Marczykom za zapewnienie nagłośnienia. Dziękuję Policji za zabezpieczenie trasy procesji. W przeżywaniu wiary nie ograniczamy się do wymiaru czysto osobistego. Ma ona charakter wspólnotowy dlatego jest naszym przywilejem i obowiązkiem jej publiczne wyznawanie i mężna obrona. Nasz udział w procesji eucharystycznej jest formą odpowiedzi na wezwanie Chrystus, aby przyznać się do Niego wobec ludzi. Za wszystkie formy zaangażowania tworzące tę wspólnotę modlitwy z serca dziękuję, niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi.
Zobacz galerię zdjęć ks. prał. dr Wojciech Nowacki
.
26 maja 2013r. Dzieci z klas II przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej
Pierwsza Komunia Święta 26 maja 2013r. Pierwsza Komunia Święta
Zobacz galerię zdjęć
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drogie dzieci, przed 8 lub 9 laty rodzice przynieśli was do kościoła, gdzie przyjęłyście chrzest św. Wówczas Bóg uczynił was swoimi dziećmi i powołał was abyście żyły w łączności z Jezusem. Niech woda święcona, którą za chwilę zostaniecie pokropione przypomni wam wasz chrzest i to że jesteście dziećmi Bożymi, a Pan Jezus niech na nowo wezwie was do zjednoczenia ze sobą. To zjednoczenie dokona się najpełniej gdy dzisiaj po raz pierwszy przyjmujecie Go w Komunii św. To wielka, ważna chwila dla was, dla waszych rodziców, krewnych i dla całej naszej wspólnoty parafialnej. Od tej Mszy świętej, w której za chwilę będziemy uczestniczyć będziecie często, oby jak najczęściej przyjmować Chrystusa w Eucharystii, jako pokarm dający życie wieczne.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Czcigodni kapłani!
Tylko matka wie ile spędziła nieprzespanych nocy pochylając się nad dzieckiem. Tylko ojciec wie ile trudu musiał włożyć, by swoją ciężką pracą zapewnić byt swojemu dziecku. Tylko kapłan wie ile czasu spędził na kolanach oddając nasze dzieci w Jezusowe ramiona. Ile czasu drogi kapłanie spędziłeś mówiąc o Bogu, o Jego miłości ... (rodzice)
Dziś jest ten moment gdzie każdy z nas chciałby podziękować Bogu za ciebie. Niech Pan będzie uwielbiony w każdym dobrym słowie, które kierujesz do nas i naszych dzieci. Chcemy serdecznie podziękować ks. proboszczowi Wojciechowi, tobie ks. Tomaszu i każdemu kapłanowi posługującemu w naszej parafii za ofiarność, życzliwość, wyciągniętą dłoń gotową zawsze do pomocy ... (rodzice)
Pragniemy również podziękować wychowawcom nauczycielom i katechetom. To właśnie wy pochylacie się nad naszymi dziećmi. Pomagacie nam je wychowywać i kształtować. Jesteśmy wdzięczni za wasze oddanie i poświęcenie. Dziękujemy za wysiłek w przygotowanie do dzisiejszej uroczystości. Ufamy, że przyniesie on plon stokrotny i wszyscy doczekamy się radości płynącej z dobrego chrześcijańskiego życia naszych dzieci. Wyrazy wdzięczności składamy również panu organiście, panu kościelnemu i całej służbie liturgicznej. Za wszystko serdeczne Bóg zapłać. (rodzice)
Moi drodzy!
Całym sercem przyłączam się do tych licznych wyrazów wdzięczności. Od rodziców począwszy, wasze otwarcie na dar życia, trud podjęty w związku z przyjęciem tego daru życia, dzisiaj pięknie owocuje. Niepomni jesteście na wszystkie trudności, skoro dzisiaj widzicie wasze dzieci zjednoczone z Chrystusem w Eucharystii. Warto by tych dzieci, wbrew wszystkim trudnościom zewnętrznym, jakimkolwiek, było jak najwięcej, i by nasza parafia, nasza Ojczyzna była bogata hojną miłością naszych rodzin uświęconych sakramentem małżeństwa, aby przekaz wiary w tych rodzinach był jak najpełniejszy, jak najskuteczniejszy. Dzisiejsza uroczystość to owoc współpracy rodziców z ks. Tomaszem, bo on przez cały rok prowadził to bezpośrednie przygotowanie. Bardzo mu dziękuję za jego kapłańską, zaangażowaną posługę. Dzięki niemu też mogliśmy wszyscy, a szczególnie dzieci z rodzicami bardzo radośnie przeżywać nasze spotkania z Chrystusem. Dziękuję ks. Leszkowi, który jako katecheta też uczył przynajmniej część z tych dzieci, które dzisiaj przystąpiły do Komunii św.
Zobacz galerię zdjęć ks. prał. dr Wojciech Nowacki
.
3-go Maja ks. bp Janusz Stepnowski udzielił naszej młodzieży sakramentu bierzmowania
ks. bp Janusz Stepnowski udziela sakramentu bierzmowania
ks. bp Janusz Stepnowski
udziela sakramentu bierzmowania - 2013-05-03
W uroczystość odpustową Matki Bożej Królowej Polski gromadzimy się w naszej parafialnej świątyni jak w wieczerniku aby prosić o moc Ducha Świętego dla młodzieży... To umocnienie także dla rodzin tych młodych ludzi. Prosimy więc aby to spotkanie na Eucharystii było ubogaceniem dla całej naszej wspól­noty parafialnej. Cieszę się że w naszej wspólnocie są obecni kapłani, cieszę się obecnością ks. prałata Ferdynanda Gryszki, pierwszego proboszcza tej wspólnoty parafialnej, ks. inf. dr Tadeusza Śliwow­skiego - Kanclerza Kurii Diecezjalnej, księży z Dekanatu Katedralnego. Proszę kapłanów, wszystkich obecnych o modlitwę szczególnie w intencji naszej młodzieży i za całą naszą wspólnotę parafialną.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Drodzy kapłani, drodzy wierni tej parafii, w której dzisiaj przeżywamy odpust Matki Bożej Królowej Polski, a szczególnie droga młodzieży, która za chwilę przystąpi do sakramentu bierzmowania, do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej ...
Jeszcze nikt z was nie jest dorosłym, ale już dziećmi nie jesteście. Wasze życie staje na roz­stajach. Czekają was wybory, wybory drogi życia. Przede wszystkim wybór dobrej szkoły, ale też wybór właściwego kręgu przyjaciół. Dzisiejszy świat stawia was na wielkie wybory w waszym życiu. ta paleta różnych ofert dzisiejszego świata jest bardzo bogata, ale wybierając właściwą drogę życia nie możecie zapomnieć o tym co zostało zapoczątkowane w tym kościele, o waszej wierze, że każdy z was jest człowiekiem wierzącym, że życie ludzkie życie człowieka, który wchodzi w ten wiek życia dorosłego to nie tylko prawa ale też i obowiązki.
Tych obowiązków na waszej drodze życia będziecie napotykać wiele. Życie to nie tylko przy­jemność, życie to obowiązki i odpowiedzialność, która czeka na każdego z was. Jednak musicie pamiętać, że w tej waszej drodze życia nie jesteście sami. Wspomaga was w tych różnych wyborach właściwych, a czasami może zdarzyć się że ktoś z was pobłądzi, ale zawsze przy was jest czujne oko i ręka waszych rodziców. Oni ciągle was będą wspierać i pomagać, aby w życiu właściwie wybierać. Aby wybierać tę drogę, która prowadzi do życia a nie do śmierci.
Tę drogę, która prowadzi do światła, a nie do ciemności jak w tym fragmencie Apokalipsy w dzi­siejszym pierwszym czytaniu. Matka Boża była obleczona w słońce, w światło. Pod jej stopami był Księżyc (to królestwo ciemności). Musimy ciągle wybierać drogę do pełni życia, do światła, przez Maryję do Chrystusa. Musimy podążać tą drogą, którą Ona nam wskazuje, a Ona wskazuje tylko swojego Syna - Jezusa Chrystusa i przez Niego możemy osiągnąć życie, które nie będzie miało końca ...
Zobacz: galerię zdjęć ks. bp Janusz Stepnowski
Odsłuchaj: ks. bp Janusz Stepnowski
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Marsz dla Życia i Rodziny ŁOMŻA 8 kwietnia z Kościoła Bożego Ciała do Katedry
Marsz dla Życia i Rodziny
Msza święta 08.04.2013r. godz. 18.00
Zobacz galerię zdjęć:
Marsz dla Życia i Rodziny Marsz ulicami Łomży 08.04.2013r. 19.00
Zobacz galerię zdjęć:
Marsz dla Życia i Rodziny
Duchowa Adopcja 08.04.2013r. 20.00
Zobacz galerię zdjęć:
Dołącz do Akcji Uratuj Świętego !
Każdego roku na świecie dokonuje się kilkadziesiąt milionów aborcji . . . Z przeróżnych powodów zabija się rocznie tak wiele niewinnych istot, przy milczącej zgodzie części świata. Dziecko, które rozpoczyna swoje życie pod sercem matki powinno czuć się tam najpewniej i najbezpieczniej. Ktoś jedną decyzją pozbawia te dzieci radości przeżywania wspaniałego dzieciństwa, pierwszej miłości, wspólnych spacerów i rozmów... Nie może ich pozbawić tylko jednego. Świętości ich życia oraz Miłości Pana Boga.
Istotą Akcji - Nowenny „Uratuj Świętego!” jest 9-dniowa modlitwa w intencji dzieci zagrożonych aborcją. Zachęcamy uczestników akcji, by jako modlitwę wybrali Koronkę do Bożego Miłosierdzia lub Różaniec. W ubiegłym roku do Akcji włączyło się wiele tysięcy osób z Polski i Świata. Każdego dnia nowenny na stronie www.uratujswietego.pl uczestnicy akcji mogli odnaleźć wideo komentarz do tematu dnia, a także rozważanie przygotowane na dany dzień. Prawie połowa uczestników Akcji modliła się w swoich wspólnotach, parafiach, grupach modlitewnych. Fakt, iż bardzo wiele wspólnot włączyło się w tę akcję sprawił, iż przygotowaliśmy dla wspólnot (w tym wspólnot parafialnych) specjalną propozycję....
Zobacz: www.uratujswietego.pl
Duchowa Adopcja
Czym jest Duchowa Adopcja? Pełna poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą". Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.
Zobacz: www.duchowaadopcja.com.pl

.
Święto Miłosierdzia Bożego - 7 kwietnia 2013 r.
Słowa Pana Jezusa do siostry Faustyny
Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).
Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego, i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim (Dz. 570).

Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze; które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; (Dz. 699).
W Drugą Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Uroczys­tość Bożego Miłosierdzia. Warto przypomnieć słowa błogosławionego Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Łagiewniki, 2002).
W dniach 7-13 kwietnia 2013 r. Kościół w Polsce przeżywa 69. Tydzień Miłosierdzia. Tym razem przebiega on pod hasłem: "Wiara żywa uczynkami". Celem tego Tygodnia jest przede wszystkim budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych. Jest to okazja do głębszej refleksji na temat miłosierdzia czynionego na co dzień i zachęta do aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: Orędzie Bożego Miłosierdzia
Zobacz: św. Siostra Faustyna Kowalska
Zobacz: galerię zdjęć
.
Wielkanoc 31 marca 2013 r. - procesja rezurekcyjna godz. 6.00
Procesja rezurekcyjna godz. 6.00 Procesja rezurekcyjna godz. 6.00
ŻYCZENIA BISKUPA ŁOMŻYŃSKIEGO
Umiłowani Bracia i Siostry,
kolejny raz przeżywamy radosny czas Zmartwych­wstania Pańskiego. W naszych kościołach brzmi już radosne Alleluja! Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wyszedł z grobu. Odsunął kamień, który Go w nim więził.
Niestety ten sam kamień i nas próbuje zamknąć     w starym, pełnym przyzwyczajeń, kompromisów i ułatwień świecie. Usiłuje nas więzić, podporządkować, narzucając określony, niezgodny z obiektywną prawdą sposób myślenia czy postępowania. Z jego ciężarem niejednokrotnie liczni nasi bracia i siostry się pogodzili.

A przecież ten głaz został przez Chrystusa odsunięty! W Roku Wiary trzeba nam wraz ze Zmartwychwstałym Panem przejść do nowego świata! Świata miłości, wolności i pokoju. Wraz z Księżmi Biskupami życzę Wam – Umiłowani Diecezjanie, aby przeżywanie wielkanocnej radości w duchowej łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, rozważanie Słowa Bożego i łamanie Chleba Eucharystycznego, pozwoliło lepiej zrozumieć tajemnicę Chrystusa i dostrzec Jego obecność z nami.
+ Janusz Stepnowski - Wasz Biskup
Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do godnego przeżywania świąt paschalnych w naszej wspólnocie. Dziękuję Księżom Pawłowi i Tomaszowi za przygotowanie dekoracji ciemnicy i Grobu Pańskiego. Ks. Dariuszowi za przygotowanie służby liturgicznej. Diakonowi Mateuszowi Dobrzyckiemu i jego rodzinie za nową świecę paschalną z czystego pszczelego wosku. Ministrantom, lektorom i kantorom za ich posługę. Panu Stanisławowi oraz scholi za prowadzenie śpiewu liturgicznego a szczególnie za śpiew Męki Pańskiej. Panu Józefowi za trud i poświęcenie nie tylko w zakrystii, ale i w zmaganiu z lodem i śniegiem wokół kościoła. Państwu Marczykom za odśnieżanie placu kościelnego i za wszelką pomoc. Paniom Ali i Stasi za troskę o kwiaty, obrusy i szaty liturgiczne. Dziękuję za dary na stół świąteczny.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
.

Wielki Piątek, Liturgia Męki Pańskiej - 29 marca 2013 r.
Oto nadeszła godzina Syna Człowieczego.
Godzina rozdzierającego cierpienia Syna Bożego, który nawet po upływie 20 wieków nadal głęboko nas wzrusza i daje do myślenia, to godzina ofiary, kres wyznaczony złu, którego sprawcą i ofiarą jest człowiek. Ta godzina męki Pana naszego Jezusa nie może nie wzbudzić litości nawet w najtwardszych sercach, jest bowiem najwyższym objawieniem miłości Boga do każdego z nas. W drodze miłości do nas Chrystus umiera na krzyżu, a ta scena pozwala zrozumieć, że samo cierpienie w oczach Bożych nie ma żadnej wartości.

Jest ono w całkowitej sprzeczności z dobrym Bogiem, ponieważ cierpienie niszczy życie, a Bóg dla wszystkich pragnie przecież życia w pełni. Jeśli Bóg nie pragnie nawet cierpienia i śmierci zbrodniarzy, jakże mógłby pragnąć śmierci swego jedynego Syna. Tym co daje życie, tym co zbawia, nie jest cierpienie, ale miłość. Liczne teksty Biblijne, które wydają się wychwalać cierpienie, w istocie wysławiają miłość Bożą, która posuwa się do całkowitego daru z siebie. „Nikt nie ma większej miłości od tej gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. W cierpieniu krystalizuje się miłość. Tylko w miłości krzyż staje się czymś istotnym. Tylko z miłości krzyż staje się owa tratwą, dzięki której możemy przeprawić się na drugi brzeg nadziei.
ks. Dariusz Krajewski
Zobacz: Liturgia Męki Pańskiej
.

Wielki Post - Droga Krzyżowa 15 marca 2013
Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu
zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Wezwanie do nawrócenia i odnowy życia chrześci­jańskiego zostaje powiązane ściśle z rozważaniem Męki Pańskiej. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Tym goręcej zachęcam do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. To zaproszenie kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych nabożeństwach. Nie żałujmy czasu i serca Temu, „który dla nas cierpiał rany”.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

Zobacz: Droga Krzyżowa
.
Habemus papam Franciszek - środa 13 marca 2013 r.
kampania na rzecz życia dzieci nienarodzonych
13 marca kilka minut po godz. 19.00  konklawe wybrało nowego papieża, kardynała Jorge Mar­io Bergoglio. Przyjął on imię Franciszek.
"Chciałbym pomodlić się za naszego biskupa emery­towanego, Benedykta XVI" - powiedział Franciszek I, po czym zaczął odmawiać "Ojcze Nasz".
Następnie powiedział: "... Chcę was o coś poprosić. Proszę byście Pana poprosili o wstawiennictwo dla mnie, o błogosławieństwo dla waszego biskupa. Razem w ciszy pomódlcie się za mnie" - mówił Franciszek I, po czym schylił nisko głowę. Następnie udzielił błogosławieństwa "Urbi et Orbi".

Zapraszam serdecznie cała wspólnotę parafialną do modlitwy w intencji nowego papieża Franciszka I. Niech Duch Święty oświeca go i prowadzi dla dobra całego Kościoła Chrystusowego.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
.
Prześladowania chrześcijan we współczesnym świecie - ks. Rafał Cyfka  2013.02.17
ks. Rafał Cyfka - prześladowania chrześcijan
Ksiądz Rafał Marcin Cyfka
ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie
W niedzielę, 17 lutego w naszej parafii gościł Ks. Rafał Marcin Cyfka ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Wygłosił on Słowo Boże, przybliżając problematykę prześladowania chrześ­cijan we współczesnym świecie. Po każdej Mszy św. można było nabyć, krzyże oraz różańce z Betlejem, wykonane z drzewa oliwnego przez prześladowanych chrześcijan oraz złożyć ofiarę do puszek jako wsparcie dla chrześcijan w Ziemi Świętej.
W 2012r. życie za Chrystusa oddało 105 tys. chrześcijan, 200 mln. chrześcijan cierpi prześ­ladowanie ze względu na wyznawaną przez siebie wiarę. W Erytrei chrześcijanie zamykani są w blaszanych kontenerach na środku pustyni ... tylko dlatego, że są chrześcijanami, tylko dlatego, że nie chcą wyprzeć się swojej wiary. Używa się ich w Chinach, w Korei jako dawców narządów tylko dlatego, że wierzą w Jezusa Chrystusa.
Rada Bezpieczeństwa ONZ nie robi nic gdy sprawa dotyczy chrześcijan. Odkąd w skład Rady Bezpieczeństwa ONZ weszły Chiny i Rosja automatycznie każda rezolucja jest odrzucana dotycząca pomocy chrześcijanom prześladowanym czy to w Sudanie Płn. czy w Nigerii gdzie się masowo morduje chrześcijan.
W Egipcie młode dziewczynki są porywane przez grupy fundamentalistyczne, zmuszane na siłę do małżeństwa z muzułmanami, bo prawo mówi tak: jeśli chrześcijanka weźmie ślub z muzułmaninem staje się muzułmanką a rodzina chrześcijańska traci wszelkie prawa do tego dziecka. Porwane dzieci zmuszone siłą biorą ślub. Rodzice wiedzą gdzie jest to dziecko, wiedzą w jakiej rodzinie a nie mogą nawet z tym dzieckiem porozmawiać, spotkać się. To dziecko przestaje być ich. I to dzieje się na oczach całego świata. Za zgodą całego świata.
Proszę was drodzy bracia i siostry, abyście w czasie tegorocznego Wielkiego Postu wołali do naszego Pana i Zbawiciela o trwały pokój na ziemi, o wolność religijną i o poszanowanie prawa do życia i do wyznawania swojej wiary chrześcijan w ponad 70 krajach na świecie.
Zobacz: galerię zdjęć Ks. Rafał Marcin Cyfka
Odsłuchaj: Ks. Rafał Cyfka
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
„Zagrożenia duchowe ukryte we współczesnej kulturze”  -  Pan Robert Tekieli
Pan Robert Tekieli - „Zagrożenia duchowe ukryte we współczesnej kulturze”
Pan Robert Tekieli - dziennikarz, publicysta konsultant egzorcystów  20 stycznia 2013 r.
Szukanie we współczesnej kulturze szczęścia przy­biera rozmaite postaci. W tej kulturze propozycje, które łudzą szczęściem często prowadzą donikąd, do zagubienia się. Zły duch posługuje się pozorami dobra aby zwieść ludzi pragnących życia, pragnących szczęścia, pragnących wspólnoty.
Dzisiaj zaprosiliśmy pana Roberta Tekieli, który z doświadczenia zdobył ogromną wiedzę na temat współczesnych zagrożeń duchowych zawartych w kulturze i chcemy aby się na razie z nami krótko podzielił a po zakończeniu Mszy św. bardziej szczegółowo pokazał nam te obszary duchowych zagrożeń, posłuchajmy.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. ... Jestem dziennikarzem, publicystą, redaktorem i wydawcą. Zrobiłem w swoim życiu kilka tysięcy audycji radiowych, kilkaset filmów i programów telewizyjnych. Zajmuję się komunikacją społeczną od 27 lat zaczynając w podziemiu, chociaż najważniejszą rzeczą w moim życiu jest to, że mam piękną żonę i szóstkę dzieci. Jestem liderem grupy św. Michała Archanioła w tej chwili przy parafii w Józefowie Michalinie jestem konsultantem egzorcystów i prowadzę poradnię chrześcijańską, gdzie pomagam ludziom uzależnionym.
... Po Mszy, w takim dłuższym 45 minutowym wykładzie powiem o historiach kilkunastu osób, które poznałem, które przyszły po pomoc. To są ludzie, którzy stracili wolność w sektach, to są ludzie którzy stracili wolność w grupach i ruchach psychomanipulacyjnych. Ktoś kto szukał pomocy u bioenergoterapełty nawet w kościele (bo Clive Harris to jest człowiek, który przeszedł przez większość dużych polskich kościołów), miał jakieś doznania: fale ciepła, zimna, mrówki wędrujące po ciele. Niektóre osoby mają subiektywne odczucie uzdrowienia a niektóre wręcz są „uzdrowione”, chociaż najczęściej „uzdrowienia” okultystyczne polegają na przesunięciu objawów ...
Odsłuchaj: Pan Robert Tekieli dziennikarz, publicysta Robert Tekieli
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Jasełka w Giełczynie wystawione przez uczniów Szkoły Podstawowej w Konarzycach
Jasełka w Giełczynie 20 stycznia 2013 r.
Bóg stał się człowiekiem.
Jest naprawdę pomiędzy nami. Jeśli przyjmujemy
Go do naszych serc - to Boże Narodzenie trwać
może i przez cały rok.
W dniu 20 stycznia 2013 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Konarzycach wystawili w nowej świetlicy w Giełczynie Jasełka Bożonarodzeniowe.
Dzień dobry państwu. Witam serdecznie całą publiczność, naszych małych aktorów, uczniów Szkoły Podstawowej w Konarzycach na czele z nau­czycielami, panią Elę Perkowską i Agnieszkę Kołodziejską. Witam gości: ks. proboszcza Wojciecha Nowackiego, witam panią dr Anię Bronowicz, panią Stanisławę Chyl – byłą Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie , witam aktorkę z Teatru Lalki i Aktora w Łomży miejscową mieszkankę Marzenkę Gawrych, witam wszystkie dzieciaki, które tu przybyły z Giełczyna, z Konarzyc, witam ich rodziców, witam wszystkich mieszkańców którzy tu przybyli z Giełczyna, z Zawad, z Konarzyc i gości, wszystkie małe dzieciaki, wszystkich witam.
radna gminy Łomża Jolanta Jałowiecka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.  ... Tutaj tworzymy taką wspólnotę jeszcze trwającą w atmosferze Bożego Narodzenia chociaż liturgicznie ten okres się już tydzień temu skończył, tradycja pozwala nam jednak trwać w tej radości Bożonarodzeniowej aż do uroczystości Matki Bożej Gromnicznej - 2 lutego i cieszymy się tym, że tradycyjnie ten czas ubogacany jest twórczością małych i dużych aktorów. Cieszę się bardzo, że nasi najmłodsi aktorzy dzisiaj się z nami podzielą tym co przygotowali na przeżywanie uroczystości Bożego Narodzenia. Dzięki ich zaangażowaniu pod opieką nauczycieli będziemy mogli jeszcze pooddychać atmosferą radosnej kolędy. Prawdą która nie jest ograniczona żadnym czasem. Bóg stał się człowiekiem, jest naprawdę pomiędzy nami. Jeśli przyjmujemy Go do naszych serc - to Boże Narodzenie trwać może i przez cały rok. Szczęść Boże.
Zobacz: galerię zdjęć ks. prał. dr Wojciech Nowacki
.
Święto Trzech Króli - dzielenie się radością Bożego Narodzenia 6 stycznia 2013 r.
Święto Trzech Króli, bp Tadeusz Bronakowski Święto Trzech Króli, Msza św. 12.00
bp Tadeusz Bronakowski
Orszak Trzech Króli, aktorzy grają scenę przed sklepem
scena przed sklepem
(diabeł zachęca do zakupów w niedzielę) Trzej królowie oddali cześć i złożyli dary Bożej Dziecinie
Orszak Trzech Króli kończy się złożeniem
hołdu Bożej Dziecinie
Galeria: Msza Święta
Galeria: Orszak Trzech Króli
Odsłuchaj: Przy żłóbeczku
W Uroczystość Objawienia Pańskiego gromadzimy się
bardzo licznie aby po raz pierwszy w naszym mieście zamanifestować radość Bożego Narodzenia nie tylko aktem liturgicznym, modlitwą w kościele ale także przez udział w Orszaku Trzech Króli. Bardzo serdecznie witam w naszej wspólnocie ks. biskupa Tadeusza Bronakowskiego, który przewodniczy naszej modlitwie, cieszymy się z jego obecności. Są też Mędrcy ze wschodu, najbardziej widać tutaj dwóch panów rektorów, witam serdecznie Jego Magnificencję pana Romana Englera, i Jego Magnificencję pana Roberta Charmasa a wśród koncelebransów jest trzeci mędrzec ze wschodu ks. rektor Jarosław Kotowski. Bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy przygotowali się wspaniale do udziału w tych radosnych ulicznych Jasełkach.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
... Siostry i bracia, w tym szczególnym dniu w naszych
sercach rodzą się pytania, jaki wzór zostawili nam mędrcy ze wschodu, czego możemy się nauczyć od Kacpra, Melchiora i Baltazara. Przede wszystkim królowie uczą nas tęsknoty za Bogiem i gorliwego poszukiwania bliskości Pana Boga. w naszej codzienności jest tak wiele różnych spraw, które zaprzątają nasze umysły i serca. Tak wiele zadań, wyzwań i problemów z którymi mierzymy się w każdej chwili życia. Dlatego często twierdzimy, że brak nam czasu na szukanie więzi z Panem Bogiem, brak nam czasu na pielęgnowanie najważniejszej relacji, która nadaje sens naszemu ludzkiemu istnieniu. Często stawiamy na najważniejszym miejscu pracę, karierę, odpoczynek czy rozrywkę.
W niedzielę coraz więcej rodzin zwłaszcza w wielkich
miastach udaje się do centrów handlowych a nie do świątyń na mszę świętą. Z niepokojem obserwujemy jak słabnie życie sakramentalne. Zwiedzeni medialną wizją życia przekazywaną w niekończących się serialach ludzie coraz częściej spychają Boga na odległy margines. Poza nawias najważniejszych wydarzeń swojego życia. Co gorsza wielu ludzi, zwłaszcza młodych błędnie sądzi, że Bóg i jego prawo są przeszkodą do życia szczęśliwego. Ateizm i łamanie przykazań lansowane są jako przejaw prawdziwej wolności i nowoczesnych postaw. Dlatego kochani powinniśmy wpatrywać się w mędrców. Oni tak bardzo pragnęli spotkać Jezusa, że podporządkowali temu całe swoje życie. Nie lękali się wyruszyć w długą i niebezpieczną podróż, która miała zaowocować spotkaniem z Jezusem. Byli wielkimi poszuki­waczami Boga. Czy my zgromadzeni w tej świątyni również czynimy to samo? ...
bp Tadeusz Bronakowski
Kochani, jesteśmy dzisiaj uczestnikami a może inaczej, współtwórcami wielkiej tradycji, która rozpoczyna się w naszym mieście Łomża. Jesteśmy twórcami Orszaku Trzech Króli. Dziękuję z całego serca wszystkim organizatorom i Parafii Bożego Ciała i Parafii Krzyża Świętego, ks prałatowi, ks kanonikowi, wszystkim braciom kapłanom, panom rektorom, Szkole Podstawowej nr 10 i wszystkim wam kochani, którzy przybyliście tutaj aby pokłonić się Panu Jezusowi. Droga do żłóbka nigdy nie była łatwa, a dzisiaj staje się coraz trudniejsza ale nie ulegliśmy żadnej pokusie po drodze i przybyliśmy tutaj by pokłonić się Nowonarodzonemu. Kochani, patrzę tutaj na was z góry i mówię z całą odpowiedzialnością, naprawdę kochani, nawet nie wiecie jak jesteście piękni, mówię to i do dzieci i do młodzieży i do starszych i do najstarszych. Nawet nie wiecie jak jesteście piękni kiedy jesteście blisko Jezusa Chrystusa, kiedy jesteście blisko Nowonarodzonego. Wam wszystkim tutaj zgromadzonym kochani, waszym rodzinom, środowiskom, które reprezentujecie, naszemu miastu i naszej ojczyźnie niech błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże kochani, do zobaczenia za rok i wierzę że będzie nas jeszcze więcej.
bp Tadeusz Bronakowski
.
"Kromka Słowa Bożego" - krótkie filmiki i codzienna liturgia słowa.
krótkie filmiki i codzienna liturgia słowa "Kromka Słowa Bożego" to seria komentarzy do niedzielnych Ewangelii. Krótkie filmiki mają pomóc w owocnym spotkaniu z Jezusem Mistrzem żyjącym w słowie Bożym. Ta forma głoszenia Ewangelii przez nowoczesne środki, właściwa paulistom, została podjęta przez braci juniorystów. Czasem do współpracy zapraszamy także inne osoby. Prosimy wszystkich życzliwych o komentarze i modlitwę, aby to skromne dzieło było na chwałę Bożą i służyło pokojowi ludzi.
 Zobacz również:    Ewangelia-Krótkie filmiki   Codzienna liturgia słowa
.

„Uratuj Świętego!”
Każde życie jest darem Boga
Dlaczego „Uratuj Świętego!”?
Każde życie jest darem Boga. Każde życie jest święte. Święte jako dar od Boga, święte poprzez łaskę, która prowadzi człowieka do świętości. Czasem „święte życie” dzieci jest zagrożone, gdyż ich rodzice lub inni ludzie z wielu powodów chcą je przerwać. Jednak często są to przypadki od nas odległe i nie możemy tym dzieciom i ich rodzicom pomóc w sposób bezpośredni. Najczęściej ich po prostu nie znamy i nie wiemy o ich zamiarach. Więc chcemy ratować ich naszą modlitwą. Każdy może je uratować, każdy może stać się „bohaterem życia”.
Zobacz więcej
.

Rozważania na temat okresu narzeczeństwa
Zakochani - dziewczyna i chłopak Zakochani - dziewczyna i chłopak. Zafascynowani sobą, spędzają razem każdą wolną chwilę. Zapatrzeni w siebie, pragną być bardzo blisko siebie. Skąd bierze się ta wzajemna fascynacja? Bardzo lubię wychodzić od tekstu z Księgi Rodzaju Rdz 2. Pan stworzył piękny , cudowny świat, a ukoronowaniem Jego dzieła było stworzenie człowieka. Kiedy zasadził Bóg ogród Eden umieścił tam człowieka – Adama. Pan przyglądał się mężczyźnie, aż w końcu stwierdził: ”Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”.   Zobacz więcej
.

Warto też obejrzeć
(kliknij w obrazek aby zobaczyć więcej)
Budowa kościoła
Budowa kościoła
Konsekracji kościoła
Konsekracji kościoła
LOGOS
Strofy ks. F.Gryszki
marsz życia
Schola
Ruch Gloriosa Trinitá
Ruch Gloriosa Trinitá
Odnowa w Duchu Św.
Odnowa w Duchu Św.
Łagiewniki - relikwie
Łagiewniki - relikwie
Orędzie Borzego Miłosierdzia
Miłosierdzie Boże
Rekolekcje Adwentowe
Rekolekcje Adwentowe
.

Copyright © 2009-2015 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY