Strona główna
Z Dzienniczka s. Faustyny Kowalskiej
W pewnej chwili w nowicjacie, kiedy mnie matka mistrzyni przeznaczyła do kuchni dziecinnej, ogromnie się tym zmartwiłam, bo nie mogłam poradzić garnków, bo były ogromnie duże. Najtrudniej mi było odlewać kartofle, czasami mi się połowę wysypało. Kiedy powiedziałam o tym matce mistrzyni, odpowiedziała mi, że się pomału przyzwyczaję i nabiorę wprawy. Jednak trudność ta nie ustępowała, ponieważ siły moje zmniejszały się z dniem każdym i wskutek braku sił odsuwałam się, kiedy przychodziło odlewanie kartofli. Jednak siostry to zauważyły, że stronię od tej pracy, i ogromnie się dziwiły; nie wiedziały o tym, że nie mogłam pomóc mimo wytężenia całej gorliwości i nieliczenia się z sobą. W południe przy rachunku sumienia skarżyłam się Bogu na brak sił. Wtem usłyszałam w duszy te słowa:
"Od dziś będzie ci to przychodziło z wielką łatwością. Wzmocnię twoje siły".
Wieczorem, kiedy przychodzi czas odlewania kartofli — spieszę pierwsza, ufna w słowa Pana. Z całą swobodą biorę garnek i całkiem dobrze odlałam. Ale kiedy zdjęłam pokrywę, żeby kartofle odparowały,
ujrzałam w garnku zamiast kartofli całe pęki czerwonych róż tak pięknych, że trudno o nich napisać.
Nigdy jeszcze takich nie widziałam. Zdziwiło mnie to bardzo, nie rozumiejąc ich znaczenia, ale w tej chwili usłyszałam głos w duszy:
"Taką ciężką twoją pracę zamieniam na bukiety najpiękniejszych kwiatów, a woń ich wznosi się do tronu mojego".
Od tej chwili nie tylko starałam się w swoim tygodniu, który miałam wyznaczony, gotowania, odlewać te kartofle, ale starałam się w tygodniu innych sióstr wyręczać je w tej pracy. Ale nie tylko [w] tej pracy, ale w każdej ciężkiej pracy starałam się pierwsza przyjść z pomocą, ponieważ doświadczyłam, jak to się bardzo Bogu podoba.. (Dz. 65)

„Wypominki” całoroczne
Trwa miesiąc listopad, czas naszej szczególnej pamięci i modlitwy za naszych bliskich zmarłych. „Wypominki” całoroczne można jeszcze zamawiać, podając imiona naszych zmarłych z zaznaczoną godziną Mszy św., przed którą będziemy się za nich modlić. Tą modlitwą wspomagamy naszych bliskich, potrzebujących Miłosierdzia Bożego, aby osiągnąć pełnię zbawienia. Wypominki za zgłoszonych w tym roku zmarłych rozpoczniemy do I Niedzieli Adwentu, 29 listopada.
Franciszek wyruszył w podróż
Młodzi pytają o andrzejki
Umierając, Kiszczak prosił o księdza
W niedzielę 1 listopada 2015 r. wzięliśmy udział w
modlitewnym czuwaniu „Noc Wszystkich Świętych”
(kliknij w obrazek aby powiększyć zdjęcie)
Noc Wszystkich Świętych - 2015-11-01 Noc Wszystkich Świętych - 2015-11-01
Noc Wszystkich Świętych - 2015-11-01 Noc Wszystkich Świętych - 2015-11-01 Noc Wszystkich Świętych - 2015-11-01
Noc Wszystkich Świętych - 2015-11-01 Noc Wszystkich Świętych - 2015-11-01 Noc Wszystkich Świętych - 2015-11-01
Noc Wszystkich Świętych - 2015-11-01 Noc Wszystkich Świętych - 2015-11-01 Noc Wszystkich Świętych - 2015-11-01
Noc Wszystkich Świętych - 2015-11-01 Noc Wszystkich Świętych - 2015-11-01 Noc Wszystkich Świętych - 2015-11-01
Jak zwykle w dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, 1 listopada, kontynuujemy spotkanie „Noc Wszystkich Świętych”. O godz. 20.00 spotkaliśmy się na modlitewnym czuwaniu z udziałem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży diec. Łomżyńskiej i wszystkich chętnych, na wspólnym modlitewnym czuwaniu i uwielbieniu.
W sobotę 31 października wzięliśmy udział w Korowodzie Świętych
(kliknij w obrazek aby powiększyć zdjęcie)
Korowód Świętych - 2015-10-31 Korowód Świętych - 2015-10-31 Korowód Świętych - 2015-10-31
Korowód Świętych - 2015-10-31 Korowód Świętych - 2015-10-31 Korowód Świętych - 2015-10-31
Korowód Świętych - 2015-10-31 Korowód Świętych - 2015-10-31 Korowód Świętych - 2015-10-31
Korowód Świętych - 2015-10-31 Korowód Świętych - 2015-10-31 Korowód Świętych - 2015-10-31
Korowód Świętych - 2015-10-31 Korowód Świętych - 2015-10-31 Korowód Świętych - 2015-10-31
W sobotni wieczór poprzedzający uroczystość Wszystkich Świętych wzięliśmy udział w radosnym dziękczynieniu za życie i świadectwo naszych świętych patronów, za przykład ich życia wiarą i miłością i za modlitwę, jaką nas otaczają. Korowód Świętych jest okazją, aby lepiej uświadomić sobie, że święci są nam bliscy w tajemnicy świętych obcowania, że są naszymi przyjaciółmi. W korowodzie nieśliśmy relikwie świętych i ich obrazy. Początkiem Korowodu była Msza św. o godz. 18.00 w kościele Krzyża Świętego, a zakończyliśmy w naszym kościele radosnym uwielbieniem Boga, który nas wszystkich powołał do świętości czyli do szczęścia.
Święcenia kapłańskie i Msza św. prymicyjna Ks. Andrzeja Surdykowskiego
Msza św. Prymicyjna, Ks. Andrzej Surdykowski
błogosławieństwo prymicyjne z nałoż. rąk
Ks. Andrzej Surdykowski
Święcenia kapłańskie, Ks. Andrzej Surdykowski
Święcenia kapłańskie
Ks. Andrzej Surdykowski
W niedzielę 7 czerwca 2015 r. o godz. 12.00, pełniący
(jako diakon w naszej parafii) posługi duszpastersko-katechetyczne ks. Andrzej Surdykowski, celebrował Mszę św. Prymicyjną i udzielił prymicyjnego błogosławieństwa.
Nałożenie konsekrowanych dłoni kapłańskich w dniu prymicji niesie ze sobą szczególny dar Bożego błogosławieństwa po­łą­czo­ny z łaską odpustu zupełnego.
Módlmy się o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w kapłańskim życiu i posługiwaniu Ks. Andrzeja oraz o nowe powołania do kapłaństwa z naszej wspólnoty.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
W sobotę, 30 maja 2015 r. o godz. 10.00, w katedrze
łomżyńskiej święcenia kapłańskie przyjęło sześciu diakonów, w tym dk Andrzej Surdykowski, który w naszej parafii przeżywał posługi duszpastersko-katechetyczne, zdobywając doś­wiad­cze­nie pracy w parafii.
Pozostali neoprezbiterzy to:
- ks. Maciej Tomasz Curyło pochodzący z Grajewa, par. Trójcy
   Przenajśw.
- ks. Piotr Ćwikła z par. Św. Jana Chrzciciela z Wysokiego Maz.
- ks. Łukasz Dawidowicz z par. NMP Częstochowskiej z Łomży,
- ks. Emil Sasinowski z par. Trójcy Przenajśw. w Zambrowie,
- ks. Karol Jerzy Skrodzki z par. Św. Jana Pawła II w Grajewie.
Wszystkich neoprezbiterów otaczamy serdeczną modlitwą pro­sząc o nowe powołania także z naszej wspólnoty.

Zobacz: Msza św. Prymicyjna Święcenia kapłańskie
.
Ks. Krzysztof Śniadoch SAC, celebruje Mszę św. Prymicyjną - 17 maja 2015 r.
Ks. Krzysztof Śniadoch SAC, celebruje Mszę św. Prymicyjną
   Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - 17 maja 2015 r.
błogosławieństwo prymicyjne z nałożeniem rąk
Ks. Krzysztof Śniadoch SAC
17 maja 2015 r.  wzięliśmy udział we Mszy św.
prymicyjnej, to znaczy Mszy świętej, którą po raz pierwszy w swojej parafii odprawił ks. Krzysztof Śniadoch, pallotyn. Ks. Krzysztof otrzymał święcenia kapłańskie w sobotę 9 maja 2015 r. z rąk Jego Ekscelencji ks. Kardynała Kazimierza Nycza Me­tro­po­lity Warszawskiego w pallotyńskim kościele se­mi­na­ryj­nym pw. NMP Królowej Apostołów w Ołtarzewie. Odprawiona Msza św. prymicyjna to dziękczynienie za dar Chrystusowego kapłaństwa. To również modlitwa w intencji tych, którzy swoją życzliwością, modlitwą i ofiarą wspierali ks. Krzysztofa w jego drodze do kapłaństwa. Pallotyni, czyli Stowarzyszenie Apos­tol­stwa Katolickiego to wspólnota księży i braci, którzy poprzez wspólne życie modlitwę i pracę głoszą na całym świecie dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie.
Każdy rodzic pragnie szczęścia swego dziecka i często myśli na jakie studia je posłać, za- pewnić mu jak najwięcej pieniędzy, żeby miał dobry start w życiu. W naszej rodzinie się nie przelewało, żyliśmy skromnie ale ja nigdy w życiu bym mojej rodziny na żadną inną nie zamienił. Drodzy, w naszej rodzinie inwestowało się w najpiękniejszą rzecz, we wspólną modlitwę codziennie i systematycznie i wierzcie mi, mówię to z doświadczenia i głębokiego przekonania - to jest najlepszy gwarant przyszłości dzieci. Rodzice nie mają dużego wpływu na to co się w życiu ich dzieci stanie, Pan Bóg ma. Modlitwa ma niesamowitą moc, a jeżeli jest wznoszona razem, rodzice z dziećmi, jest to niesamowita siła i najlepszy gwarant szczęścia (nie mówię bogactwa).
Mówi się, że trudno się systematycznie modlić, trudno zebrać rodzinę żeby się razem pomodliła. Drodzy moi, jeżeli nie będziecie się razem modlić to przyjdą o wiele większe trudności. Trud, który nas kosztuje zebranie się do wspólnej modlitwy jest o wiele mniejszy niż trud którego unikamy dzięki modlitwie wspólnej i najgorsze jest to, że my tego często nie widzimy. Nie widzę owoców mojej modlitwy, nie widzę tego jak dużo Pan Bóg przeszkód z mego życia zabrał, które by mnie załamały. Dlatego moi drodzy módlcie się wspólnie... , bo ja wierzę głęboko w to, że żywa wiara i miłość w rodzinie to jest coś co naprawdę daje pokój i radość pomimo tego, że na zewnątrz nic tej radości nie przypomina.
Ks. Krzysztof Śniadoch SAC
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: kazanie, słowo Księdza Krzysztofa
.
Procesja Bobolańska, od O. Kapucynów do kościoła św. A. Boboli - 16 maja 2015 r.
Procesja Bobolańska - Łomża, sobota 16 maja 2015 r.
Procesja Bobolańska
Łomża, sobota 16 maja 2015 r. godz. 16.00
Doroczna Procesja Bobolańska ulicami Łomży.
W sobotę 16 maja 2015 r. wzięliśmy udział w do­rocznej procesji bobolańskiej, która rozpoczęła się o godz. 16.00 przy kościele oo. Kapucynów, następnie poprzez Stary Rynek przeszła do kościoła ka­ted­ral­nego pw. św. Michała Archanioła. Z katedry procesja przeszła do klasztoru Panien Benedyktynek, i ul. Marynarską, Sikorskiego, Wąską do kościoła pw. św. Andrzeja Boboli.
Przy każdym z kościołów było udzielane bło­gos­ław­ień­stwo relikwiami św. Andrzeja Boboli.
Tegoroczna procesja, poświęcona św. Andrzejowi Boboli była tematycznie związana z Rokiem Życia Konsekrowanego,  przeżywanym  obecnie w Kościele.

Z tego względu relikwie patrona diecezji łomżyńskiej niosły w tym roku osoby konsekrowane. Procesja zakończyła się uroczystą Mszą św. odpustową.
Święty Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik, patron Polski.
Andrzej urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny, bardzo przywiązanej do religii katolickiej. Nauki humanistyczne wstępne i średnie wraz z retoryką Andrzej pobierał w jednej ze szkół jezuickich, prawdopodobnie w Wilnie, w latach 1606-1611. Tu zdobył sztukę wymowy i doskonałą znajomość języka greckiego, co ułatwiło mu w przyszłości rozczytywanie się w greckich ojcach Kościoła i dyskusje z teologami prawosławnymi. 31 lipca 1611 r., w wieku 20 lat, wstąpił do jezuitów w Wilnie ...
W maju roku 1657 Pińsk zajmuje oddział kozacki pod dowództwem Jana Lichego. Najbardziej zagrożeni jezuici: Maffon i Bobola opuszczają miasto i chronią się ucieczką. Kiedy dojeżdżali do wsi Mogilno, napotkali oddział żołnierzy. ...
Z Andrzeja zdarto suknię kapłańską, na pół obnażonego zaprowadzono pod płot, przywiązano go do słupa i zaczęto bić nahajami. Kiedy ani namowy, ani krwawe bicie nie złamało kapłana, aby się wyrzekł wiary, oprawcy ucięli świeże gałęzie wierzbowe, upletli z niej koronę na wzór Chrystusowej i włożyli ją na jego głowę tak, aby jednak nie pękła czaszka. Zaczęto go policzkować, aż wybito mu zęby, wyrywano mu paznokcie i zdarto skórę z górnej części ręki. Odwiązali go wreszcie oprawcy i okręcili sznurem, a dwa jego końce przymocowali do siodeł. Andrzej musiał biec za końmi, popędzany kłuciem lanc. W Janowie przyprowadzono go przed dowódcę. Ten zapytał: "Jesteś ty ksiądz?". "Tak", padła odpowiedź, "moja wiara prowadzi do zbawienia. Nawróćcie się". Na te słowa dowódca zamierzył się szablą i byłby zabił Andrzeja, gdyby ten nie zasłonił się ręką, która została zraniona.
Kapłana zawleczono więc do rzeźni miejskiej, rozłożono go na stole i zaczęto przypalać ogniem. Na miejscu tortury wycięto mu ciało do kości na głowie, na plecach wycięto mu skórę w formie ornatu, rany posypywano sieczką, odcięto mu nos, wargi, wykłuto mu jedno oko. Kiedy z bólu i jęku wzywał stale imienia Jezus, w karku zrobiono otwór i wyrwano mu język u nasady. Potem powieszono go twarzą do dołu. Uderzeniem szabli w głowę dowódca zakończył nieludzkie męczarnie Andrzeja Boboli dnia 16 maja 1657 roku ...
17 kwietnia 1938 roku, w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, Pius XI dokonał uroczystej kanonizacji bł. Andrzeja (wraz z bł. Janem Leonardim i bł. Salvatorem de Horta). W roku 1938 relikwie św. Andrzeja zostały uroczyście przewiezione do kraju. więcej:
Zobacz: galerię zdjęć
.
Pierwsza posługa Łukasza Lipińskiego jako diakona w naszej parafii - 10 maja 2015 r.
Witamy dk. Łukasza Lipińskiego
dk Łukasz Lipiński - Msza św. 10 maja 2015 r.
Cieszymy się tym, że z naszego grona Bóg po­wo­łał do posługi diakonatu kleryka Łukasza. Wczoraj, 9 maja 2015 r. przyjął on święcenia diakonatu wraz z dziewięcioma swoimi współ­brać­mi.
Wczoraj również w Ołtarzewie święcenia prezbiteratu przyjął diakon Krzysztof pochodzący również z naszej parafii, do święceń diakonatu przygotowuje się także Grzegorz w Zgromadzeniu Księży Dolorystów.
Dziękujemy Bogu za obfitość jego darów i prosimy aby powoływał dalej z naszej wspólnoty wielu mło­dych ludzi do swojej służby.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

Zobacz: galerię zdjęć
.
W niedzielę, 3 maja, Ks. Bp. Tadeusz Bronakowski, udzielił sakramentu bierzmowania
Ks. bp Tadeusz Bronakowski udziela sakramentu bierzmowania
Ks. bp Tadeusz Bronakowski
udziela sakramentu bierzmowania - 2015-05-03
W niedzielę, 3 maja 2015 r. podczas Mszy św. o godz. 18.00, Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski, udzielił sakramentu bierzmowania grupie mło­dzie­ży z naszej parafii.
Wspierajmy bierzmowanych naszą modlitwą, aby przyjęty sakrament przynosił w ich życiu owoce dojrzałości chrześcijańskiej i aby wzrastali w wierze. Zapraszam bierzmowanych do włączenia się w formację oazową oraz do służby liturgicznej. Dobrą okazją do dalszego wzrastania w wierze będą rekolekcje wakacyjne.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

W pięknym dniu bierzmowania zapytajmy, czy współcześni chrześcijanie, zwłaszcza młodzi są dzisiaj naprawdę odważnymi świadkami Jezusa Chrystusa, czy trwają w Chrystusie i przynoszą obfity owoc? ...
Niedawno przeprowadzono w Polsce badania, które miały odpowiedzieć na pytanie: Jakie są najważniejsze wartości w życiu młodych ludzi? Młodzi Polacy podkreślali, że pragną życia przyjemnego i komfortowego. Wynika to w dużym stopniu kochani z nieustannej demoralizacji, która dokonuje się w lewicowo-liberalnych mediach. Spójrzmy na seriale w naszych telewizjach, ich bohaterowie żyją tak, jak gdyby Bóg nie istniał, jak gdyby Kościoła nie było. Poza nielicznymi wyjątkami wiara jest nieobecna w życiu serialowych bohaterów.
Widzimy, że dookoła nas, wielu jest takich, którzy zachęcają młodych do życia bez Boga, bez przykazań, bez Ewangelii. Widzimy jak nachalnie promuje się dzisiaj zło i grzech. Do takiego przekazu dołącza się nieustannie ataki na religię i Kościół.
Wystarczy włączyć kilka najczęściej oglądanych programów telewizyjnych aby usłyszeć, że wiara to coś wstydliwego, że ludzie nowocześni nie wierzą już w Pana Boga. Młodzi ludzie zostają więc niemal sterroryzowani przekazem. Albo jesteś nowoczesnym i postępowym człowiekiem, albo jesteś przestarzałym nudnym chrześcijaninem, który nie rozumie świata, który nie potrafi się dobrze bawić i wygodnie żyć. Kochani młodzi przyjaciele nie dajcie się oszukać takim twierdzeniom ...
Ks. bp Tadeusz Bronakowski
Zobacz: galerię zdjęć Odsłuchaj: ks. bp T. Bronakowski
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski - 2 maja 2015 r.
Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski - 2 maja 2015 r.
Ks. prał. dr Jarosław Kotowski
Rektor WSD w Łomży
Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski - to patronalna uroczystość odpustowa naszej parafii. Msze św. były odprawione o godz. 7.00, 10.00 i 18.00 z uroczystą procesją odpustową. Tego dnia razem dziękowaliśmy Matce Bożej za Jej opiekę nad naszym Narodem i nad naszą parafią.
„Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico” - moi drodzy, siostry i bracia, droga młodzieży przed bierzmowaniem, tymi słowami król Jan Kazimierz - 1 kwietnia 1656 roku rozpoczął oddanie swojego królestwa Najświętszej Maryi Pannie.
My powtarzamy dzisiaj te słowa, tutaj w Kościele p.w. Bożego Ciała, bo jest dzisiejszy dzień uroczystością

też odpustową w tej parafii. To we Lwowie, gdzie Jan Kazimierz składał śluby swoje było bardzo uroczyście. Król siedział na tronie, ale kiedy przyszedł moment Mszy św. zdjął koronę, złożył swoje berło na tronie, podszedł do ołtarza i klękną przed ołtarzem i w odpowiednim momencie wypowiedział cały tekst ślubowania. Król zobowiązywał się do tego, że wystara się u papieża o to, żeby było specjalne święto Matki Bożej Królowej Polski, po tym zobowiązywał się, że będzie szerzona jej cześć w jego królestwie, że będzie oddawany jej hołd, a potem zobowiązywał się, że zrobi wszystko, żeby wszystkim stanom jego królestwa żyło się lepiej, żeby była przestrzegana sprawiedliwość, żeby nikt w królestwie nie cierpiał, nie głodował, żeby ludzie żyli bogobojnie i dostatnio ...
Te słowa nie zostały wypełnione. Były wielkie pragnienia króla ale zabrakło czegoś podstawowego, zabrakło konsekwencji, zabrakło wspólnej pracy wszystkich, żeby te słowa wprowadzić w życie ...
Ks. prał. dr Jarosław Kotowski
Zobacz: galerię zdjęć Odsłuchaj: kazanie
.
19 kwietnia 2015 r. gościliśmy w naszej parafii ks. Maksyma Padlewskiego
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - ks. Maksym Padlewski
ks. Maksym Padlewski
19 IV gościliśmy ks. Maksyma Padlewskiego, proboszcza parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ze Skadowska na południowej Ukrainie, nad Morzem Czar­nym. Dziękujemy ks. Maksymowi za skierowane do nas słowo Boże. Wspieramy modlitwą jego pos­ługę, prosząc o trwały i sprawiedliwy pokój na Ukra­inie. Po Mszy św. przy wyjściu z kościoła, składaliśmy ofiary przeznaczone na remont dachu kaplicy w parafii Ks. Maksyma (nie mają kościoła).
W imieniu ks. Maksyma Padlewskigo, młodego pro­bosz­cza parafii ze Skadowska na Ukrainie, dziękuję wszystkim którzy wsparli go modlitwą i ofiarą.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

Zobacz: galerię zdjęć Odsłuchaj: kazanie schola
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Święto Miłosierdzia Bożego - 12 kwietnia 2015 r.
Poświęcenie obrazu ”Jezu ufam Tobie” - Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży
poświęcenie obrazu
"Jezu ufam Tobie" - 27.04.2014 r.
Msza św. w Święto Miłosierdzia Bożego - 12 kwietnia 2015 r.
ucałowanie relikwii
św. S. Faustyny Kowalskiej
Słowa Pana Jezusa do siostry Faustyny
Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).
Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego, i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim (Dz. 570).
Córko moja, mów światu całemu o niepojętym mi­ło­sier­dziu moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze; które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; (Dz. 699).
W Drugą Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Uroczys­tość Bożego Miłosierdzia. Warto przypomnieć słowa świętego Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (św. J.P.II, Łagiewniki 2002).
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

Zobacz: Orędzie Bożego Miłosierdzia św. Siostra Faustyna Kowalska
Zobacz: galerię zdjęć
.
Wielkanoc 5 kwietnia 2015 r.
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - Procesja rezurekcyjna 2015.04.05 godz. 6.00
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - 2015.04.03 Liturgia Męki Pańskiej
Liturgia Męki Pańskiej
3 kwietnia 2015 r. godz. 18.00
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - 2015.03.29 Niedziela Palmowa
Niedziela Palmowa
29 marca 2015 r. godz. 12.00
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - 2015.03.20 Droga Krzyżowa ulicami Parafii
Droga Krzyżowa ul. Parafii
20 marca 2015 r. godz. 20.00
Parafia p.w. Bożego Ciała w Łomży - 2015.03.15 Rekolekcje Wielkopostne
Rekolekcje Wielkopostne
15 marca 2015 r. godz. 12.00
Procesja rezurekcyjna godz. 6.00
Umiłowani Bracia i Siostry,
Kolejny raz brzmią dziś radosne słowa Sekwencji wielkanocnej mówiące o zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie tylko utwierdzają nas w przekonaniu, że nasz Pan odkupił nas i pojednał z Ojcem, ale także napełniają nadzieją tak bardzo potrzebną w sytuacji, kiedy różnego rodzaju niepokoje w kraju czy konflikty na świecie towarzyszą naszemu życiu.
Dziś, kiedy jesteśmy pewni, że Chrystus żyje, kiedy rozumiemy, że Jego miłość wzięła górę nad siłą, przemocą i nienawiścią, prośmy z ufnością, aby nieprzyjaciele podali sobie ręce, zwaśnione ludy doszły do zgody a prześladowani chrześcijanie doczekali się wolności wyznania w krajach, w których żyją.
Wraz z Księżmi Biskupami życzę Wam – Umiłowani Diecezjanie radosnych Świąt Wielkanocnych oraz siły i odwagi potrzebnej do budowania na ziemi, Królestwa Chrystusowego pełnego miłości i pokoju.
+ Janusz Stepnowski, Wasz Biskup
Wielki Piątek - 3 kwietnia 2015 r.
W wielki Piątek jesteśmy zobowiązani do zachowania ścisłego postu, przez który wyrażamy miłość i wdzięczność Chrys­tu­so­wi, że poniósł na krzyż nasze grzechy. W tym dniu, na znak smutku i żałoby Kościół nie sprawuje Eucharystii, natomiast o godz. 18.00 sprawujemy Liturgię Męki Pańskiej. Podczas adoracji krzyża składamy ofiary przeznaczone na utrzymanie Grobu Bożego w Jerozolimie. Na zakończenie liturgii następuje przeniesienie Najświętszego sakramentu do symbolicznego Grobu Pańskiego. W tym dniu Adorujemy najświętszy sakrament do godz. 23.00
Niedziela Palmowa - 29 marca 2015 r.
Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej rozpoczyna Wieki Tydzień i przypomina mesjański wjazd Chrystusa do Je­ro­zo­li­my wraz z najważniejszymi w roku dniami świętego Triduum Paschalnego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego. Godne i prawdziwe chrześcijańskie przeżywanie Wielkiego Tygodnia jest wymogiem naszej wiary. Czynny udział w bogatej liturgii Świętego Triduum Paschalnego: Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Niedzieli Zmartwychwstania, pomogą nam w głębszym zjednoczeniu z Chrystusem w tajemnicy Jego Męki, Śmierci i Zmar­twych­wsta­nia. Pamiętajmy, że nie można obchodzić Wielkanocy bez przeżycia nawrócenia i spowiedzi, przez którą umieramy dla grzechu, aby zmartwychwstać z Chrystusem do życia w łasce Bożej i zjednoczyć się z Nim i braćmi w komunii św.
Droga Krzyżowa - 20 marca 2015 r.
W piątek, 20 marca, po zakończeniu wieczornej Mszy św. wzięliśmy udział w parafialnej Drodze Krzyżowej dla wszystkich: dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponieważ pogoda nam pozwoliła - mogliśmy celebrować to nabożeństwo mod­ląc się, idąc z lampionami i niosąc krzyż ulicami naszej parafii.

Rekolekcje Wielkopostne, Ks. Kazimierz Ostrowski, 15 - 18 marca 2015 r.
Kochani, bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszam do wspólnego przeżywania tych rekolekcji, do odkrywanie piękna ale też do odkrywania naszej grzeszności. Tak jak mówiłem, po drodze będziemy też tego doświadczać. Nie zapominajmy, że Chrystus uczynił dla nas wszystko co mógł, oddał za nas życie na krzyżu i chce żebyśmy byli teraz Jego przedłużeniem. Jeśli w twoim sercu jest wielka miłość do Boga to spróbuj teraz być przedłużeniem jego działania i tych wszystkich, którzy są jeszcze daleko od niego przyprowadź tu do kościoła, abyśmy w środę kiedy będziemy kończyć rekolekcje, mogli z radością zanieść Panu Bogu jak najwięcej pięknych owoców nawrócenia. Jest to możliwe, jeżeli razem w jedności będziemy przed Bogiem pełni pokory prosić o cuda, które są potrzebne naszej parafii. Amen
Ks. Kazimierz Ostrowski
Galeria zdjęć: Wielkanoc Wielki Piątek Niedziela Palmowa Droga Krzyżowa Rekolekcje
Odsłuchaj: kazanie   śpiew liturgiczny
.
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę  -  25 stycznia 2015 r.  i  22 lutego 2015 r.
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę - 25 stycznia 2015 r. godz. 12.00
POKUTNY MARSZ RÓŻAŃCOWY
z Kościoła p.w. Krzyża Św. do Kościoła
Bożego Ciała 25.01.2015r. godz.12.00
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę - 22 lutego 2015 r. godz. 12.00
POKUTNY MARSZ RÓŻAŃCOWY
z Kościoła p.w. Bożego Ciała do Kościoła
NMP Częstochowskiej 22.02.2015r. 12.00
Dlaczego potrzeba Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę?
Jesteśmy świadkami niewydolności państwa i wymiaru spra­wiedliwości, korupcji, olbrzymiego zadłużenia, zapaści de­mog­ra­ficz­nej, coraz większej liczby rozbitych rodzin, czy wreszcie całkowitego rozkładu moralnego. Problemy te nie pojawiły się same. więcej:
Już kard. August Hlond pisał o tych, którzy do takiego stanu rzeczy dążą:
Są ludzie, którzy się z radością wpatrują w czerwoną zorzę nad światem i widzą w niej pożądaną zapowiedź chwili, w której przepaść mają wiara, zasady moralne, prawo przyrodzone, ob­jawienie, chrześcijaństwo, Kościół. Oni ten krwawy brzask witają jako godzinę swoją, jako godzinę zamieszania i wzburzenia ludów, godzinę walk i mordów, głodu i rozpaczy. W tę godzinę chcą rozwinąć nad światem czarną chorągiew szatana. więcej:
Dlaczego modlitwa różańcowa?
Aby stawić czoła tym współczesnym problemom potrzebna jest przede wszystkim odbudowa fundamentu wiary, moralności i modlitwy.
Krucjata Różańcowa za Polskę

Wszystkie pozytywne zmiany jakie się dokonują na świecie są poprzedzone wytrwałą modlitwą, ofiarą, postem i życiem zgodnym z Przykazaniami Bożymi wielu tysięcy a nawet milionów ludzi. Polska jest w potrzebie i bez Bożej pomocy nic uczynić nie możemy dla naszej ojczyzny. więcej:
Zobacz: Krucjata 25 stycznia 2015 r.
Zobacz: Krucjata 22 lutego 2015 r.
.
Przedstawienie jasełkowe „Tajemnica Bożego Narodze­nia” - 11 stycznia 2015 r.
Przedstawienie jasełkowe
Przedstawienie jasełkowe
W niedzielę 11 stycznia 2015 r. obchodziliśmy święto Chrztu Pańskiego, które kończy li­tur­gicz­ny okres Narodzenia Pańskiego. Przed Mszą św. o godz. 12.00 obejrzeliśmy Jasełka, które przedstawiły dzieci ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 10 w Łomży.
Z ogromnym wdziękiem, wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem dzieci przedstawiły nam tę tajemnicę Bożego Narodzenia. Pomogły jeszcze raz przeżyć ten przepiękny czas, który w liturgii już dobiega końca, a więc jest to podsumowanie całego okresu Bożego Narodzenia. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim dzieciom, myślę że jeszcze raz takimi gromkimi, żywymi brawami nagrodzimy...  Dziękuję

też paniom nauczycielkom, które przygotowały dzieci do tej pięknej inscenizacji, bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: jasełka
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Święto Trzech Króli
dzielenie się radością Bożego Narodzenia 6 stycznia 2015 r.
Orszak Trzech Króli, przemarsz ulicami naszego osiedla
Święto Trzech Króli, ks. bp Janusz Stepnowski
Święto Trzech Króli, Msza św. 12.00
Ks. bp Janusz Stepnowski
Trzej królowie oddali cześć i złożyli dary Bożej Dziecinie
Orszak Trzech Króli kończy się złożeniem hołdu Bożej Dziecinie
Przemarznięci pielgrzymi posilają się gorącą zupą
Przemarznięci pielgrzymi posilają
się gorącą zupą.
Mszą św. o godz. 12.00, pod przewodnictwem Ks. Bp. Janusza Stepnowskiego, rozpoczęliśmy, już po raz trzeci w Łomży, Orszak Trzech Króli. W jego organizacji tym razem uczestniczyli, obok głównego organizatora - parafii Krzyża Świętego, także parafie Bożego Miłosierdzia, św. Andrzeja Boboli i Bożego Ciała. Licznie zebrani przeżywaliśmy radość z tego, że Jezus Chrystus, Syn Boży, który narodził się z miłości do nas w Betlejem, dał się poznać mędrcom ze wschodu, jako przedstawicielom narodów pogańskich, wezwanych do wiary i doświadczenia zbawczej miłości Boga. Wspólnym i głośnym śpiewem kolęd wyraziliśmy radość Bożego Narodzenia. Uczestnicy Orszaku otrzymali korony, jako znak naśladowania Trzech Króli w ich dążeniu do Bożej Dzieciny. Jak zwykle Orszakowi towarzyszyły prezentacje artystyczne, tym razem o konfliktach i niepokojach, które przezwycięża Boże Dziecię – Książe pokoju.
Podczas każdej Mszy św. miało miejsce bło­gos­ła­wień­stwo kredy i kadzidła. Poświęconą kredą zakreślamy na drzwiach wejściowych naszych domów litery K+M+B, które oznaczają imiona Mędrców, a także pierwsze litery łacińskiego zdania: Niech Chrystus ten dom błogosławi - po łacinie: Christus Mansionem Benedicat. Dodajemy też aktualny rok. Jest to widoczny znak, że w naszych rodzinach przyjęliśmy przychodzącego do nas Wcielonego Syna Bożego.
W łączności z ponad 300 miejscowościami w Polsce i za granicą, przeżyliśmy Orszak Trzech Króli. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w jego przygotowanie i organizację. Dziękuję za wspólne, pełne entuzjazmu ma­ni­fes­towanie radości Bożego Narodzenia. Dziękuję Ks. Kanonikowi Andrzejowi Godlewskiemu i parafii Krzyża Świętego, oraz parafiom Miłosierdzia Bożego i św. Andrzeja Boboli, które włączyły się we wspólne świętowanie. Mam nadzieję, że na przyszłość będzie jeszcze więcej inwencji w przygotowaniu strojów i programu Orszaku.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Galeria: Msza Święta
Galeria: Orszak Trzech Króli
Odsłuchaj: ks. prał. dr W. Nowacki
Odsłuchaj: Orszak

Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Mszą świętą o godz. 24.00 witaliśmy nowy rok 2015
Mszą świętą o godz. 24.00 witaliśmy w naszej parafii nowy rok 2015
Msza św. o północy, 31.12.2014 / 01.01.2015r.
Zakończył się kolejny, 2014 rok. O północy z 31 grudnia na 1 stycznia 2015r spotkaliśmy się
na nabożeństwie dziękczynno-przebłagalnym, aby dziękować Bogu za wszelkie dobro, doznane od innych i innym ofiarowane. Przeprosiliśmy też za wszelkie błędy, niewierności i popełnione zło. Prosiliśmy również o błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i naszej Ojczyzny, w Nowym Roku. Naszą wdzięczność Bogu wyrażamy śpiewem hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy”.
Zobacz: galerię zdjęć

.
Niedziela Świętej Rodziny - 28 grudnia 2014 r. godz. 12.00
Niedziela Świętej Rodziny - 28 grudnia 2014 r.
Niedziela Świętej Rodziny
Odnowienie ślubów małżeńskich
Drodzy małżonkowie, przed laty zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak że coraz doskonalej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, teraz odpowiedzcie na pytania, które zadam wam w imieniu Kościoła.
Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Chcemy!

Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Chcemy!
Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie służąc sobie z serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Chcemy!
Bóg wszechmogący od którego pochodzą nasze dobre pragnienia niech umocni waszą wolę i wspiera was swoja łaską abyście wiernie wypełniali św. ślubowanie - dzisiaj ponowione i zasłużyli na życie wieczne. Amen.
MODLITWA O WYTRWANIE W MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ
Wszechmogący Boże, Ojcze wszystkich ludzi, za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu spraw, by miłość tych małżonków odnawiała się i umacniała wciąż łaską sakramentu małżeństwa, by była mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów. Strzeż tej wspólnoty rodzinnej i zachowaj w niej miłość, wierność, radość i pokój. Uczyń tę rodzinę ogniskiem wiary, ofiarnej miłości, głębokiej modlitwy. Odwróć od nich grożące im niebezpieczeństwa. Dziękujemy Ci za szczęście, które przepełnia ich serca i za wszelkie dobro, którego doświadczają każdego dnia. Zachowaj ich na zawsze w Twojej miłości. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.
.
Wigilia Bożego Narodzenia - środa, 24 grudnia 2014 r.
Wigilia Bożego Narodzenia
Pasterka, 24 grudnia 2014 r. godz. 24.00
„Jakie to dziwne:
w dziurawej szopce,
w noc betlejemską, pod dachem z gwiazd
Bóg się narodził jak każdy z nas.
Jakie to dziwne, że Bóg był dzieckiem
I płakał, i było mu zimno, i drżał
I że u Jego żłobu osiołek stał.”

Mili Goście, umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy Bracia i Siostry!
”Nie bójcie się! Oto zwiastuje wam radość wielką, dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.”
Moi drodzy, tymi radosnymi słowami anioła już od ponad 2 tysięcy lat pozdrawiamy siebie nawzajem w tą dzisiejszą świętą noc Bożego Narodzenia. Ciasno robi się w naszym kościele, gdyż jako ta jedna wielka rodzina, jako wspólnota parafialna gromadzimy się aby wspólnie przeżywać radość Bożego Narodzenia. Stajemy bowiem dzisiaj przed jedną z najpiękniejszych ale też najtrudniejszych do zrozumienia ludzkim rozumem prawd wiary – przed prawdą o Wcieleniu Bożego Syna. W tą wyjątkową i szczególną, w tą cichą i świętą noc gromadzimy się dzisiaj, aby tak jak pasterze oddać cześć i hołd nowonarodzonemu Dziecięciu ...
Niech Wam Jezus Malusieńki zawsze błogosławi i do nieba prowadzi. Amen!
Ks. Tomasz Myśliwy
Zobacz galerię zdjęć:
.
Wigilia w świetlicy parafialnej - 19 grudnia 2014 r.
Wigilia w świetlicy parafialnej
Wigilia w świetlicy parafialnej
W piątek 19 grudnia 2014 r., w świetlicy przy Parafii Bożego Ciała, odbył się po raz pierwszy opłatek. Chrześcijański obrzęd wieczerzy wigilijnej tj. wprowadzenie do modlitwy, czytanie ewangelii wg św. Łukasza, wspólną modlitwę, poprowadziły starsze dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicy. W wesołym gronie dzieci, ich rodzeństwa, ich rodziców, wolontariuszy i dusz­pas­te­rzy podzielono się opłatkiem, śpiewano kolędy. Podczas spotkania nie zabrakło świętego Mikołaja, który obdarował dzieci świątecznymi podarunkami. Dzieci odwzajemniały się Miko­ła­jowi recytacją Bożonarodzeniowych wierszyków i śpiewem kolęd. Duch świętowania zagościł w sercach wszystkich uczestników tego radosnego, spotkania.
.
Roraty - uroczysta Msza św. o brzasku dnia, 24 grudnia 2014 r. godz. 6.30
Roraty - uroczysta Msza św. o brzasku dnia 24 grudnia 2014 r. godz. 6.30
Roraty, 24 grudnia 2014 r. godz. 6.30
Od niedzieli 1-go grudnia 2014 r. rozpoczął się okres Adwentu
W dni powszednie Adwentu uczestniczyliśmy w uro­czys­tej Mszy świętej wotywnej o Matce Bożej zwanej Roratami, sprawowanej o brzasku dnia. W naszym kościele Roraty były sprawowane o godz. 6.30. Wielu z nas przychodziło, z dziećmi, dla których Ks. Tomasz przygotował roratnie niespodzianki. Każde Roraty rozpoczynaliśmy z zapalonymi świecami lub lam­pio­na­mi, które są znakiem naszego czuwania i ocze­ki­wania na przychodzącego Chrystusa.

.
Uroczyste ustanowienie do posługi ministranta - 21 grudnia 2014 r.
Uroczyste ustanowienie do posługi ministranta - 21 grudnia 2014 r. godz 12.00
Msza Święta godz. 12.00
Betlejemskie Światło Pokoju - 21 grudnia 2014 r. godz 12.00
Betlejemskie Światło Pokoju
21 grudnia 2014 r. podczas Mszy świętej o godz. 12.00 przeżywaliśmy uroczyste ustanowienie do posługi mi­nis­tranta.
Cieszę się, że grono Liturgicznej Służby Ołtarza powiększa się oraz że w tę posługę angażują się także dorośli mężczyźni. Dziękuję Ks. Tomaszowi za opiekę nad grupą ministrancką i mam nadzieję, że chętnych do tej pięknej posługi będzie w naszej parafii stale przybywać. Liczne grono ministrantów jest wizytówką parafii i świadectwem jej żywotności.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
21 grudnia 2014 r. dotarło do naszej parafii Bet­le­jem­skie Światło Pokoju.
Co roku przed świętami Bożego Narodzenia skaut z Górnej Austrii odpala światło w Grocie Narodzenia Chrystusa w Bet­le­jem. Światło przewożone jest do Linzu w Austrii, a następnie niesiony w dłoniach skautów i harcerzy kruchy płomyk z Betlejem trafia wszędzie tam, gdzie chcemy przekazać symbol pokoju, radości, zrozumienia i nadziei: do naszych domów, rodzin, świątyń, szkół, szpitali, domów dziecka i opieki spo­łecz­nej, do urzędów i instytucji, do ludzi nam bliskich i naszych darczyńców... - tłumaczą harcerze. Roznosząc Betlejemski Ogień po całym kraju i przekazując go poza granice Polski, pełnią służbę, ulepszają świat. W swoim mieście, regionie, najbliższej okolicy, pokazują co oznacza niesienie pokoju oraz idei braterstwa. więcej:

Zobacz: Msza Święta
Zobacz: Betlejemskie Światło Pokoju
.
Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 7 grudnia 2014 r.
Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
Zobacz galerię zdjęć:
Odsłuchaj: Akatyst
W niedzielę, 7 grudnia 2014 r. po Mszy świętej
o godz. 18.00 uroczystą celebracją nabożeństwa ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pan­ny ze śpiewem bizantyjskiego hymnu „Akatyst” rozpoczęliśmy świętowanie Uroczystości Niepokala­ne­go Poczęcia. Trójgłosowy śpiew poprowadził chór z naszej parafii pod kierunkiem Pana Stanisława.
Na zakończenie tego nabożeństwa chciałem ser­decz­nie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w jego przygotowanie, trochę było późnawo kiedyśmy rozpoczęli przygotowanie śpiewu, dziękuję młodzieży ze scholi i dorosłym, zwłaszcza z Domowego Kościoła i z pozostałych wspólnot, wszystkim którzy się włą­czy­li, panu Stanisławowi który wytrwale prowadził próby naszego chóru i jak było słychać brzmiało to pięknie i warto by  było  to  doświadczenie  kontynuo-

wać. Moi drodzy, dzisiaj nie zaśpiewaliśmy całego „Akatystu” ku czci Bogarodzicy, on jest jeszcze bogatszy, więc jak się przyłożymy to w przyszłym roku będziemy mogli celebrować takie pełniejsze Nabożeństwo wigilii Niepokalanego Poczęcia, ale Bogu dzięki i za to.  Myślę że też i Matce Bożej sprawiliśmy radość tą na­szą wieczorną modlitwą. Niech Maryja czuwa nad nami, niech nam uprasza obfitość Bożego błogos­ła­wień­stwa.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
.
Rekolekcje Adwentowe, 7 grudnia 2014 r.
Rekolekcje Adwentowe - Ks. Dr Dariusz Wojtecki
Ks. Dr Dariusz Wojtecki
Rekolekcje Adwentowe - 2014-12-07
W niedzielę, 7 grudnia 2014 r. rozpoczęliśmy w naszej parafii Rekolekcje Adwentowe.
Prowadził je Ksiądz dr Dariusz Wojtecki, prorektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Du­chow­nego w Białymstoku.
Program rekolekcyjny był następujący: w niedzielę Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00. Adoracja Najświętszego sakramentu od godz. 17.00. W Giełczynie Msza św. o godz. 9.00.
W poniedziałek i we wtorek Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 6.30 – Roraty; 9.00; 17.00 – Msza dla dzieci i 19.00 – dla młodzieży. o godz. 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia. We wtorek na Mszy św. o godz. 9.00 osoby chore w podeszłym wieku mogły przyjąć sakrament namaszczenia chorych.

Módlmy się za Ks. Dariusza o dary Ducha Świętego, zdrowie i siły na jego owocną posługę kapłańską.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz galerię zdjęć:
.
Spektakl poświęcony św. St. Kostce - wystawiony przez kleryków - 23 listopada 2014 r.
Spektakl poświęcony św. St. Kostce - wystawiony przez kleryków II roku Seminarium
Spektakl poświęcony św. St. Kostce
wystawiony przez kleryków II roku Seminarium
Po Mszy świętej o godz. 12.00 klerycy II roku Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży przedstawili w naszym kościele spektakl poś­wię­cony św. Stanisławowi Kostce.
Przedstawienie opowiada o tym, jak rodzice wysyłają młodego Stanisława na studia do Wiednia. Religijny i uduchowiony Stanisław przyjeżdżając do akademika trafia na kolegów, którzy z dala od domu rodzinnego poczuli wolność. Nie chcą oni tracić czasu na mod­lit­wę, czy naukę skoro cały świat stoi przed nimi otwo­rem, wino jest takie przednie, a rozrywki kuszące. Młody Stanisław Kostka pomimo prześladowań ze strony współtowarzyszy nie zachwiał się we wierze, a następnie pieszo uciekł z Wiednia i wstąpił do zakonu.

W imieniu całej wspólnoty parafialnej bardzo dziękuję wszystkim braciom z II roku, na czele z „Jego Ekscelencją”. Patrzę że bardzo pasuje mu ten strój, kto wie jak Pan Bóg poprowadzi go w życiu. Obie­cu­jemy wam bracia też naszą pamięć w mod­lit­wie abyście mogli wiernie i wytrwale realizować powołanie idąc śladami świętego Stanisława Kostki. Dziękujemy z całego serca za to, że dzisiaj chcieliście się z nami podzielić owocem waszej pracy twórczej, waszymi talentami. Niech Pan Bóg nam wszystkim dopomaga. Zwróćmy się przez wstawiennictwo świętego Stanisława Kostki o Boże błogosławieństwo. Święty Stanisławie Kostko módl się za nami ...
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz galerię zdjęć:
.
Program artystyczny z okazji Święta Niepodległości - 16 listopada 2014 r.
Program artystyczny z okazji Święta Niepodległości
program artystyczny „Polskie Krajobrazy”
Zobacz galerię zdjęć:
Odsłuchaj: całość
We wtorek, 11 listopada, obchodziliśmy Święto
Niepodległości. Zostało ono ustanowione dla upa­mię­tnienia rocznicy odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię.
Oprócz różnych obchodów przywracających pamięć historyczną, pamiętajmy, aby w tym dniu modlić się o rozwój i pomyślność naszej Ojczyzny.
16 listopada, po Mszy św. o godz. 10.00, młodzież z Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących im. Marszałka J. Piłsudskiego, przedstawiła program „Polskie Krajobrazy” przygotowany z okazji Święta Niepodległości. Serdecznie dziękuję młodzieży i wychowawcom za przygotowanie i zaprezentowanie tego programu.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
4 listopada 2014 r. Uroczysta intronizacja relikwii św. Jana Pawła II
Intronizacja relikwii św. Jana Pawła II
Ks. Inf. Jan Sołowianiuk z relikwiami św. J.P.II
W poniedziałek 27 X 2014 r. proboszcz naszej parafii ks. prał. dr Wojciech Nowacki przywiózł z Krakowa relikwie krwi św. papieża Jana Pawła II, które przekazał nam Kard. Stanisław Dziwisz.
Uroczysta intronizacja tych relikwii w naszej świątyni miała miejsce w liturgiczne wspomnienie św. Karola Boromeusza, we wtorek, 4 listopada 2014 r. o godz. 18.00. Uroczystości przewodniczył Wikariusz Biskupi Ks. Inf. Jan Sołowianiuk.
Od tego dnia rozpoczęło się w naszej parafii na­wie­dze­nie relikwii św. Jana Pawła II w rodzinach. Każda rodzina może przyjąć relikwie podczas wieczornej Mszy św. aby przez jeden dzień modlić się w gronie rodziny za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.
Pomocą w tej modlitwie jest specjalny modlitewnik będący jednocześnie pamiątką tego wydarzenia. Rodziny pragnące przyjąć relikwie św. Jana Pawła II mogą się zapisywać w zakrystii na wybrany dzień.
.
Modlitewne czuwanie „Noc Wszystkich Świętych”
w parafii pw. Bożego Ciała w Łomży - sobota 1 listopada 2014 r. o godz. 20.00
Modlitewne czuwanie „Noc Wszystkich Świętych - 1 listopada 2014 r. o godz. 20.00
Procesja z relikwiami świętych, patronów naszej parafii
Procesja z relikwiami
1 listopada 2014 r. godz. 20.00
Ks. Kamil Dąbrowski z Białegostoku
Ks. Kamil Dąbrowski z Białegostoku
1 listopada 2014 r. godz. 20.00
aktorka Patrycja Hurlak, nawrócona z czarów i okultyzmu
aktorka Patrycja Hurlak
1 listopada 2014 r. godz. 20.00
W sobotę 1 listopada, o godz. 20.00, zebraliśmy się na modlitewnym czuwaniu „Noc Wszystkich Świętych”.
Prowadził je Ks. Kamil Dąbrowski z Białegostoku, świadectwem nawrócenia podzieliła się aktorka Patrycja Hurlak, nawrócona z czarów i okultyzmu. Czuwanie zorganizowane było razem z Katolickim Sto­wa­rzy­sze­niem Młodzieży. „Noc Wszystkich Świętych” to radosne spotkanie, w czasie którego oddajemy cześć świętym, a szczególnie patronom naszej parafii oraz uwielbiamy Boga, którego chwała ukazuje się w życiu świętych.
Modlitewne czuwanie „Noc Wszystkich Świętych”
prowadził Ks. Kamil Dąbrowski z Białegostoku
poruszane tematy:
 • Stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boże
 • Święci Kościoła
 • Zagrożenia duchowe:
  - oszustwo diabła: „Dam ci coś, co sprawi że będziesz   szczęśliwy”
  - praktyki, które prowadzą do ubóstwienia człowieka
  - bioenergoterapia
  - homeopatia
  - amulety i talizmany
Aktorka Patrycja Hurlak nawrócona z czarów
i okultyzmu podzieliła się swoim świadectwem nawrócenia
Dla tych, którzy mnie nie znają moi drodzy, ja zajmowałam się ponad 20 lat okultyzmem, siedziałam w czarnej magii i nikt mnie nie zaczepił i nie powiedział, że źle robię. Dlatego na pewno was uczulę, że jak wyjdziecie stąd i spotkacie osobę z pierścieniem atlantów, spotkacie osobę z pacyfką na piersi, czy z jakimkolwiek innym okultystycznym znakiem, zwróćcie mu uwagę, bo taka osoba jak ja jaszcze sprzed 5-ciu lat nigdy w życiu by tu nie przyszła. Więc nie mogłaby tego usłyszeć, nie miałaby szansy, żeby to usłyszeć. A według księgi Ezechiela jeżeli wiesz, że ktoś jest niesprawiedliwy a mu o tym nie powiesz, to on umrze z powodu swojej niesprawiedliwości, ale ciebie obarczę winą. Jeżeli mu powiesz, a on nie zejdzie z tej drogi, to on umrze. ale ty uratujesz duszę. Więc nie przejmujcie się, że ktoś was opluje, zwyzywa czy powie „weź się odwal”. Nie stresujcie się tym.

Bo żeby przez całe życie choć jedna osoba przyszła i mi powiedziała „dziewczynko masz ogon”, może bym opluła, drugą bym zwyzywała, ale gdyby przyszła piąta może bym chociaż obejrzała się i sprawdziła czy ten ogon może jest. Nikt mnie nie zaczepił, mimo tego że ja nie kryłam się, że rzucam uroki, że wróżę z kart, że chodzę do wróżek, że czytam horoskopy chociażby, gdzie jest to grzech ciężki przeciw 1 przykazaniu. Taka jedna informacja by mi wystarczyła ...
Zobacz Noc Wszystkich Świętych
Odsłuchaj: Ks. Kamil Dąbrowski z Białegostoku
Odsłuchaj: Patrycja Hurlak - świadectwo nawrócenia
Odsłuchaj: Noc Wszystkich Świętych - całość
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
1 listopada 2014 r. - Uroczystość Wszystkich Świętych
Uroczystość Wszystkich Świętych - Msza Św.
Msza Święta godz. 12.00
Zobacz galerię zdjęć:
Uroczystość Wszystkich Świętych - procesja
Procesja na cmentarz
Zobacz galerię zdjęć:
„Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie (...) nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!”
Święty Jan Paweł II, papież - Stary Sącz, 16 czerwca 1999
W Uroczystość Wszystkich Świętych uwielbiamy Boga w Jego świętych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu, ofiarnie służąc bliźnim. Są oni dla nas przewodnikami na drodze do świętości i wspierają nas swoją modlitwą.
Chociaż w pierwszy dzień listopada zwyczajowo udajemy się na cmentarze, nawiedzamy groby naszych bliskich zmarłych, to jednak liturgia kieruje nasz wzrok wzwyż, ku niebu. Przypomina nam o powszechnym powołaniu do świętości, zapewniając nas, że w obliczu Boga stoją niezliczone zastępy naszych sióstr i braci, którzy nas poprzedzili w ziemskim życiu i osiągnęli już pełnię radości.
„Świętego można obrać za swojego patrona, poczytać jakąś książkę na jego temat, zawiesić jego obrazek nad swoim łóżkiem na ścianie, można wybrać się do grobu świętego, ale żeby od razu go naśladować? Czy w dzisiejszych czasach jest to możliwe?
Jakże trudno nam sobie wyobrazić świętego czy świętą jadącą obok nas w pociągu czy autobusie, świętego stojącego obok nas w kolejce do sklepu, świętego przechodzącego obok nas ulicą, czy świętych kroczących po ulicach ze swoimi pociechami na rękach, świętych bawiących się w parku ze swoimi dziećmi.
Czasami moi drodzy te stereotypy się przełamują kiedy patrzymy na tych świętych, którzy są tak blisko nas, można by powiedzieć są nam współcześni. św. papież Jan Paweł II, św. Matka Teresa czy św. papież Jan XXIII. Wiemy o tym, że św. Jan Paweł II dokonał w czasie swego pontyfikatu więcej beatyfikacji i kanonizacji niż wszyscy jego poprzednicy razem wzięci.
To też jest znak dla każdego z nas, że świętość jest niezwykle potrzebna i pożądana dzisiaj, ale też że świętość jest możliwa także i w dzisiejszych czasach.
Świętym może być każdy i każda z nas. W takim dniu moi drodzy jak dzisiejszy musimy zadać sobie to pytanie kim są święci i po co są święci. Czemu służy kult świętych w Kościele Katolickim. Pytania te są jak najbardziej uzasadnione, zwłaszcza w tej sytuacji świata kiedy świat coraz częściej odrzuca dobro, odrzuca wiarę i miłość a tym samym odrzuca też samego Pana Boga. ...”
Ks. Tomasz Myśliwy
Zobacz: Msza Święta Zobacz: Procesja
Odsłuchaj: Kazanie
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
JUBILEUSZOWE MISJE EWANGELIZACYJNE
25-lecie utworzenia parafii pw. Bożego Ciała - 19 do 26 października 2014 r.
Msza Święta z kazaniem na zakończenie Misji; Wyznanie wiary pod Krzyżem Misyjnym
Powitanie Misjonarzy; Przekazanie stuły; Intronizacja Pisma Świetego i Paschału
Uroczyste rozpoczęcie Misji
19 października 2014 r. godz. 8.00
Intronizacja Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Patronki Misji Ewangelizacyjnych
Intronizacja Obrazu Matki Bożej
19 października 2014 r. godz. 17.45
Droga Krzyżowa ulicami Parafii
Droga Krzyżowa ul. Parafii
20 października 2014 r. godz. 20.00
Msza Święta z kazaniem na zakończenie Misji; Wyznanie wiary pod Krzyżem Misyjnym
Wyznanie wiary pod Krzyżem
26 października 2014 r. godz. 15.30
... niech będzie pobłogosławiony i poświęcony ten krzyż, który znajduje się przed nami i wszystkie krzyżyki, które wierni przynieśli ze sobą ...
ks. bp Janusz Stepnowski
22 listopada 1989r. Jego Ekscelencja ks. bp dr Juliusz Paetz wydał Dekret Erekcyjny Parafii Rzymskoka­to­lic­kiej p.w. Bożego Ciała w Łomży, w którym czytamy:
„... na większą chwałę Boga Wszechmogącego, na pożytek Kościoła Świętego i dla większego dobra wiernych, na pod­sta­wie kanonu 515&2 Kodeksu Prawa Kanonicznego /w łączności z kanonem 127&1/, ... ERYGUJEMY z dniem 3 grudnia 1989 r. t.j. od I Niedzieli Adwentu – PARAFIĘ pod wezwaniem BOŻEGO CIAŁA w Łomży.” zobacz historia parafii
W dniach 19 - 26 października 2014r. z okazji 25-lecia utworzenia parafii pw. Bożego Ciała w Łomży miały miejsce JUBILEUSZOWE MISJE EWANGELIZACYJNE.
PROGRAM TYGODNIA MISYJNEGO
NIEDZIELA (19 X) BÓG JEST MIŁOŚCIĄ
Na pierwszej Mszy Świętej uroczyste rozpoczęcie Misji; Powitanie Misjonarzy; Przekazanie stuły; Intronizacja Pisma Świętego i Paschału; Intronizacja Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Patronki Misji Ewangelizacyjnych.
PONIEDZIAŁEK (20 X) GRZECH CZŁOWIEKA I ZBAWIENIE W JEZUSIE CHRYSTUSIE
Misyjne spotkanie dla dzieci; DROGA KRZYŻOWA ulicami Parafii (bezpośrednio po Mszy Świętej).
WTOREK (21 X ) WIARA I NAWRÓCENIE
Misyjna Uroczystość Pojednania we Wspólnocie; Misyjne spotkanie dla dzieci; Misyjne spotkanie dla młodzieży; Apel Misyjny.
ŚRODA (22 X) JEZUS CHRYSTUS JEST MOIM PANEM I ZBAWICIELEM
Misyjna Uroczystość wyboru Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela; Misyjne spotkanie dla dzieci; Misyjne spotkanie dla młodzieży; Apel Misyjny.
CZWARTEK (23 X) DUCH ŚWIĘTY OBIETNICĄ OJCA
Msza Święta z kazaniem oraz Modlitwą o Dar Ducha Świętego dla wszystkich stanów parafii.
PIĄTEK (24 X) KOŚCIÓŁ WSPÓLNOTĄ WIERZĄCYCH
Uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Małżeńskich; Koronka do Bożego Miłosierdzia; Apel Misyjny.
SOBOTA (25 X) WZROST I PRZEMIANA W CHRYSTUSIE - UBODZY W DUCHU NA WZÓR MATKI JEZUSA
Namaszczenia Chorych i modlitwą o uzdrowienie; Odwiedziny chorych w domach; Błogosławieństwo dzieci przedszkolnych i matek w stanie błogosławionym; Apel Misyjny - Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy.
NIEDZIELA (26 X) BĄDŹCIE MOIMI ŚWIADKAMI
Msza Święta z kazaniem na zakończenie Misji; Wyznanie wiary pod Krzyżem Misyjnym. Misje: pobierz plakat

Zakończenie Misji.
Całym sercem dziękuję redemptorystowskiej ekipie ewangelizacyjnej O. Jackowi, O. Krzysztofowi oraz świeckim misjonarkom Najświętszego Odkupiciela - Ani i Joli, którzy przez cały tydzień służyli nam głoszeniem słowa Bożego prowadzeniem modlitwy, aby jubileusz 25-lecia utworzenia naszej parafii zaowocował duchową odnową. Dziękuję księżom spowiednikom z sąsiednich parafii za posługę miłosierdzia. Dziękuję z całego serca za udział w czynnym przygotowaniu i przeżywaniu Misji Ewangelizacyjnych – animatorom, którzy zapraszali wszystkich na Misje, za wykonanie krzyży pamiątkowych, lektorom, ministrantom, scholi i zespołowi za oprawę liturgiczną, za dary żywnościowe, za ofiary składana podczas nabożeństw misyjnych i za wszelką życzliwość i pomoc.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz Uroczyste rozpoczęcie Misji
Zobacz Intronizacja Obrazu Matki Bożej
Zobacz Droga Krzyżowa ul. Parafii
Zobacz Wyznanie wiary pod Krzyżem
Odsłuchaj: poświęcenie krzyża
Odsłuchaj: podziękowania
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Pierwsza Komunia święta i sakrament chrztu w naszej parafii - 19 października 2014 r.
Pierwsza Komunia Święta - Aniela Wojciechowska, 19 października 2014 r.
Aniela Wojciechowska
Pierwsza Komunia Święta - 19.10.2014 r.
Sakrament chrztu - Julia Jastrzębska, 19 października 2014 r.
Julia Jastrzębska
Sakrament chrztu - 19.10.2014 r.
W niedzielę, 19 października, podczas Mszy św. o godz. 12.00 do wczesnej Pierwszej Komunii św. przystąpiła Aniela Wojciechowska. Aniela wyróżniała się gorącym i dojrzałym pragnieniem przyjmowania Jezusa w komunii św. i pomyślnie przeszła wymagane przygotowanie. Niech Jezus zawsze będzie obecny w jej sercu i niech błogosławi Anieli i jej rodzinie. Wspierajmy ją naszą modlitwą.
Myślę, że jednym słowem przynajmniej powiem jak to się stało, że Anielka, która dopiero jest w II klasie dzisiaj przyjęła po raz pierwszy Pana Jezusa do swojego serca. Otóż rodzice Anielki już pół roku temu sygnalizowali, że Anielka bardzo pragnie przyjmować Pana Jezusa. Nie ten opłatek jakiś, tylko ona chce Pana Jezusa przyjmować do swojego serca. Kiedy razem z rodzicami zweryfikowaliśmy, że to pragnienie jest bardzo świadome, na ile dziecko, na ile w ogóle my ludzie możemy byś świadomi daru Eucharystii to zdecydowaliśmy się, że przyspieszymy przygotowanie Anielki do I Komunii św. Ks. Tomasz objął ją szczególną opieką, dopilnował żeby mogła być należycie przygotowana. Ja się wzruszyłem bardzo kiedy ... (teraz też się wzruszam) mama mi powiedziała, że Anielka w swoim pokoiku kiedyś nuciła sobie „Ciebie całą duszą pragnę”. Pomyślałem, to który dorosły człowiek sobie nuci takie pieśni w domu „Ciebie całą duszą pragnę”. Myślę, że Anielka dzisiaj jest dla nas małą nauczycielką miłości do Chrystusa Eucharys­tycz­nego. Obyśmy dali się porwać Duchowi Bożemu, oby ta miłość w naszej wspólnocie do Chrystusa Eucharystycznego była jak najbardziej dojrzała i gorąca.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
„Julio stałaś się nowym stworzeniem, przyoblekłaś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech Twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne”. Amen.
„Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie”.
Zobacz galerię zdjęć
Odsłuchaj:   I Komunia św.    Chrzest    Schola
.
21 września 2014 r. - Uroczystość św. Stanisława Kostki
Ks. Arcybiskup Wojciech Załuski - Nuncjusz Apostolski
Ks. Arcybiskup Wojciech Załuski
Uroczystość św. Stanisława Kostki
Uroczystość św. Stanisława Kostki
procesja eucharystyczna
Uroczystość odpustowa ku czci św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży i naszej parafii, zakończyła Nabo­żeń­stwo Czterdziestogodzinne. Od piątku, pod przewodnictwem o. Piotra Podrazy, Redemptorysty, trwaliśmy dzień i noc na modlitwie, adorując Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszej Eucharystii. Serdecznie dziękujmy O. Piotrowi za posługę słowa i przewodzenie naszej modlitwie.
W niedzielę, 21 września 2014 r. przeżywaliśmy Uroczystości odpustowe ku czci św. Stanisława Kostki. Mszy Świętej prze­wod­niczył Ks. Abp Wojciech Załuski.
Bardzo się cieszę, że możemy modlić się pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Wojciecha Załuskiego Nuncjusza Apostolskiego w Burundii w dalekiej Afryce, nam bliskiego bo wyrasta z naszej łomżyńskiej ziemi, z Andrzejewa tak jak ks. Tomasz nasz wikariusz.
Dziękuję wszystkim, którzy dali świadectwo wierze i miłości do Jezusa Eucharystycznego. Cieszę się, że mogliśmy adorować Jezusa nie tylko w monstrancji, lecz przede wszystkim przyj­mo­wać Go do naszych serc, oczyszczonych w sakramencie pokuty. Niech św. Stanisław Kostka, nasz patron, uprasza nam u Boga łaskę coraz większej gorliwości i miłości do Jezusa Eucharystycznego.
Cieszę się również, że był z nami ks. prał. Ferdynand, który usiadł sobie w kąciku w stalli, ale udało się pokonać trudności zdrowotne i dołączyć do naszej radosnej wspólnoty.
Niech św. Stanisław Kostka, młody człowiek, który odważnie szedł drogą Bożych przykazań i dla Chrystusa potrafił wyrzec się bardzo konkretnych korzyści majątkowych, narazić się nawet własnym rodzicom, niech nas wspiera, abyśmy dzisiaj byli odważnymi wyznawcami Chrystusa Pana, abyśmy umieli stracić dla Chrystusa może nawet wiele aby zyskać radość życia wiecznego, aby zyskać radość wierności na co dzień, radość czytelnego świadectwa wobec świata.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
.
7 września 2014 r. Błogosławieństwo nauczycieli i uczniów, poświęcenie tornistrów
Błogosławieństwo nauczycieli
Błogosławieństwo nauczycieli
Zespół wokalny Ks. Kazimierza Ostrowskiego
Zespół wokalny Ks. K. Ostrowskiego
Błogosławieństwo uczniów i poświęcenie tornistrów
Błogosławieństwo uczniów
W niedzielę 7 września 2014 r. podczas Mszy św. o godz. 10.00 modliliśmy się za wszystkich nauczycieli naszej parafii, którym zostało udzielone specjalne błogosławieństwo na całoroczny trud pracy wychowawczej, natomiast podczas Mszy św. o godz. 12.00 zostało udzielone błogosławieństwo uczniom oraz zostały poświęcone tornistry, zeszyty, przybory szkolne, aby Boże błogosławieństwo objęło wszystko co służy nauce i rozwojowi naszych dzieci.
Naszej niedzielnej modlitwie przewodniczył ksiądz Kazimierz Ostrowski, towarzyszył mu jeszcze zespół złożony z dwóch pań. Na koniec Mszy świętych mogliśmy wysłuchać kilku pieśni liturgicznych, wielogłosowych, które ubogaciły naszą modlitwę. Ks. Kazimierz jest odpowiedzialny za organizację Instytutu Organistowskiego w naszej diecezji.
Cieszymy się kochani też dzisiaj w sposób szczególny, że są z nami dzieci, które pobłogosławimy na koniec Mszy św. aby ten rok szkolny katechetyczny mogły rozpocząć z Bożym błogosławieństwem pod opieką Matki Najświętszej. Na koniec Mszy św. poświęcimy plecaki i przybory szkolne aby służyły w zdobywaniu wiedzy, aby też przyczyniały się do wzrostu w łasce u Boga i ludzi. Zawierzamy też dobremu Bogu wszystkie nasze intencje, które przynosimy na tę Eucharystię w naszych sercach.
Ks. Tomasz Myśliwy
Jeszcze raz dziękując księdzu proboszczowi za zaproszenie chciałbym tak krótko jeszcze powiedzieć o tej wielkiej inicjatywie, którą udało się podjąć i która trwa, o reorganizacji Instytutu Diecezjalnego Organistowskiego. Ta uczelnia mieści się w podziemiach WSD i ciągle prace trwają. Cieszymy się, że wczoraj 15 osób zgłosiło się i zostało przyjętych. Jeśli pośród nas jest ktoś kto chciałby takiej formacji poddać się ucząc się i rozwijając umiejętności wokalne i instrumentalne bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję wszystkim za modlitwę w tej intencji i za ofiary, które są przeznaczone na remonty i zakup instrumentów. Niech te śpiewy dotkną najgłębszych naszych warstw pobudzając wartości estetyczne i to co najważniejsze - duchowe.
ks. Kazimierz Ostrowski
Zobacz Błogosławieństwo nauczycieli
Zobacz Błogosławieństwo uczniów
Odsłuchaj: Kazanie
Odsłuchaj: Zespół wokalny
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Rozpoczęli posługę w naszej parafii
Ks. Maciej Przygoda
Ksiądz Maciej Przygoda
28 sierpnia 2014 r.
Witamy w naszej wspólnocie Ks. Macieja Przygodę, który od czwartku rozpoczął posługę wikariusza w naszej parafii. Ksiądz Maciej pochodzi z Ostrowi Mazowieckiej, ukończył łomżyńskie Wyższe Seminarium Duchowne, został wyświecony na kapłana, a ostatnio posługiwał w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini.
Życzymy Księdzu Maciejowi wiele radości i Bożego błogos­ła­wieństwa w kapłańskiej posłudze w naszej parafii.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

Diakon Andrzej Surdykowski
Diakon Andrzej Surdykowski
24 sierpnia 2014 r.
Dziękuję Ks. Diakonowi Andrzejowi Surdykowskiemu za skierowane do nas Słowo Boże, a jednocześnie witamy Ks. Diakona w naszej wspólnocie, w której będzie spełniał posługę katechetyczno-pastoralną, i praktycznie przygotowywał się do kapłaństwa. Pamiętajmy też stale o modlitwie w intencji nowych powołań do kapłaństwa.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć

.
Zakończyli posługę w naszej parafii
ks. Dariusz Krajewski 2010-2014
Ksiądz Dariusz Krajewski
28 sierpnia 2014 r.
Decyzją Biskupa Łomżyńskiego, z dniem 28 sierpnia 2014 r. Ksiądz Dariusz Krajewski zakończył swoją czteroletnią posługę wikariusza w naszej parafii, aby kontynuować posługę kapłańską w Zambrowie w parafii Ducha Świętego.
W imieniu całej wspólnoty pragnę złożyć Księdzu Dariuszowi serdeczne podziękowanie. Dziękuję szczególnie w imieniu licznej grupy chorych, których Ks. Dariusz odwiedzał z posługą, dzię­ku­ję za pracę z rodzinami Domowego Kościoła, z ministrantami, oraz za wszystko, czym ubogacał naszą wspólnotę.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

ks. Adam Hryc
Ksiądz Adam Hryc
24 sierpnia 2014 r.
Przed rokiem Ks. Adam Hryc rozpoczął swoją posługę w naszej parafii jako diakon. Przez ostatnie dwa miesiące, jako neoprezbiter, służył nam podczas ur­lo­pów i zajęć wakacyjnych naszych wikariuszy. Za tę gorliwą posługę w imieniu wspólnoty parafialnej cały sercem dziękuję.
Na dalsze lata kapłańskiej posługi życzę światła i mocy Ducha Świętego oraz opieki Maryi, Matki Kapłanów.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć

.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - 15 sierpnia 2014 r.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Msza św. godz. 12.00 Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P.
Msza św. godz. 12.00
Misterium „Maryja Królowa Polski” w wykonaniu Pani Marii Dramińskiej
Misterium „Maryja Królowa Polski”
wyk. Pani Maria Dramińska
Po Mszy św. można było nabyć płyty z pieśniami w wykonaniu Pani Marii Dramińskiej
można było nabyć płyty z pieśniami
w wykonaniu Pani Marii Dramińskiej
Galeria: Msza Święta
Odsłuchaj: Kazanie
Odsłuchaj: Misterium
Córa królewska wchodzi pełna chwały,
odziana w złotogłów.
W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla,
Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod jej stopami,
a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
W połowie sierpnia przeżywamy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wyznajemy, że Bóg przyjął Maryję do chwały nieba z duszą i ciałem. Ta prawda wiary wyznawana od początku w Kościele Chrystusowym została uroczyście ogło­szo­na przez papieża Piusa XII w roku 1950 jako dogmat. Radujemy się z Maryją i razem z nią uwielbiamy Boga. Dziękujemy w sposób szczególny za opiekę Matki Bożej nad naszą ojczyzną, w rocznicę tzw. „Cudu nad Wisłą”, ocalenia odradzającej się Polski przed inwazją bolszewicką. Prosimy o pokój i pomyślność dla naszej ojczyzny, o to aby rządzący umieli uszanować chrześci­jań­skie dziedzictwo naszego kraju i wkład Kościoła w jego obecną kulturę i dorobek ...
Trzeba sobie przypomnieć dzisiaj, gdy świętujemy Wniebo­wzię­cie Najświętszej Maryi Panny, że ludzkie ciało też jest święte, też jest przeznaczone do chwały. Nie jest przeznaczone by być towarem, którym się handluje, którym się poniewiera. Dziwne, że feministki nie bronią godności kobiet, którymi są oplakato­wa­ne nasze miasta, i to kobiecą golizną niestety. Odziera się kobietę z jej godności, z jej piękna by reklamować dachówki, samochody czy koparki i nikt nie robi z tego problemu. Gorzej, bo jesteśmy zalewani takim erotyzmem, takim odzieraniem ludzkiego ciała z godności. Niestety internet, piękne narzędzie, też jest pełne stron pornograficznych, gdzie w zaciszu do­mo­wym, w ukryciu przed najbliższymi, można jak w rynsztoku taplać się w tej nieczystości ...
Czystość, piękno Maryi przypomina nam nasze powołanie. My jesteśmy do tego by jaśnieć chwałą Bożą, byśmy byli wolni od wszelkiego plugastwa nieczystości. Maryja jak najlepsza matka wstawia się za nami, abyśmy umieli odważnie przeciwstawiać się temu co poniża ludzką godność, abyśmy umieli strzec godności naszej duszy i ciała, przeznaczonych do udziału w chwale Bożej.
Jeśli patrzymy dziś na Maryję, to Ona jest pierwszym owocem odkupionej ludzkości, i możemy być pewni, że skoro Ona została z duszą i ciałem wzięta to wszyscy, którzy sprzeciwiają się Chrystusowi będą kiedyś leżeć u jego stup, a ci którzy Chrystu­so­wi zaufali, którzy zmagają się ze złem i w swojej duszy, w swoim sercu i wokół siebie mają odwagę przyznawać się do Chrystusa, już teraz uczestniczą w jego zwycięstwie, już teraz napełniają ten świat Bożą obecnością i Bożym błogosławieństwem ...
Dziękuję Pani Marii Dramińskiej, za ubogacenie naszej celebracji wykonaniem misterium „Maryja Królowa Polski”. Po Mszy św. można będzie nabyć płyty z pieśniami w wykonaniu Pani Marii oraz broszurę mistyczki Cataliny Rivas o Mszy św.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
.
XXX Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę
XXX Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę
1-go sierpnia wyruszyła XXX Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę
Wymarsz pielgrzymów sprzed Katedry
Łomżyńskiej 1 sierpnia 2014r. godz. 7:15
Zobacz galerię zdjęć: Pielgrzymkowa Grupa Biała 1-15 sierpnia 2014 r.
Pielgrzymkowa Grupa Biała
Wspólna modlitwa Apelu Jasnogórskiego godz.21.00
Galeria zdjęć:  1 sierpnia   12 sierpnia
Nasza diecezjalna pielgrzymka.
Rozpoczęliśmy miesiąc sierpień, który ma szczególne miejsce w naszej religijnej i narodowej tradycji. W tym czasie dziesiątki tysięcy pielgrzymów zdążają na Jasną Górę, wśród nich także nasza diecezjalna pielgrzymka. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki. Codziennie gromadzimy się w świątyni o godz. 21.00 na wspólnej modlitwie Apelu Jasnogórskiego w ramach pielgrzym­kowej „Grupy Białej” im. bł. papieża Jana Pawła II. Zachęcam do jak najliczniejszego udziału w tej modlitwie i duchowym pielgrzymowaniu.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Pielgrzymkowa Grupa Biała.
Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki. Każdego dania w naszym kościele gromadzimy się o godz. 21.00 na modlitwie Apelu Jasnogórskiego w ramach pielgrzymkowej Grupy Białej im. św. papieża Jana Pawła II. Zachęcam serdecznie wszystkich do udziału w tej modlitwie i duchowym pielgrzymowaniu. Pielgrzymom na szlaku towarzyszy między innymi Ks. Dariusz. Zapraszamy chętnych na wspólny wyjazd autokarem na powitanie pielgrzymów na Jasnej Górze 13 sierpnia. Zapisy u Ks. Adama.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

.
Oddając krew, ratujesz życie
(kliknij w obrazek aby powiększyć zdjęcie)
Oddając krew ratujesz życie - 3 sierpnia 2014 r. Oddając krew ratujesz życie - 3 sierpnia 2014 r. Oddając krew ratujesz życie - 3 sierpnia 2014 r.
Oddając krew ratujesz życie - 3 sierpnia 2014 r. Oddając krew ratujesz życie - 3 sierpnia 2014 r. Oddając krew ratujesz życie - 3 sierpnia 2014 r.
Oddając krew ratujesz życie - 3 sierpnia 2014 r. Oddając krew ratujesz życie - 3 sierpnia 2014 r. Oddając krew ratujesz życie - 3 sierpnia 2014 r.
Dziękuję wszystkim, którzy w minioną niedzielę, podczas akcji zorganizowanej przy naszej parafii, oddali krew, jako gest czynnej miłości bliźniego. Krew oddało 26 osób, co daje 11,7 l. Mam nadzieję, że współpraca naszej parafii z Centrum Krwiodawstwa będzie miała dalszy ciąg.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
.
Msza święta Prymicyjna, Ks. Adam Hryc - 29 czerwca 2014 r.
Msza św. Prymicyjna, Ks. Adam Hryc Msza święta Prymicyjna, Ks. Adam Hryc
29 czerwca 2014 r. neoprezbiter, ksiądz Adam Hryc, o godz. 12.00 odprawił Mszę św. Prymicyjną, a na zakończenie każdej Mszy św. udzielał nam swego prymicyjnego błogosławieństwa. My zaś życzymy Ks. Adamowi mocy Ducha Świętego na całe kapłańskie życie i posługiwanie.
Chciałbym powiedzieć, że ksiądz biskup Janusz Stepnowski zdecydował, aby ks. Adam pierwsze dwa miesiące swojej kapłańskiej posługi spędził w naszej parafii. Będzie więc nam służył przez wakacje kiedy nasi księża będą zaangażowani w różne wydarzenia religijne.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

Zobacz galerię zdjęć Odsłuchaj: kazanie
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
Kwesta wśród parafian na potrzeby niewidomych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach.
Kwesta wśród parafian - 27 lipca 2014 r.
Wielebny Księże Proboszczu
wraz z całą Wspólnotą Parafialną!
Bardzo serdecznie dziękujemy za gościnę, której doświadczyłyśmy podczas pobytu w Waszej parafii oraz tak hojny dar serca w wysokości 3.720.05,- zł przeznaczony na potrzeby niewidomych wychowanków naszego Ośrodka Szkolno-Wycho­waw­czego. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za ten wyraz życzliwości i wsparcia.
Kwesta wśród parafian obecnych na mszach świętych w Parafii pw. Bożego Ciała pozostanie w naszej pamięci i modlitwie – Bóg zapłać za wszelką dobroć! więcej:
s. Leona Czech FSK

Podziękowanie za dar serca.
W imieniu Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla niewidomych w Laskach dziękuję wszystkim, którzy wsparli prowadzone przez Siostry dzieło opieki i kształcenia osób niewidomych. Zebrano na ten cel 3720,05 zł.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz galerię zdjęć:   Pobierz: dokument .pdf
Odsłuchaj: Psalm 119 Odsłuchaj: s. Franciszkanka
.
We czwartek 19-go czerwca 2014 r. obchodziliśmy święto Bożego Ciała
Święto Bożego Ciała i odpust w naszej parafii 19 czerwca 2014r. uroczystość Bożego Ciała
We czwartek, 19 czerwca, obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jest to uroczystość patronalna i odpust w naszej parafii. Dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii, prosiliśmy Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszych rodzin, naszej parafii i Oj­czyzny. Uczestnictwo w procesji eucharystycznej było naszym publicznym wyznaniem wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
Najistotniejszy wymiar Eucharystii - jedność.
Jedność z Chrystusem i jedność ze zgromadzonym Kościołem. Eucharystia to jeden chleb, jedno wino, jedno ciało i jedna krew Chrystusa. Eucharystia to sakrament jedności. Eucharystia to nie prywatna sprawa księdza, jakiejś wąskiej grupy osób, przyjaciół, znajomych czy osób o wspólnych zainteresowa­niach.
Eucharystia to sprawa publiczna, każdego z nas i wszystkich razem. To modlitwa, która ogarnia i angażuje. Przynajmniej powinna angażować wszystkich ludzi, każdego z nas. Przecież na Mszy św. nie ma podziałów. Wszyscy razem gromadzimy się jako jedna wspólnota. Obok siebie bogaty i biedniejszy, bardziej i mniej wykształcony, rządzący i ten którym się rządzi. Można by powiedzieć, że w jednej kościelnej ławce siadają obok siebie wielki święty asceta oraz nawrócona jawnogrzesznica. To jest właśnie Eucharystia, która gromadzi, przekracza granice, prowadzi ludzi ku nowej jedności. Każda Eucharystia chociaż by była sprawowana w najmniejszym kościele, w najmniejszej kaplicy świata - jest Eucharystią sprawowaną na wielkim ołtarzu świata.
Dlatego eucharystyczny wymiar jedności ma znaleźć odzwierciedlenie w naszym życiu, w naszych konkretnych postawach. Dla chrześcijanina nie liczy się interes prywatny. Nie liczy się to co zaspokoi jedynie zachcianki jednej grupy społecznej ale liczy się dobro wspólne. Liczy się równość, która dla każdego jest gwarantem rozwoju właściwego człowieczeństwa, która dla każdego jest gwarantem godnego życia.
Ks. Paweł Michałczak
Zobacz galerię zdjęć Odsłuchaj: kazanie
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Dni ewangelizacji Łomży - 13, 14 czerwca 2014 r.
Dni ewangelizacji Łomży - 13, 14 czerwca 2014 r.
Koncert ewangelizacyjny 14 czerwca 2014 r.
Ks. Adam Ulatowski
Ks. Adam Ulatowski
Bóg mówi:
„Kocham każdego, nie robię różnic. Nieważne jaka opcja polityczna, jaki kolor skóry, nieważne jakie zarobki. Kocham każdego, przygarniam dzisiaj do serca”.
Panie Jezu
oddaję Ci moje życie, wszystko czym jestem i co posiadam. Oddaję Ci moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Proszę Cię abyś się o mnie troszczył i mną opiekował, pozwalam Ci aby Twoja łaska na mnie spłynęła, pozwalam Ci abyś o mnie walczył. Chcę być w niebie. Amen.
Modlitwa do naszego Ojca, który jest w niebie
Tatusiu, przedstawiam Ci tych moich braci i siostry, bo to są moi bracia i siostry. Ty jesteś naszym Tatą, od Ciebie pochodzimy i dziękuję Ci za nich, dziękuję Ci za to, że tutaj są. Dziękuję Ci za tych wszystkich, którzy pokonali przeszkody i trudności związane z przybyciem tutaj, dziękuje Ci za każde otwarte serce, dziękuję Ci za każdą ciekawość ale też wariactwo pewne w tym, żeby pokonać samego siebie. Tatusiu, dziękuje Ci za odwagę dla wszystkich ludzi, którzy zechcieli odpowiedzieć na twoje wezwanie do ewangelizacji i do tego spotkania. Dziękuję Ci i uwielbiam Cię w nich. Uwielbiam Cię w ich myślach, uwielbiam Cię w ich sercach. Tato, Ty każdego z nas stworzyłeś z miłości i chcesz żebyśmy rozkwitali jak kwiaty, Ty pragniesz nas uskrzydlać, Ty chcesz żeby nasze życie było życiem w pełni, proszę Cię żebyś usunął wszystko co przeszkadza nam żyć w pełni, co przeszkadza nam uwierzyć w Jezusa i odejść stąd z radością ... więcej:
Zobacz galerię zdjęć Odsłuchaj: modlitwa 1    modlitwa 2

Anna i Tomasz Przybyszewscy
Anna i Tomasz Przybyszewscy
Diecezjalny Zespół ds. Nowej Ewangelizacji
Panie Boże
Ty powiedziałeś: niedobrze być człowiekowi samemu i ustanowiłeś świętym związek kobiety i mężczyzny, pobłogosławiłeś ich miłość i obdarzyłeś potomstwem, dziękujemy Ci za dar małżeństwa, macierzyństwa, ojcostwa i prosimy Cię w intencji wszystkich mał­żeństw abyś udzielał nam swego wszechmogącego wsparcia, abyś chronił nas od zła wszelkiego i pro­wadził nas bezpiecznie do szczęścia, które się nie kończy. Prosimy Cię abyś pomagał nam każdego dnia na nowo odkrywać piękno współmałżonka i świe­żość tej miłości, która nas połączyła. Prosimy Cię Panie o twoje nieustanne błogosławieństwo dla nas wszystkich. Prosimy Cię Panie. Prosimy Cię abyś wspierał wszystkie rodziny w trudach codzienności, pomagał nam rozwiązywać wszystkie problemy, był dla nas zawsze światłem na wspólnej drodze życia i dobrą radą w podejmowaniu decyzji. Prosimy Cię Panie. Prosimy Cię Panie abyś uczył nas być dobrymi rodzicami dla naszych dzieci. Ty Boże jesteś najlepszym ojcem, pomagaj nam wychować nasze dzieci na prawych ludzi, ucz nas jak obdarzyć je mądrą miłością, miłością bezgraniczną ale i wymagającą ... więcej:
Zobacz galerię zdjęć Odsłuchaj: modlitwa
Galeria zdjęć: 13 czerwca 2014r.   14 czerwca 2014r.
Odsłuchaj: 1 dzień ewangelizacji   2 dzień ewangelizacji
Zobacz: całość
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
25 maja 2014r. Dzieci z klas II przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej
Pierwsza Komunia Święta
25 maja 2014r. Pierwsza Komunia Święta
Zobacz galerię zdjęć
25 maja 2014 r. przeżywaliśmy w naszej parafii dzień szczególnej radości, ponieważ grupa dzieci przyjęła po raz pierwszy Komunię św. uczestnicząc w pełni w Eucharystii. Dzieci pier­wszokomunijne i ich rodziny otaczamy naszą modlitwą. Niech ich serca będą zawsze otwarte na obecność Jezusa, a ich najbliżsi pomagają im wzrastać w łasce Bożej.
Drogi księże Tomaszu, w imieniu wzruszonych i szczęśliwych rodziców tu zebranych, pragniemy serdecznie podziękować księdzu za przygotowanie naszych dzieci do Pierwszej Komunii św. Wiemy, że nie było łatwo, a jednak dotarliśmy dzięki tobie i z tobą do mety. Mety jaką jest Jezus Chrystus w hostii ukryty i po raz pierwszy przyjęty w Komunii św. przez nasze dzieci.  (rodzice)
Jest to moment szczególny dla nas wszystkich. Dzisiejsza uroczystość pomogła nam zrozumieć jak wiele zawdzięczamy Kościołowi, który od momentu narodzin naszych dzieci wspiera nas pomocą w ich wychowaniu poprzez modlitwę i Słowo Boże. Drogi księże Tomaszu, za uśmiech, pomoc, cierpliwość i opanowanie podczas prób niech Bóg ci błogosławi. Szczęść Boże.  (rodzice)
Całym sercem dołączam się do tych słów wypowiedzianych przez przedstawicieli rodziców i również od siebie dziękuję ks. Tomkowi za jego oddanie najmłodszym naszym parafianom, szczególnie w tym przygotowaniu ich do pełnego uczestnictwa w eucharystii, do przyjęcia Pierwszej Komunii św. Drodzy, w tym słowie rodziców padły słowa o mecie, ja myślę że to tylko w takim przejściowym znaczeniu, dlatego że tak naprawdę przyjęcie Komunii św. przez te dzieci to jest tylko pewien etap w ich życiu. Teraz rodzice z jeszcze większą gorliwością zobowiązani są aby czuwać nad miejscem, obecnością Chrystusa w sercach swoich dzieci. To czuwanie wyraża się przede wszystkim w świadectwie waszego życia. Drodzy rodzice, chciałbym żebyście dzisiaj odnowili tę pamięć waszych rodzicielskich zobowiązań wypowiedzianych w dniu chrztu św. a dzisiaj uroczyście potwierdzonych. Niech przykład waszej gorliwości, waszej dojrzałej wiary, waszego zaangażowania w życie Kościoła pomoże tym dzieciom w dalszym wzrastaniu w wierze. Kochane dzieci, to wielkie radosne święto. Chrystus cieszy się bardziej niż wszyscy my tu razem zgromadzeni. Pragnieniem Serca Jezusowego jest aby zawsze w waszych serduszkach było miejsce dla Niego. Aby wasze serca zawsze były otwarte dla Pana Jezusa, nie tylko od święta, ale każdego dnia, aby On zawsze mógł do was przychodzić, by mógł oczyszczać i umacniać was i prowadzić, abyście mogły wzrastać w mądrości, łasce u Boga i u ludzi.
Zobacz galerię zdjęć ks. prał. dr Wojciech Nowacki
.
Uroczystość Odpustowa ku czci NMP Królowej Polski, bierzmowanie w naszej parafii
Ks. bp Tadeusz Bronakowski udziela sakramentu bierzmowania
Ks. bp Tadeusz Bronakowski
udziela sakramentu bierzmowania - 2014-05-03
3-go Maja 2014 r. podczas uroczystości od­pus­to­wej Matki Bożej Królowej Polski, Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski udzielił sakramentu bie­rzmowania 57 gimnazjalistom oraz 2 osobom dorosłym.
Wspierajmy bierzmowanych naszą modlitwą, aby przyjęty sakrament przynosił w ich życiu owoce dojrzałości chrześcijańskiej i aby wzrastali w wierze. Dziękuję rodzicom bierzmowanej młodzieży za ofiarę na ufundowanie nowego obrazu Jezusa Miłosiernego do bocznego ołtarza. Zapraszam bierzmowanych do włączenia się w formację oazową oraz do służby liturgicznej. Dobrą okazją do dalszego wzrastania w wierze będą rekolekcje wakacyjne.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

Przypomnijmy kochani kilka ważnych nauk jakie nam przekazał podczas swego przełomowego pontyfikatu św. Jan Paweł II. Pamiętamy poruszający apel z pierwszych dni pontyfikatu: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się, nie bójcie się przyjąć Chrystusa do swojego serca”. Te słowa pozostają aktualne także dzisiaj , gdy wiele osób nie chce Chrystusa, boi się Chrystusa, odrzuca Chrystusa.
Jakże aktualne w czasach demoralizacji i lansowania nieodpowiedzialnego stylu życia brzmi inne wołanie papieża skierowane do młodych: „Musicie od siebie wiele wymagać, nawet wtedy gdyby inni od was nie wymagali”.
Ileż mocy jest wciąż w słowach wzywających nas Polaków do międzyludzkiej solidarności: „Jeden drugiego brzemiona noście”, „Solidarność to znaczy jeden i drugi”, „a skoro brzemię, to brzemię niesione razem we wspólnocie, a więc nigdy jeden przeciw drugiemu i nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie bez pomocy drugich”.
W czasach moralnego zamętu i promocji grzechu niewolno nam też zapomnieć innych słów wypowie­dzia­nych na polskiej ziemi: „Oto dekalog, dziesięć słów, od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw, przyszłość narodu, państwa, Europy i świata.
Trzeba to papieskie przesłanie o dekalogu powtarzać tym bardziej im bardziej dookoła nas szerzy się pokusa urządzania świata i swego życia bez Boga, albo wbrew Bogu, bez jego przykazań, bez Ewangelii, bo życie ludzkie i świat zbudowany bez Boga - mówi papież w końcu obracają się przeciwko człowiekowi. Obracają się przeciwko człowiekowi, ponieważ nie ma dla człowieka innego źródła nadziei jak Boże miłosierdzie.
Gdy coraz więcej środowisk lansuje lewicowe, antychrześcijańskie i antyludzkie ideologie, musimy głośno powtarzać za św. Janem Pawłem II - „Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości”. Starajmy się więc budować państwo, o którym św. Jan Paweł II mówił w polskim sejmie, a więc państwo, które otacza szczególną troską rodzinę, życie ludzkie, wychowanie młodego pokolenia, respektuje prawo do pracy, widzi istotne sprawy całego narodu i jest wrażliwe na potrzeby konkretnego człowieka, szczególnie ubogiego i słabego.
Papież Franciszek mówił, że święci przez wieki prowadzili Kościół naprzód i sprawiali, że się rozwijał. Przypomnijmy jeszcze raz, święci nie pragną braw i taniego poklasku, święci żyją świętymi i pragną także naszej świętości. To jest zadanie na dzisiaj: świat potrzebuje także twojej świętości, Kościół potrzebuje także twojej świętości, Ojczyzna potrzebuje naszej świętości. To jest szansa, wielka wspaniała szansa na lepsze życie, na szczęśliwsze rodziny, na bardziej solidarną ojczyznę.
Ks. bp Tadeusz Bronakowski
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: przywitanie    ks. bp T. Bronakowski    podziękowania    proboszcz    zakończenie
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Święto Miłosierdzia Bożego - 27 kwietnia 2014 r.
autor obrazu - artysta malarz z Grodna, Pan Walery Etol Poświęcenie obrazu Jezusa Miłosiernego
autor obrazu - Pan Walery Etol
Słowa Pana Jezusa do siostry Faustyny
Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).
Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego, i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim (Dz. 570).
Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze; które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; (Dz. 699).
W Drugą Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Uroczys­tość Bożego Miłosierdzia. Warto przypomnieć słowa świętego Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (św. J.P.II, Łagiewniki 2002).
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: Orędzie Bożego Miłosierdzia
Zobacz: św. Siostra Faustyna Kowalska
Zobacz: galerię zdjęć
.
Kanonizacja papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII - 27 kwietnia 2014 r.
autor obrazu - artysta malarz z Grodna, Pan Walery Etol
Poświęcenie obrazu  św. Jana Pawła II
autor obrazu - Pan Walery Etol
27 kwietnia 2013 r. w Rzymie Ojciec święty Franciszek dokonał kanonizacji bł. Papieża Jana XXIII i bł. Papieża Jana Pawła II. Od tej chwili możemy zwracać się do nich o wsta­wiennictwo jako do świętych. Dziękujemy za tę szczególną łaskę, zdając sobie sprawę, że ich świętość zawstydza nas i równocześnie mo­bilizuje.
[ Ojciec Święty Jan Paweł II ] mówił nam „Nie prag­nijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała”. Bardzo boleśnie przeżywał wojnę, którą [gen.] Jaru­zel­ski wypowiedział swojemu narodowi, oraz zniewo­lenie stanu wojennego. Otoczenie mówiło, że gdyby sowieci wtedy wkroczyli do Polski, gotów był zostawić Watykan i cierpieć razem ze swoim narodem.
Kiedy jednak odzyskaliśmy wolność i okazało się, że z tego daru wolności robimy swawolę, to wtedy napominał nas z ogromną ojcowską troską, czując jak bardzo ta ziemia, ta ojczyzna potrzebuje naszej odpowiedzialności w korzystaniu z wolności. W Kielcach (1991 r.) wzywał do odnowienia życia małżeńskiego i rodzinnego, wołał o poszanowanie każdego poczętego życia, mówił z ogromną troską i emocją  „to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować”.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć Odsłuchaj: kazanie
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Poświęcenie dzwonu - 20 kwietnia 2014 r. przed procesją rezurekcyjną
Poświęcenie dzwonu - 20 kwietnia 2014 r.
Ks. Bp Stanisław Stefanek poświęcił dzwon
W poranek wielkanocny, przed procesją re­zu­rek­cyj­ną, Ks. Bp Stanisław Stefanek poświęcił dzwon dedykowany Matce Bożej, aby ogłaszał zmartwychwstanie Chrystusa i zapraszał nas na wspólną modlitwę.
Drodzy bracia i siostry, jaśnieje nam dzisiaj radosny dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Gromadzimy się aby wyznać wiarę. Jezusa, który żyje myślimy spotkać jak niewiasty i apostołowie i aby przyjąć Jezusa w eucharystycznej najbliższej rzeczywistej Komunii. Chcemy wielbić przez to dobroć Boga i dlatego też mamy pobłogosławić nowy dzwon w taki poranek, bo on po to jest stworzony aby nam to­wa­rzy­szył przez całe nasze życie i w najważniejszych wydarzeniach wspólnoty parafialnej. Dzwony mają ścisły związek z całym życiem Ludu Bożego. Ich dźwięk odmierza czas modlitwy, gromadzi lud na sprawowanie czynności liturgicznych, przypomina więc wydarzenia ważne, które przejmują radością, a także towarzyszą nam [...] do Boga. Niech owocny udział w dzisiejszym obrzędzie uwrażliwi nas na głos dzwonów, ilekroć usłyszymy pamiętajmy, że jesteśmy jedną rodziną, która powinna się gromadzić na znak swojego zjednoczenia.
Tak jest przez Kościół postanowione, że każdy, który osobistą pracą, modlitwą i złożoną ofiarą przyczynił się do ufundowania dzwonu - nabiera praw jego chrzestnego. W sposób szczególny zapraszamy w tej chwili duchowo, każdego kto troszczył się o to, by ten znak naszej jedności modlitewnej powstał i by służył na co dzień dla gromadzenia wszystkich wiernych.
Ks. Biskup Stanisław Stefanek
Zobacz: galerię zdjęć Odsłuchaj: Poświęcenie dzwonu
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Wielkanoc 20 kwietnia 2014 r. - procesja rezurekcyjna godz. 6.00
Procesja rezurekcyjna godz. 6.00 Procesja rezurekcyjna godz. 6.00
ŻYCZENIA BISKUPA ŁOMŻYŃSKIEGO
Umiłowani Bracia i Siostry!
Po świętej i bogatej w znaki liturgii Wielkich Dni przeżywamy radosny czas Zmartwychwstania Pańskiego. Tegoroczne Święta naznaczone atmosferą oczekiwania na kanonizację bł. Jana Pawła II, przepełniają nasze serca wdzięcznością wobec Boga za podarowane odkupienie oraz za dar życia i osoby Polskiego Papieża. Przypominamy dziś sobie jedne z ostatnich jego słów:
„Potrzebujemy Ciebie Zmartwychwstały Panie!” Czynimy je modlitwą o pokój serca każdego z nas, jak i wołaniem o pokój w Europie i na świecie – tym bardziej kiedy myślimy o trudnej  i  niebezpiecznej

sytuacji  u  naszych wschodnich sąsiadów. Niech Zmartwychwstały Pan, który działa w głębiach serca, ugasi spory, pomnoży miłość oraz wzmocni wiarę i nadzieję ...
Wraz z Księżmi Biskupami życzę Wam – Umiłowani Diecezjanie – głębokiego doświadczenia zbawczej obecności Chrystusa. Niech każde rodzinne spotkanie, stanie się źródłem radości i mocy potrzebnej w codziennym życiu.
Wasz Biskup   + Janusz Stepnowski
„Wy się nie bójcie! ... zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom:  Powstał z martwych...” (Mt 28,1-10).
W imieniu własnym i księży Wikariuszy, z całego serca pragnę złożyć serdeczne życzenia wielkanocne wszystkim naszym parafianom oraz drogim gościom. Niech Anioł Zmartwychwstania uwalnia nasze serca od lęku i trwogi; niech osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym ożywia naszą wiarę i nadzieję; niech pokój płynący ze zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, przepełnia nasze serca, kładąc kres niezgodzie; niech radość wielkanocna rozprasza wszelki smutek.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
.

Wielki Piątek 18 kwietnia 2014r. - Liturgia Męki Pańskiej i Droga Krzyżowa
Liturgia Męki Pańskiej
Liturgia Męki Pańskiej 18.04.2014r. 18.00
Droga Krzyżowa Droga Krzyżowa 18.04.2014r. godz. 20.00
Liturgia Męki Pańskiej
W Wielki Piątek, drugi dzień Triduum Paschalnego prze­żywaliśmy najsmutniejszy dzień całego roku kościelnego. Od niepamiętnych czasów był on dla chrześcijan dniem żałoby i postu ponieważ tego dnia umarł Chrystus. Tego dnia zgro­madziliśmy się na Świętej Liturgii aby uobecnić Jego mękę i śmierć. Dlatego zobaczyliśmy pusty ołtarz, tabernakulum, obnażone ołtarze, milczące dzwony i organy oraz matowy głos kołatek. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa Kościół nie sprawował nigdy w tym dniu Eucharystii. Podobnie jest i dziś. Jest to jedyny dzień w roku gdy nie odprawia się Najświętszej Ofiary. Na Liturgię Wielkiego Piątku składają się liturgia słowa, adoracja krzyża i Komunia Święta.
Droga Krzyżowa
W Wielki Piątek o godz. 20.00 na zaproszenie oo. Kapucynów wzięliśmy udział w Drodze Krzyżowej organizowanej w roku Jubileuszy obecności w Łomży. Droga Krzyżowa rozpoczęła się przy klasztorze oo. Kapucynów.

.
Zawieszenie dzwonu w naszej parafii - 14 kwietnia 2014 r.
Zawieszenie dzwonu w Parafii pw. Bożego Ciała w Łomży - 14 kwietnia 2014 r.
Zawieszenie dzwonu - 14 kwietnia 2014 r.
W poniedziałek, 14 kwietnia 2014 r. został zawieszony przed naszym kościołem dzwon dedykowany Matce Bożej o imieniu „Maryja”. Serdecznie dziękuję Panu Sławkowi, i wszystkim, którzy napracowali się przy konstrukcji i zawieszeniu dzwonu. Dziękuję też wszystkim, którzy składają się na pokrycie kosztów dzwonu. W przyszłości planuję zakup kolejnych dwóch dzwonów oraz budowę wolnostojącej dzwonnicy, która była zaprojektowana wraz z kościołem, ale do tej pory nie została wykonana.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć

.
Palmy wileńskie - 6 kwietnia 2014 r.
Palmy wileńskie przed wejściem do naszego kościoła
Palmy wileńskie przed naszym kościołem
Zobacz: galerię zdjęć
6 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej parafii grupę rodaków z Wileńszczyzny. Po Mszy św. można było nabyć u nich tradycyjne palmy wykonane z kłosów zbóż, traw i kwiatów. Zebrane przez nich środki posłużą wsparciu wspólnoty polskiej na Litwie.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
W tym samym czasie można było wziąść udział w Jarmarku Wielkanocnym w siedzibie Ośrodka Kultury przy ul. Małachowskiego 4, w godzinach 10.00-15.00. Organizatorami Łomżyńskiego Jarmarku Wiel­ka­noc­ne­go są Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży i Łom­żyń­ska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Jarmark Wielkanocny organizowany jest przez Reg­io­nal­ny Ośrodek Kultury w Łomży od 2005 roku w formie Targów Twórczości Artystycznej. Przez 6 lat gościło u nas ponad 90 twórców. Większość z nich uczestniczy w Jarmarkach regularnie. więcej:
.
Rekolekcje Wielkopostne - 31 marca do 2 kwietnia 2014 r.
Ks. Robert Śliwowski - rekolekcjonista
Ks. Robert Śliwowski - rekolekcjonista,
Dyrektor Ekonomiczny WSD w Łomży i Asystent Diecez­jalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Zalecany program do otwierania plików multimed­ialnych, między innymi .ogg : VLC
30 marca 2014 r. rozpoczęliśmy Reko­lekcje Wielkopostne, które trwały do 2 kwietnia.
Moi drodzy, zanim rozpocznie się Msza św. jeszcze kilka zdań na temat sprawowania sakramentu pokuty i pojednania. odsłuchaj:
Ks. Robert Śliwowski
Dziękujemy księżom spowiednikom, chcę tu pod­kreś­lić szczególnie pomoc ks. prof. Antoniego, naszego parafianina, dziękujemy serdecznie wszystkim spo­wied­nikom.
Szczególne podziękowanie chcę wyrazić również ks. Robertowi. Miałem okazję przez 5 lat współpracować bardzo blisko z księdzem Robertem w Wyższym Seminarium Duchownym, w trosce o to Seminarium. Ksiądz Robert kontynuuje to dzieło bardzo skutecznie i bardzo ofiarnie ... odsłuchaj:
ks. prał. dr Wojciech Nowacki

.
16 marca 2014 r. Ks. Inf. Dr Jan Sołowianiuk - Niedziela seminaryjna
Ks. Inf. Dr Jan Sołowianiuk - Niedziela seminaryjna
Ks. Inf. Dr Jan Sołowianiuk
Serdecznie witam w naszej wspólnocie
Ks. Inf. Dr Jana Sołowianiuka wychowawcę wielu, wielu pokoleń nowych, młodych księży, także naszego wychowawcę. Dziękujemy, że Ks. Infułat zachciał dzisiaj pomodlić się z nami i podzielić się Słowem Bożym.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Święty Maksymilian Maria Kolbe
... gdy Mundek coś tam spsocił mamie, mama zawołała „Mundek, Mundek co z ciebie wyrośnie!” Mundek niewiele myśląc wybiegł do drugiego pokoju, klęknął przed obrazem Matki Boskiej Częstochow­skiej, wzniósł swoje ręce i mówi: „Matko Boska Częstochowska powiedz mi co ze mnie wyrośnie?”.

Wtedy ukazała się mu żywa, prawdziwa Matka Boska, która trzymała w rękach dwie korony. W jednej ręce koronę białą a w drugiej ręce koronę czerwoną i pyta „Mundek, którą koronę wybierasz?”. Mundek nie zastanawiając się wiele zawołał „Matko Boska, obie chcę przyjąć z twoich rąk”. Tak Mundek przyjął obie korony ... więcej:
Ks. Inf. Dr Jan Sołowianiuk
Bardzo dziękuję Ks. Inf. Dr Janowi Sołowianiukowi za dzisiejszą modlitwę, wygłoszone Słowo Boże, za jego wieloletnią posługę w naszym Seminarium Łomżyńskim w naszej diecezji, także za osobistą życzliwość dla mnie.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Odsłuchaj: kazanie    Ew. o przemienieniu    św. Dominik Savio    św. Maksymilian Maria Kolbe
Zobacz: galerię zdjęć
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
9 marca 2014 r. gościł u nas ks. Czesław Pawlukiewicz, proboszcz z Rosi na Białorusi
Ks. Czesław Pawlukiewicz, proboszcz z Rosi na Białorusi
ks. Czesław Pawlukiewicz
W niedzielę 9 marca w naszej wspólnocie goś­ciliśmy ks. Czesława Pawlukiewicza z Rosi na Białorusi. Podzielił się on z nami słowem Bożym i doświadczeniem posługiwania u naszego wschodniego sąsiada. Po Mszy świętej mogliśmy też wesprzeć swoimi ofiarami prowadzone przez niego dzieło for­macyjne.
Serdecznie dziękujmy ks. Czesławowi za wygłoszenie przez niego Słowa Bożego i wspólną modlitwę.
Ks. Czesław Pawlukiewicz przesłał nam serdeczne podziękowanie za bardzo życzliwe przyjęcie w naszej parafii i za wielką ofiarność. Zebrane ofiary na Dom Rekolekcyjny w Rosi wyniosły 4802 zł.

Zobacz: galerię zdjęć Odsłuchaj: Ks. Czesław Pawlukiewicz
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Mamy pierwszy dzwon w naszej parafii
Pierwszy dzwon w naszej parafii
W poniedziałek, 24 lutego 2014 r. Ludwisarnia Felczyńskich z Gliwic dostarczyła nam dzwon o wadze 290 kg dedykowany Matce Bożej o imieniu „Maryja”. Po wykonaniu zawieszenia zostanie on umieszczony przed kościołem i będzie swoim brzmieniem zapraszał nas na modlitwę, głosząc chwałę Bożą. Wartość dzwonu to ok. 25 tys. zł. Mam nadzieję, że w naszej wspólnocie znajdą się chętni do ufundowania tego dzwonu. W przyszłości planuję zakup kolejnych dwóch dzwonów oraz budowę wolnostojącej dzwonnicy, która była zaprojektowana wraz z kościołem, ale do tej pory nie została wykonana.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
.
16 lutego 2014 r. - Zespół Studencki polskiej młodzieży pochodzącej z wileńszczyzny
Zespół Studencki polskiej młodzieży pochodzącej z wileńszczyzny
Zespół Studencki z wileńszczyzny
W naszej parafii gościliśmy 16 lutego Zespół Studencki polskiej młodzieży pochodzącej z wileńszczyzny, który działa przy Wyższej Szkole Agrobiznesu z Łomży. Zespół towarzyszył nam w modlitwie podczas Mszy św. o godz. 10.00 i 12.00 oraz wykonał koncert religijno-patriotyczny.
Chciałbym w imieniu zespołu podziękować ks. proboszczowi za zaproszenie, za miłe przyjęcie i wam drodzy za wysłuchanie, obecność, za złożone ofiary, wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać, życzymy dobrej niedzieli.
ks. dr Waldemar Świątkowski

Chciałbym w imieniu całej naszej wspólnoty podziękować ks. Waldemarowi a nade wszystko wam kochani młodzi. Przez waszą obecność i wasz piękny śpiew to i Wileńszczyzna się zrobiła taka bliższa i do Ostrej Bramy by się chciało zaraz pojechać. Mam nadzieję, że uda się nam taką wyprawę z naszej parafii zorganizować. Życzymy żeby ten czas spędzony w Łomży na studiach procentował w całym waszym dorosłym życiu, żebyście mogli tworzyć bogactwo tej polskiej społeczności na Wileńszczyźnie. Szczęść Boże.
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć      Odsłuchaj: Zespół Studencki
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Święto Trzech Króli - dzielenie się radością Bożego Narodzenia 6 stycznia 2014 r.
Święto Trzech Króli, bp Tadeusz Bronakowski Święto Trzech Króli, Msza św. 12.00
bp Tadeusz Bronakowski
Orszak Trzech Króli, przemarsz ulicami naszego osiedla
Przemarsz ulicami naszego osiedla
do stajenki
Trzej królowie oddali cześć i złożyli dary Bożej Dziecinie
Orszak Trzech Króli kończy się złożeniem hołdu Bożej Dziecinie
Galeria: Msza Święta
Galeria: Orszak Trzech Króli
Odsłuchaj: Kazanie
Odsłuchaj: Orszak
Orszak Trzech Króli rozpoczął się o godz. 12.00, celeb­racją Mszy św. w kościele pw. Bożego Ciała, a zakończył pokłonem Trzech Króli na placu przed kościołem pw. Krzyża Świętego. Przeżywaliśmy radość z tego, że Jezus Chrystus, Syn Boży, który narodził się z miłości do nas w Betlejem, dał się poznać mędrcom ze wschodu, jako przedstawicielom narodów pogańskich, wezwanych do wiary i doświadczenia zbawczej miłości Boga. Wspólnym i głośnym śpiewem kolęd wyraziliśmy radość Bożego Narodzenia.
O sile modlitwy wstawienniczej za osoby potrzebujące. Drodzy przyjaciele, dobrą tradycją orszaków stała się wspólna modlitwa wstawiennicza. Dwa lata temu była to mała Zosia z rakiem wątroby, rok temu był to chłopiec cierpiący na padaczkę, i tu uwaga kochani - wszyscy w kraju, na wszystkich orszakach modlili się za zdrowie tych dzieci. Okazało się, że można wymodlić się o zdrowie tych dzieci. One wyzdrowiały. Kochani, w tym roku miejmy szczerą intencję w sercu i poprośmy siebie, znajomych i malutkiego Jezusa o łaskę dla małej dziewczynki, której lekarze zoperowali niewłaściwą nogę a rdzeń kręgowy zarazili jakimś wirusem. Została sparaliżowana. Druga osoba, która domaga się łaski i siły modlitwy to nauczycielka, która stworzyła z trudem i z trudem utrzymuje szkołę dla młodych Polaków w byłym kraju Związku Sowieckiego. Dziś otrzymaliśmy tę informację o chorobie nowotworowej. Kochani, bardzo was proszę, tutaj stąd, prawie z nieba o szczerą modlitwę, bo wierzę że dzięki nam, że dzięki orszakom w całym naszym kraju siła modlitwy sprawi, że ci ludzie wyzdrowieją. Kochani, dziękuję wam z góry za tę modlitwę.
Wielbią Pana wszystkie ludy Ziemi. Czcigodni bracia w Chrystusowym kapłaństwie, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. Życie współczesnych ludzi coraz częściej biegnie w zgodzie z rytmem narzuconym przez specjalistów od marketingu i promocji. Przed świętami nasilają się działania mające skłonić jak najwięcej osób do zakupów. Teraz widzimy, że masowa kultura szybko przechodzi do innych tematów. Widzimy noworoczne wyprzedaże i zachęty do karnawałowej zabawy. W tej logice czas płynie niezwykle szybko. Liczy się tylko zysk. Dzisiejsza liturgia zaprasza nas byśmy zatrzymali się w tym komercyjnym biegu, abyśmy nie odchodzili zbyt szybko od ubogiego żłóbka, abyśmy nie zapomnieli o przesłaniu Bożego Narodzenia ...
Dzisiaj kochani w całej Polsce odbywa się niemal 200 pięknych marszów, pięknych Orszaków Trzech Króli. również ulicami Łomży po raz drugi przejdzie taki orszak. Najserdeczniej dziękuję księżom proboszczom, kapłanom i wszystkim wiernym
z Parafii Krzyża Świętego i Parafii Bożego Ciała w Łomży zaangażowanym w organizację kolejnej edycji łomżyńskiego Orszaku. Dziękuję wszystkim, którzy dostrzegają wagę i znaczenie tej inicjatywy i tak chętnie ją wspierają ...
Ten Marsz to nasze odważne przyznanie się do Chrystusa, to odważne potwierdzenie, że wierzymy w Syna Bożego, że potrzebujemy Go w naszym codziennym życiu. Uczyńmy wszystko aby to świadectwo naszej wiary w Syna Bożego nie zakończyło się u celu Orszaku, ale trwało każdego dnia ...
bp Tadeusz Bronakowski
.
5 stycznia 2014 r. - Przedstawienie jasełkowe „Tajemnica Bożego Narodze­nia”
Przedstawienie jasełkowe
Przedstawienie jasełkowe
Pan Jezus chce się w moim sercu narodzić, w twoim, a przez nas chce się rodzić we wszys­tkich sercach, w których jeszcze hula zimny nieprzyjemny zimowy wiatr.
I znów święta. Usłyszałem przepychając się wieczor­ną porą przez ulicę pełną ludzi zmierzających na przedświąteczne zakupy. Zaraz jednak ktoś dodał „święta, święta i po świętach”. Czy to już cała prawda o dniach za którymi tak tęsknimy? Oczywiście że nie, choć w tym zabieganiu często nie mając czasu i sił, pozostajemy właśnie na tym poziomie. Dopiero rzewna kolęda, biały opłatek w ręku przypominają nam o czymś co tak ważne i święte, a bez czego nasze życie byłoby jałową bieganiną po rynkach świa-

ta z atrapami szczęścia. Może tych kilka chwil wspólnie tu spędzonych pomoże nam na nowo odkryć prawdziwe piękno i przesłanie świąt Bożego Narodzenia.
Na zakończenie przedstawienia:
Moi kochani, myślę że wszyscy którzy zostali tutaj aby uczestniczyć w jasełkach nie żałują i myślę że jeszcze raz nagrodzimy aktorów od tych najmniejszych, gromkimi oklaskami, ponieważ przybliżyli nam tajemnicę Bożego Narodzenia. Myślę, że możemy być i dumni, i Panu Bogu wdzięczni, że nam rosną we wspólnocie parafialnej tak utalentowane, zdolne i gorliwe dzieci. Musimy też nagrodzić gromkimi oklaskami te większe dzieci. Moją ogromną radością jest, że te jasełka były przygotowywane bardzo rodzinnie, że całe rodziny zaangażowały się w to piękne Bożonarodzeniowe przedstawienie, i rodzice i dzieci. Myślę że z tych co uczestniczyli będziemy na drugi rok mieli murowanych kandydatów do jasełek. Ja jeszcze chcę bardzo podziękować pani Ewie - w tym czerwonym kubraczku tutaj siedzi na początku, bo ona napracowała się bardzo i swoją gorliwością ożywiała tych pozostałych aktorów, dziękuję również służbom technicznym na czele z Kamilem, który sterował głosem bardzo sprawnie i dzięki temu wszystko nam brzmiało ładnie ...
Jeszcze raz wszystkim, którzy tworzyli te jasełkowe przedstawienia ogromne, ogromne podziękowania. Wszystkim też Bóg zapłać za uczestnictwo w jasełkach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen!
ks. prał. dr Wojciech Nowacki
Zobacz: galerię zdjęć
Odsłuchaj: jasełka
Zalecany program do otwierania plików multimedialnych, między innymi .ogg : VLC
.
Mszą świętą o godz. 24.00 witaliśmy nowy rok 2014
Mszą świętą o godz. 24.00 witaliśmy w naszej parafii nowy rok 2014
Msza św. o północy, 31 gru.2013/1 st. 2014r.
Zakończył się kolejny, 2013 rok. O północy z 31 grudnia na 1 stycznia 2014r spotkaliśmy się
na nabożeństwie dziękczynno-przebłagalnym, aby dziękować Bogu za wszelkie dobro, doznane od innych i innym ofiarowane. Przeprosiliśmy też za wszelkie błędy, niewierności i popełnione zło. Prosiliśmy również o błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i naszej Ojczyzny, w Nowym Roku. Naszą wdzięczność Bogu wyrażamy śpiewem hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy”.
Zobacz: galerię zdjęć

.
"Kromka Słowa Bożego" - krótkie filmiki i codzienna liturgia słowa.
krótkie filmiki i codzienna liturgia słowa "Kromka Słowa Bożego" to seria komentarzy do niedzielnych Ewangelii. Krótkie filmiki mają pomóc w owocnym spotkaniu z Jezusem Mistrzem żyjącym w słowie Bożym. Ta forma głoszenia Ewangelii przez nowoczesne środki, właściwa paulistom, została podjęta przez braci juniorystów. Czasem do współpracy zapraszamy także inne osoby. Prosimy wszystkich życzliwych o komentarze i modlitwę, aby to skromne dzieło było na chwałę Bożą i służyło pokojowi ludzi.
 Zobacz również:    Ewangelia-Krótkie filmiki   Codzienna liturgia słowa
.

„Uratuj Świętego!”
Każde życie jest darem Boga
Dlaczego „Uratuj Świętego!”?
Każde życie jest darem Boga. Każde życie jest święte. Święte jako dar od Boga, święte poprzez łaskę, która prowadzi człowieka do świętości. Czasem „święte życie” dzieci jest zagrożone, gdyż ich rodzice lub inni ludzie z wielu powodów chcą je przerwać. Jednak często są to przypadki od nas odległe i nie możemy tym dzieciom i ich rodzicom pomóc w sposób bezpośredni. Najczęściej ich po prostu nie znamy i nie wiemy o ich zamiarach. Więc chcemy ratować ich naszą modlitwą. Każdy może je uratować, każdy może stać się „bohaterem życia”.
Zobacz więcej
.

Rozważania na temat okresu narzeczeństwa
Zakochani - dziewczyna i chłopak Zakochani - dziewczyna i chłopak. Zafascynowani sobą, spędzają razem każdą wolną chwilę. Zapatrzeni w siebie, pragną być bardzo blisko siebie. Skąd bierze się ta wzajemna fascynacja? Bardzo lubię wychodzić od tekstu z Księgi Rodzaju Rdz 2. Pan stworzył piękny , cudowny świat, a ukoronowaniem Jego dzieła było stworzenie człowieka. Kiedy zasadził Bóg ogród Eden umieścił tam człowieka – Adama. Pan przyglądał się mężczyźnie, aż w końcu stwierdził: ”Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”.   Zobacz więcej
.

Warto też obejrzeć
(kliknij w obrazek aby zobaczyć więcej)
Budowa kościoła
Budowa kościoła
Konsekracji kościoła
Konsekracji kościoła
LOGOS
Strofy ks. F.Gryszki
marsz życia
Schola
Ruch Gloriosa Trinitá
Ruch Gloriosa Trinitá
Odnowa w Duchu Św.
Odnowa w Duchu Św.
Łagiewniki - relikwie
Łagiewniki - relikwie
Orędzie Borzego Miłosierdzia
Miłosierdzie Boże
Rekolekcje Adwentowe
Rekolekcje Adwentowe
.

Copyright © 2009-2015 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. BOŻEGO CIAŁA W ŁOMŻY